Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2030

Valtioneuvosto hyväksyi kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman 2030 (KISS2030) joulukuussa 2022. Sen toimeenpano käynnistyi keväällä 2023. Sopeutumissuunnitelman logo.

 

Mitä sopeutumissuunnitelma sisältää?

VISIO: Hyvinvointia ja turvallisuutta muuttuvassa ilmastossa.

Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma (KISS2030) sisältää ilmastonmuutokseen liittyvän riski- ja haavoittuvuustarkastelun. Suunnitelmassa määritellään sopeutumistyön visio ja kolme päämäärää. Päämääriä tarkentavat kymmeneen teemaan jaotellut 24 tavoitetta, joita toteutetaan suunnitelmassa esitetyillä toimilla. Tavoitteena on kehittää myös seurantajärjestelmä, jolla arvioidaan toimien edistymistä ja vaikuttavuutta.

PÄÄMÄÄRÄ 1: Yhteiskunnan toimijoilla on vahva tahto sopeutua ilmastonmuutokseen.

PÄÄMÄÄRÄ 2: Yhteiskunnan toimijoilla on käytössään tehokkaat keinot sekä
luontoon että yhteiskuntaan kohdistuvien ilmastonmuutokseen liittyvien riskien
arvioimiseksi, ennaltaehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi.

PÄÄMÄÄRÄ 3: Yhteiskunnan toimijoilla on kyky ennaltaehkäistä, varautua ja
hallita sekä luontoon että yhteiskuntaan kohdistuvat ilmastonmuutokseen liittyvät
riskit.

Sopeutumissuunnitelman teemat ja tavoitteet

Sopeutumissuunnitelman valmistelu

Sopeutumissuunnitelma valmisteltiin vuonna 2022. Valmisteluun osallistui 10 ministeriötä ja laaja joukko eri sidosryhmiä. Päävastuu valmistelusta oli maa- ja metsätalousministeriön koordinoimalla, yhdeksän ministeriön edustajista koostuvalla valmisteluryhmällä. Valmisteluryhmän tukena toimi maa- ja metsätalousministeriön koordinoima asiantuntijasihteeristö. Lisäksi maa- ja metsätalousministeriön johdolla toimiva laajapohjainen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman 2022 seurantaryhmä osallistui valmisteluun. Suunnitelman valmistelun aikana kuultiin laajasti eri sidosryhmien edustajia. Yhteenveto vuorovaikutustilaisuuksien annista ja muut valmistelun aikaiset materiaalit löytyvät valtioneuvoston hankeikkunasta.

KISS2030 valmistelun yhteydessä tuotettiin toimialakohtainen ja toimialarajat ylittävä riski- ja haavoittuvuustarkastelu, sopeutumispolitiikan kokonaisarvio, Suomalaisen Tiedeakatemian kanssa yhteistyössä toteutettu tiedesparraus, sekä Ilmatieteen laitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen raportti ilmasto- ja sosioekonomisista skenaarioista.

 

Lisätietoja

Kirsi Mäkinen, luonnonvaraneuvos 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö Puhelin:0295162104   Sähköpostiosoite: