Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan suunnittelun asiakirjat

 

Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2023-2026

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan kehykset vuosille 2023-2026 tulot  menot 

Ministeriön talousarvioehdotukset

Talousarvioehdotus 2022, tulot menot

Talousarvioehdotus 2021, tulot  menot

Talousarvioehdotus 2020, tulot menot

 

Ministeriön lisätalousarvioehdotukset

Lisätalousarvioehdotus II/2022

Lisätalousarvioehdotus I/2022

Lisätalousarvioehdotus IV/2021  tulot  menot

Lisätalousarvioehdotus III/2021 tulot  menot

Lisätalousarvioehdotus 1/2021

Lisätalousarvioehdotus VII/2020 tulot  menot
Lisätalousarvioehdotus V/2020

Lisätalousarvioehdotus IV/2020
Lisätalousarvioehdotus II/2020

Eduskunta päättää valtion talousarviosta. Talousarvio sisältää Eduskunnan vahvistamat tuloarviot ja määrärahat. Maa- ja metsätalousministeriön pääluokka on 30.

Eduskunnan päättämät talousarviot ja lisätalousarviot

Lisätietoja