FI SV EN

Taimiaineistot

Taimiaineistolain tarkoituksena on edistää terveen, hyvälaatuisen ja Suomen kasvuolosuhteisiin sopivan puutarhakasvien taimiaineiston tarjontaa sekä riittävien tietojen antamista puutarhakasvien taimiaineistosta sen ostajille ja muille käyttäjille. Lakia sovelletaan puutarhakasvien taimiaineiston kauppaan, maahantuontiin ja kauppaa varten tapahtuvaan tuotantoon.

Taimiaineistojen valvonnasta vastaa Ruokavirasto.

EU:n hedelmä- ja marjakasvien kasvilajikeluettelo (FRUMATIS)

Ajankohtaiset tutkimus- ja kehityshankkeet

Tervetaimiketju - Monivuotisten puutarhakasvien taimituotantoketjujen kehittäminen tavoitteena kasvintuhoojariskien hallinta 2016-2018 (Makera)

Hankeraportti Liite 1

Kansallinen lainsäädäntö

Taimiaineistolaki 1205/1994 (ajantasainen lainsäädäntö)

Taimiaineistoasetukset:

Maa- ja metsätalousministeriön asetus hedelmä- ja marjakasvien taimiaineiston tuottamisesta, markkinoinnista ja maahantuonnista 399/2020, 29.5.2020

muutos MMMa 852/2023, 1.6.2023

Maa- ja metsätalousministeriön asetus hedelmä- ja marjakasvien varmennetusta taimiaineistosta 398/2020, 29.5.2020

muutos MMMa 853/2023, 1.6.2023

Maa- ja metsätalousministeriön asetus koriste- ja monikäyttökasvien varmennetusta taimiaineistosta 397/2020, 29.5.2020

Maa- ja metsätalousministeriön asetus koristekasvien taimiaineiston tuottamisesta, markkinoinnista ja maahantuonnista 396/2020, 29.5.2020

muutos MMMa 849/2023, 1.6.2023

Maa- ja metsätalousministeriön asetus vihanneskasvien taimiaineiston tuottamisesta, markkinoinnista ja maahantuonnista 394/2020, 29.5.2020

Muistio maa- ja metsätalousministeriön taimiaineistoa koskevista asetuksista (27.5.2020)

Muistio maa- ja metsätalousministeriön asetusten muutoksista (1.6.2023)

Kumotut taimiaineistoasetukset:

Maa- ja metsätalousministeriön asetus hedelmä- ja marjakasvien taimiaineiston tuottamisesta, markkinoinnista ja maahantuonnista (voimassa 23.3.2017-30.5.2020) 5/17, muutos 7/19  muistio

Maa- ja metsätalousministeriön asetus hedelmä- ja marjakasvien varmennetusta taimiaineistosta (voimassa 23.3.2017-30.5.2020) 6/17

Muistio maa- ja metsätalousministeriön asetuksille 5/17 ja 6/17

Maa- ja metsätalousministeriön päätös vihanneskasvien taimiaineiston tuottamisesta ja markkinoimisesta 41/1996 (kumottu 31.5.2020)

muutos 65/98
muutos 98/00
muutos 39/07
muutos 7/14

Maa- ja metsätalousministeriön asetus koristekasvien taimiaineiston tuottamisesta ja markkinoimisesta 96/2000, muutos 11/18 (kumottu 31.5.2020)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus koriste- ja monikäyttökasvien varmennetusta taimiaineistosta 7/17, muistio (kumottu 31.5.2020)

EU:n taimiaineistolainsäädäntö

Lisätietoja

Johanna Nykyri, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö Puhelin:0295162452   Sähköpostiosoite: