Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan suunnittelun asiakirjat

JTS ja kehyspäätös sekä ministeriön kehysehdotus

Ministeriön talousarvioehdotukset:

Ministeriön lisätalousarvioehdotukset:

Eduskunta päättää valtion talousarviosta. Talousarvio sisältää eduskunnan vahvistamat tuloarviot ja määrärahat. Maa- ja metsätalousministeriön pääluokka on 30.

Eduskunnan päättämät talousarviot ja lisätalousarviot:

Lisätietoja

Matti Hyytinen, talousjohtaja 
maa- ja metsätalousministeriö, Hallinto- ja kehittämistoimiala, Ohjaus- ja talousyksikkö Puhelin:0295162225   Sähköpostiosoite: