Riistavahingot-palvelu tarjoaa kaikille avointa tietoa riistaeläinten aiheuttamista vahingoista 

Maa ja metsätalousministeriö on avannut riistavahingot.fi-palvelun kaikkien kansalaisten käyttöön. Palvelussa on ajantasaisesti päivittyvää tietoa suurpetojen, villisikojen ja hirvieläinten aiheuttamista vahingoista ja onnettomuuksista. Ruokavirasto ylläpitää palvelua ja sitä kehitetään yhdessä Suomen riistakeskuksen kanssa.

Riistaeläinten aiheuttamat vahingot herättävät kansalaisissa kiinnostusta, ja nyt tätä tietoa on koottu uuteen palveluun kaikkien saataville. Riistavahingot-palvelussa voi tarkastella riistaeläinten aiheuttamia vahinkoja kokonaisuudessaan tai rajaamalla hakua riistaeläimen, vahingon kohteen, ajan tai alueen suhteen. Palvelussa on saatavilla vahingoista raportteja eri mittaisille ajanjaksoille.

Palvelu hyödyntää samaa tietoa kuin riistahallinnon sisäisessä käytössä oleva työkalu riistavahinkorekisteri. Palvelusta on haettavissa muun muassa ajantasaiset riistaeläinten aiheuttamat liikenneonnettomuudet, joiden lähteenä on suurriistavirka-avun kirjaamat tapahtumat.

Myös suurpetojen aiheuttamat poro-, kotieläin- ja koiravahingot ovat saatavilla. 
Palvelu esittää vahingot 10km x 10km ruudun tarkkuudella, eli tapahtuman tarkkaa sijaintia ei esitetä. Vahinkojen esitetyt euromäärät ovat arvioita, sillä maksettaviin korvauksiin vaikuttavat monet tekijät. Liikenneonnettomuuksista ei esitetä arvioitua vahingon määrää, sillä ne korvataan autoilijoiden vapaaehtoisista kaskovakuutuksista. Myöskään porovahingoissa ei ole otettu huomioon laskennalliselta pohjalta määräytyvää vasahävikkiä.

Palvelu toimii osoitteessa riistavahingot.fi . Virallinen sivu riistavahingot.fi avataan kesään 2023 mennessä. Palvelu on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Lisätietoja

Jussi Laanikari, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö Puhelin:0295162432   Sähköpostiosoite: