Erilaisten metsäsuhteiden arvostus luo pohjaa hyvinvoinnille

Metsät ovat yhtä aikaa paikka ja resurssi, elannon ja hyvinvoinnin lähde, arvokas osa luontoa ja merkittävä luonnonvara. Metsät herättävät kiinnostusta, mielipiteitä, keskustelua ja tunteita. Metsiä koskevassa päätöksenteossa tarvitaankin kuuntelua, ymmärrystä, erilaisten metsäsuhteiden arvostusta ja yhteensovittamisen kykyä.

Suomalaisille metsille on tyypillistä niiden monikäyttö. Samassa metsässä voidaan metsästää, marjastaa, suunnistaa, kasvattaa ainespuuta ja tukea monimuotoista luontoa. Jokamiehenoikeudet tukevat metsän monipuolista käyttöä. Tavoitteena on, että suomalaisten metsäsuhde säilyy aktiivisena ja monipuolisena. 

Kulttuurinen kestävyys ilmenee aikaan sopeutuneina toimintoina, jotka eivät katkea sukupolvien vaihtuessa. Kulttuurisen kestävyyden käsite sisältää myös kulttuurisen transformaation - aktiivisen vaikuttamispyrkimyksen kohti tavoitteeksi asetettua taloudellisen, ekologisen tai sosiaalisen kestävyyden tilaa. Monipuolinen metsäsuhde mahdollistaa etenemisen kohti kaikkien kestävyyden tavoitteiden samanaikaista tasapainoista toteuttamista. Suomalaisten monipuolinen metsäsuhde on lähtökohta ja samalla tavoite, jonka kautta vahvistetaan yksilöiden ja yhteiskunnan iskunkestävyyttä eli resilienssiä.

Nuorten metsäsuhteen rakentuminen monipuoliseksi ja erilaisia metsäsuhteita arvostavaksi on metsäalan, yhteiskunnan ja hyvinvointivaltion menestyksen kannalta tärkeää. Tavoitteen saavuttamisessa metsäalan toimijoiden, koulujen ja kolmannen sektorin yhteistyö on avainasemassa.

Muualla palvelussamme

Suomalaisten suhde metsään on moninainen – uusi metsäsuhdemenetelmä auttaa ymmärtämään erilaisia arvostuksia (MMM:n, Suomen Metsäyhdistyksen ja Suomen Metsämuseo Luston tiedote 27.2.2019)
Kansallisen metsästrategian hankkeet
Metsäsuhteiden kenttä–tiivistelmä

Muualla verkossa

Metsäkulttuurinen kestävyys
Metsäkulttuurinen näkökulma kansalliseen metsästrategiaan (Tapion raportteja nro 25)
Forest.fi-artikkeli: Metsä on 83 prosentille suomalaisista tärkeä
Suomen metsäyhdistyksen metsäopetus- ja oppimisympäristösivusto: Opeta ja opi
Lusto - Suomen metsämuseo
Lusto - Metsäsuhteita
Metsäsuhde auttaa transformaatiossa kestävyyteen -blogi

Lisätietoja

Katja Matveinen, johtava asiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja biotalousyksikkö Puhelin:0295162287   Sähköpostiosoite: