Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan suunnittelun asiakirjat

 

Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2022-2025
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan kehykset vuosille 2022-2025 tulot  menot

Ministeriön talousarvioehdotukset

Talousarvioehdotus 2022, tulot menot

Talousarvioehdotus 2021, tulot  menot

Talousarvioehdotus 2020, tulot menot

Talousarvioehdotus 2019, tulot menot
 

Ministeriön lisätalousarvioehdotukset

Lisätalousarvioehdotus IV/2021  tulot  menot

Lisätalousarvioehdotus III/2021 tulot  menot

Lisätalousarvioehdotus 1/2021

Lisätalousarvioehdotus VII/2020 tulot  menot
Lisätalousarvioehdotus V/2020

Lisätalousarvioehdotus IV/2020
Lisätalousarvioehdotus II/2020

Lisätalousarvioehdotus IV/2019
Lisätalousarvioehdotus II/2019
 

Eduskunta päättää valtion talousarviosta. Talousarvio sisältää Eduskunnan vahvistamat tuloarviot ja määrärahat. Maa- ja metsätalousministeriön pääluokka on 30.

Eduskunnan päättämät talousarviot ja lisätalousarviot  (Tutkihallintoa.fi)
Valtion talousarvioesitykset (VM)

Lisätietoja

Jukka Nummikoski, talousjohtaja 
maa- ja metsätalousministeriö, Hallinto- ja kehittämistoimiala, Ohjaus- ja talousyksikkö 0295162022