Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan suunnittelun asiakirjat

 

Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2018-2021
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan kehykset vuosille 2018-2021 tulot menot

Ministeriön talousarvioehdotukset

Talousarvioehdotus 2019, tulot menot
Talousarvioehdotus 2018, tulot menot 
Talousarvioehdotus 2017, tulot menot
Talousarvioehdotus 2016, tulot menot
Talousarvioehdotus 2015, tulot menot

Ministeriön lisätalousarvioehdotukset

Lisätalousarvioehdotus I/2018

Lisätalousarvioehdotus III/2017
Lisätalousarvioehdotus I/2017
Lisätalousarvioehdotus III/2016
Lisätalousarvioehdotus II/2016
Lisätalousarvioehdotus I/2016
Lisätalousarvioehdotus IV/2015
Lisätalousarvioehdotus III/2015
Lisätalousarvioehdotus I/2015

Eduskunta päättää valtion talousarviosta. Talousarvio sisältää Eduskunnan vahvistamat tuloarviot ja määrärahat. Maa- ja metsätalousministeriön pääluokka on 30.

Eduskunnan päättämät talousarviot ja lisätalousarviot (Netra)
Valtion talousarvioesitykset (VM)

Lisätietoja

Jukka Nummikoski, talousjohtaja 
MMM, Hallinto- ja kehittämistoimiala, Ohjaus- ja talousyksikkö 0295162022