Sipilän hallituksen 2015-2019 kärkihanke

Hankkeen valmisteluvaihe 2017 - 2018

Maa- ja metsätalousministeriö asetti Paikkatietopoliittinen selonteko -hankkeen 4.1.2017. Tehtäväksi kirjattiin valmistella Paikkatietopoliittinen selonteko ja siihen liittyvä toimenpidesuunnitelma valtioneuvoston ja eduskunnan käsiteltäväksi. Hankkeen toimikausi on 9.1.2017–31.12.2017.  

Hankkeen asettamispäätös

Paikkatietopoliittisen selonteon tärkeimmät tavoitteet

  • Tämän vuoden lopulla eduskunnalle luovutetaan selonteko, jossa on esitetty tavoitekuva siitä mitkä ovat julkishallinnon tehtävät ja vastuut Suomen paikkatietoinfrastruktuurissa. Tavoitekuva on syntynyt laajan sidosryhmäjoukon näkemyksistä siitä miten paikkatiedoista ja niihin liittyvistä palveluista olisi mahdollisimman paljon hyötyä koko yhteiskunnalle.
  • Lisäksi selonteossa on toimenpidesuunnitelma siitä miten noihin tavoitteisiin voitaisiin päästä.

Paikkatietopoliittinen selonteko -hanke hankkii osaselvityksissään paikkatietoja ylläpitävien, kehittävien, niitä jakavien ja hyödyntävien palvelutuottajien ja loppukäyttäjien näkemykset selonteon materiaaliksi. Yksi osaprojekti selvittää teknisen kehityksen vaikutuksia paikkatietoinfrastruktuuriin. Noista aineksista selontekoa valmistellaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Erityisesti ympäristöön liittyviä paikkatietotoimintoja ohjaavan Inspire-direktiivin toteutuminen on yksi selonteossa tarkasteltavia asioita. Samoin on odotettavissa että sidosryhmien kuulemisissa tulee esiin lainsäädännön kehittämiseen liittyviä asioita.

Osaselvityksissä paikkatietoinfrastruktuuriin liittyvien eri toimijoiden tarpeita ja näkemyksiä selvitettäessä käytetyt näkökulmat. Erilaiset kansainvälisten toimijoiden vaikutukset otetaan huomioon.

Aikataulu

Selonteko on tarkoitus luovuttaa eduskunnalle keväällä 2018. Hankkeen työ jakautuu selvitys-, analyysi- ja linjausvaiheeseen. Selvitysvaiheessa kerätään kohderyhmittäin tietoja laajasti paikkatietoja ylläpitävien, jatkojalostavien ja käyttävien organisaatioiden näkemyksistä liittyen koko Suomen paikkatietoinfrastruktuurin kehittämiseen. 

Selonteko-hankkeen karkea jaksotus toiminnallisiin osioihin.