Parlamentaarinen maatalouden tulos- ja kehitysnäkymien arviointiryhmä

Hallitus asetti 8.7.2022 parlamentaarisen maatalouden tulos- ja kehitysnäkymien arviointiryhmän toimikaudeksi 15.7.2022 – 1.4.2023 maatalouden toimintaedellytysten ja suomalaisen ruoantuotannon turvaamiseksi muuttuvassa toimintaympäristössä.

Työryhmän tavoitteena on pohtia suomalaisessa ruokajärjestelmässä maatalouden ja maaseudun erityiskysymyksiä sekä koota erillisiä suoraan maatalouteen vaikuttavien lainsäädäntökokonaisuuksien, selvitysten ja sitoumusten vaikutuksia maatalouden ja maaseudun toimintaympäristöön.

Työryhmän tehtävät

  • koota tulo- ja kannattavuusselvitysten kokonaisuudet yhteen parlamentaarisen työryhmän työn lähtökohdiksi
  • arvioida maatalouden markkina-aseman kehitystä
  • laatia tiekartta maatalouden kestävän tuotannon ja kannattavuuden lähiajan kehittämistavoitteista ja keinoista
  • priorisoida tiekartan toimenpiteistä ne, jotka tulisi nostaa hallituksen hallitusohjelmaan erityisesti ruuantuotannon huoltovarmuuden turvaamiseksi ja suomalaisen kannattavuuden vahvistamiseksi
  • arvioida toimenpiteitten oikeudellisia toimeenpanomahdollisuuksia EU:n yhteisen maatalouspolitiikan toimintaympäristössä ja byrokratiavaikutuksia.

Työryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja: Kansanedustaja Raimo Piirainen, SDP
1. varapuheenjohtaja: Kansanedustaja Ritva Elomaa, PS
2. varapuheenjohtaja: Kansanedustaja Arto Satonen, KOK

Muut jäsenet:

Kansanedustaja Piritta Rantanen, SDP
varajäsenenä kansanedustaja Seppo Eskelinen, SDP
Kansanedustaja Juha Mäenpää, PS
varajäsenenä Jenna Simula, PS
Kansanedustaja Janne Sankelo, KOK
varajäsenenä kansanedustaja Janne Heikkinen, KOK
Kansanedustaja Esko Kiviranta, KESK
varajäsenenä kansanedustaja Anne Kalmari, KESK
Kansanedustaja Hanna Holopainen, Vihreät
varajäsenenä kansanedustaja Jenni Pitko, Vihreät
Kansanedustaja Anna Kontula, VAS
varajäsenenä kansanedustaja Pia Lohikoski, VAS
Kansanedustaja Anders Norrback, RKP
varajäsenenä kansanedustaja Sandra Bergqvist, RKP
Kansanedustaja Peter Östman, KD
varajäsenenä kansanedustaja Antero Laukkanen, KD
Kansanedustaja Harry Harkimo, Liike Nyt

Pysyvä asiantuntija:
Lainsäädäntöneuvos Jyri Inha, valtiovarainministeriö