Metsien arvostus luo pohjan metsäsuhteelle

Tasapainoinen metsäsuhde kumpuaa metsien käytön ja metsäympäristön arvostuksesta. Se luo pohjan metsien kestävälle hoidolle ja käytölle sekä sen hyväksyttävyydelle. Metsäsuhde luodaan jo nuorena. Asuitpa kaupungissa tai maaseudulla, on jokaisella suomalaisella lyhyt matka lähimetsään.

Suomalaisille metsille on tyypillistä niiden monikäyttö. Samassa metsässä voidaan metsästää, marjastaa, suunnistaa, kasvattaa ainespuuta ja tukea monimuotoista luontoa. Jokamiehenoikeudet tukevat metsän monipuolista käyttöä.

Myös suomalainen metsäkulttuuri on monipuolista ja ulottuu pitkälle Suomen historiaan. Metsäkulttuuri tarkoittaa kaikkea aineellista ja aineetonta toimintaa, joka tavalla tai toisella liittyy metsään.Yhdelle se voi tarkoittaa geokätköjen etsimistä metsästä gps-laitteen avulla, toiselle taas moottorisahojen keräilyä ja kolmannelle metsää taiteellisen innoituksen lähteenä.

Muualla palvelussamme
Suomalaisten suhde metsään on moninainen – uusi metsäsuhdemenetelmä auttaa ymmärtämään erilaisia arvostuksia (MMM:n, Suomen Metsäyhdistyksen ja Suomen Metsämuseo Luston tiedote 27.2.2019)

Muualla verkossa
Metsäkulttuurinen näkökulma kansalliseen metsästrategiaan (Tapion raportteja nro 25)
Forest.fi -artikkeli: Metsä on 83 prosentille suomalaisista tärkeä
Metsäsuhteita- hankkeen sivut - Testaa oma metsäsuhteesi!
Suomen metsäyhdistyksen metsäopetus- ja oppimisympäristösivusto: Opeta ja opi

 

Lisätietoja

Katja Matveinen, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162287