Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan suunnittelun asiakirjat

 

JTS ja kehyspäätös:

Ministeriön kehysehdotus:


Ministeriön talousarvioehdotukset:

Ministeriön lisätalousarvioehdotukset:

Eduskunta päättää valtion talousarviosta. Talousarvio sisältää eduskunnan vahvistamat tuloarviot ja määrärahat. Maa- ja metsätalousministeriön pääluokka on 30.

Eduskunnan päättämät talousarviot ja lisätalousarviot:

Lisätietoja

Matti Hyytinen, talousjohtaja 
maa- ja metsätalousministeriö, Hallinto- ja kehittämistoimiala, Ohjaus- ja talousyksikkö 0295162225