Maatalousympäristöjen ekosysteemipalvelut maatalouspolitiikassa (MAAESP)

Toteuttajat: Luke ja PTT

Vastuuhenkilö: Eija Pouta, Luonnonvarakeskus

Rahoitus: 230 000 € (MAKERA)

Toteutusaikataulu: 2015 - 2018

Hankkeen kotisivut (www.luke.fi)

Tiivistelmä: Maatalouden ekosysteemit tuottavat ruuan ja non-food-tuotteiden lisäksi paljon myös muita palveluita. Näiden palveluiden huomioon ottaminen yhteisen maatalouspolitiikan suunnittelussa ja sen vaikutusten seurannassa on tärkeää. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma vaikuttaa ekosysteemien ominaisuuksiin ja edelleen tuotettuihin ekosysteemipalveluihin. Vaikutukset tuotantopalveluihin kuten ruuan tuotantoon ovat paremmin tunnettuja, mutta maatalouspolitiikan vaikutuksista säätely- ja ylläpitopalveluihin ja kulttuurisiin ekosysteemipalveluin tiedetään vähemmän. Erityisesti kiinnostuksen kohteena ovat politiikan vaikutukset ihmisen ekosysteemipalveluista saamaan hyötyyn ja sen taloudelliseen arvoon. Tässä kokonaisuudessa haetaan vastauksia kysymyksiin. Mitä maatalouspolitiikan vaikutuksista ekosysteemipalveluihin tiedetään? Kuinka maaseutuohjelma vaikuttaa maaseutuympäristön monimuotoisuuteen ja edelleen ekosysteemipalveluihin? Mikä on vaikutusten arvo ja kuinka sen eri ulottuvuuksia voidaan mitata? Kuinka maatalouspolitiikkaa voidaan kehittää ekosysteemipalvelut huomioon ottavampaan suuntaan?

Hankkeen tuotokset: