FI SV EN

Metsäpuiden geenivarojen suojelu

Riittävä geneettinen monimuotoisuus varmistaa metsissämme kasvavien puulajien säilymisen elinvoimaisina muuttuvassa ympäristössä. Geneettisestä monimuotoisuudesta ja geenivaroista huolehtiminen on osa biodiversiteetin suojelua, johon Suomi on sitoutunut kansainvälisissä sopimuksissa. Geneettisellä monimuotoisuudella tarkoitetaan lajien sisäistä, yksilöiden välistä vaihtelua.

Geneettisesti monimuotoiset metsät kestävät ympäristönmuutoksia

Metsäpuiden geenivarojen suojelua varten on perustettu geenireservimetsien verkosto. Verkostoa täydentävät säilytyskokoelmat ja perinteiset luonnonsuojelualueet.

Metsäpuiden geenivarojen suojelu ja säilytys on osa Suomen maa- ja metsätalouden kansallista kasvigeenivaraohjelmaa. Ohjelman toteuttamista valvoo maa- ja metsätalouden geenivaraneuvottelukunta, joka toimii linkkinä eri ministeriöiden välillä geenivara-asioissa, osallistuu alan lainsäädännön valmisteluun ja käsittelee aihealueen pohjoismaisia ja kansainvälisiä aloitteita. Metsäpuiden geenivarojen säilyttämisestä vastaa Luonnonvarakeskus.

Metsäpuiden geneettisen monimuotoisuuden turvaaminen sisältyy myös metsänviljelyaineiston kauppaa koskevien säädösten ja metsänjalostustoiminnan tavoitteisiin.

Muualla verkossa
Metsäpuiden geenivarat (Luonnonvarakeskus)

Lisätietoja

Sanna Paanukoski, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162449