FI SV EN

Kahdenvälinen yhteistyö

Kahdenvälisessä yhteistyössä kanssa MMM haluaa pitää yllä yhteyksiä Suomen kannalta tärkeimpien maa- ja metsätalousmaiden kanssa. Yhteyksiä luodaan ja ylläpidetään tarpeiden ja resurssien mukaan. Resurssien suuntaamisessa olennaista on kaupallisen yhteistyön mahdollisuudet elintarvikkeiden, vesi- ja metsäalan osaamisessa sekä toimijoiden tarpeet. Virallisia yhteistyörakenteita ylläpidetään tarpeen mukaan. Tällä hetkellä aktiivisia yhteisymmärryspöytäkirjoihin perustuvia työryhmiä on esim. Kiinan kanssa.

​​​​​