Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan suunnittelun asiakirjat

 

Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2021-2024
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan kehykset vuosille 2021-2024 tulot  menot

Ministeriön talousarvioehdotukset

Talousarvioehdotus 2021, tulot  menot

Talousarvioehdotus 2020, tulot menot

Talousarvioehdotus 2019, tulot menot
Talousarvioehdotus 2018, tulot menot 

 

Ministeriön lisätalousarvioehdotukset

Lisätalousarvioehdotus VII/2020 tulot  menot

Lisätalousarvioehdotus V/2020

Lisätalousarvioehdotus IV/2020
Lisätalousarvioehdotus II/2020

Lisätalousarvioehdotus IV/2019
Lisätalousarvioehdotus II/2019

Lisätalousarvioehdotus II/2018 tulot menot
Lisätalousarvioehdotus I/2018

 

Eduskunta päättää valtion talousarviosta. Talousarvio sisältää Eduskunnan vahvistamat tuloarviot ja määrärahat. Maa- ja metsätalousministeriön pääluokka on 30.

Eduskunnan päättämät talousarviot ja lisätalousarviot  (Tutkihallintoa.fi)
Valtion talousarvioesitykset (VM)

Lisätietoja

Jukka Nummikoski, talousjohtaja 
maa- ja metsätalousministeriö, Hallinto- ja kehittämistoimiala, Ohjaus- ja talousyksikkö 0295162022