Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2030

Tuore Suomen kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma on juuri julkaistu. Suunnitelma kattaa vuoteen 2030 asti keskeiset tavoitteet ja toimet, joilla varaudutaan ja sopeudutaan muuttuvan ilmaston vaikutuksiin. 

Suomen kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman tavoitteena on hallita ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä ja sopeutua ilmastossa tapahtuviin muutoksiin. 

KISS2030:ssa määritellään varautumiseen ja sopeutumiseen liittyvät 24 tavoitetta sekä politiikkatoimet niiden toteuttamiseksi. Suunnitelma perustuu riski- ja haavoittuvuustarkasteluun. Sopeutumistarpeita tarkastellaan sekä hallinnonaloittain että niiden rajat ylittävästi sekä alueellisesta näkökulmasta. Tavoitteena on kehittää myös seurantajärjestelmä, jolla arvioidaan toimien edistymistä ja vaikuttavuutta. Valtioneuvosto hyväksyi selontekona annetun suunnitelman joulukuussa 2022.

Kansallinen sopeutumissuunnitelma on osa Suomen ilmastolain mukaista ilmastopolitiikan suunnittelujärjestelmää, ja EU:n ilmastolaki (2021/1119) edellyttää sekin jäsenvaltioilta kattavia kansallisia sopeutumissuunnitelmia.

KISS2030:n valmistelu on kuvattu valtioneuvoston hankeikkunassa.

 

Lisätietoja

Karoliina Pilli-Sihvola, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162100