Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan suunnittelun asiakirjat


Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2023-2026

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan kehykset vuosille 2023-2026 tulot  menot 


Ministeriön talousarvioehdotukset:

Ministeriön lisätalousarvioehdotukset:

Eduskunta päättää valtion talousarviosta. Talousarvio sisältää eduskunnan vahvistamat tuloarviot ja määrärahat. Maa- ja metsätalousministeriön pääluokka on 30.

Eduskunnan päättämät talousarviot ja lisätalousarviot:

Lisätietoja