Mikrobilääkkeiden käyttö vähentäminen sikojen tuotannossa bakteriofagien avulla

Hakija: Helsingin Yliopisto, Eläinlääketieteellinen tiedekunta, Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto
Vastuututkija: Claudio Oliviero 
Kokonaisrahoitus: 260 000 €
Hankeaika: 1.4.2024-30.6.2027

Antibioottiresistenssin on havaittu viime vuosina lisääntyneen monilla zoonoottisilla bakteereilla, joista merkittävimpiä ovat enterotoksigeeninen Escherichia coli (ETEC), Campylobacter ja tuotantoeläimistä peräisin oleva metisilliiniresistentti Staphylococcus aureus (LA-MRSA). Näiden vähentäminen tuotantoeläimistä ja ympäristöstä on siis elintärkeää. Yksi mahdollinen ratkaisu ongelmaan on faagihoito, jossa bakteereita infektoivia viruksia (bakteriofageja eli faageja) käytetään tuhoamaan patogeenisia bakteereita. Faageja on kaikkialla ympäristössämme. Ne ovat olennainen osa suolistomikrobistoa, ja niillä on merkittävä rooli mikrobiomin muokkauksessa ja säätelyssä. Faagihoito on turvallinen ja ympäristöystävällinen keino parantaa AMR bakteereiden aiheuttamia infektioita. Faagien isäntäkirjo on tyypillisesti erittäin kapea, minkä ansiosta faagihoito poistaa spesifisesti juuri halutun bakteerikannan eikä juurikaan tuhoa muuta mikrobistoa. Tämän hankkeen tavoitteena on tutkia, miten faagihoitoa voidaan hyödyntää ETEC-kantojen aiheuttaman sikojen ripulin hoitamisessa. Työn aluksi aiomme tunnistaa ja eristää yleisimmät sikojen ripulia aiheuttavat ETEC-kannat sekä eristää ja karakterisoida näitä kantoja infektoivia faageja. Nämä spesifiset faagit testataan tiloilla, joiden eläimillä on jatkuvia ETEC:n aiheuttamia sairauksia, ja joilla olisi suuri tarve kyetä eliminoimaan patogeenit ilman antibioottien tai sinkkioksidin tarvetta. ETEC-infektioiden faagihoito sikatiloilla tulee vähentämään antibioottien käyttöä, lääkehoidon kustannuksia ja sikojen kuolleisuutta sekä lisäämään sikojen kasvua parantamalla niiden rehuhyötysuhdetta.