FI SV EN

Metsäpuiden geenivarojen suojelu

Riittävä geneettinen monimuotoisuus varmistaa metsissämme kasvavien puulajien säilymisen elinvoimaisina muuttuvassa ympäristössä. Geneettisestä monimuotoisuudesta ja geenivaroista huolehtiminen on osa biodiversiteetin suojelua, johon Suomi on sitoutunut kansainvälisissä sopimuksissa. Geneettisellä monimuotoisuudella tarkoitetaan lajien sisäistä, yksilöiden välistä vaihtelua.

Geneettisesti monimuotoiset metsät kestävät ympäristönmuutoksia

Metsäpuiden geenivarojen suojelua varten on perustettu geenireservimetsien verkosto. Verkostoa täydentävät säilytyskokoelmat ja perinteiset luonnonsuojelualueet.

Suomen maa-, metsä- ja kalatalouden kansallinen geenivaraohjelma ohjaa geenivarojen säilytystä, suojelua ja kestävää käyttöä koskevaa toimintaa Suomessa. Ohjelman toteuttamista valvoo maa- ja metsätalouden geenivaraneuvottelukunta, joka toimii linkkinä eri ministeriöiden välillä geenivara-asioissa, osallistuu alan lainsäädännön valmisteluun ja käsittelee aihealueen pohjoismaisia ja kansainvälisiä aloitteita. Metsäpuiden geenivarojen säilyttämisestä vastaa Luonnonvarakeskus.

Metsäpuiden geneettisen monimuotoisuuden turvaaminen sisältyy myös metsänviljelyaineiston kauppaa koskevien säädösten ja metsänjalostustoiminnan tavoitteisiin.

Muualla palvelussamme

Geenivarat
Metsäpuiden geenivarojen suojelu on osa luonnon monimuotoisuuden suojelua (MMM:n blogi 22.3.2021)

Muualla verkossa

Metsäpuiden geenivarat (Luonnonvarakeskus)
Suomen maa-, metsä- ja kalatalouden kansallinen geenivaraohjelma

Lisätietoja

Sanna Paanukoski, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja biotalousyksikkö Puhelin:0295162449   Sähköpostiosoite: