METSO-ohjelmalla turvataan metsien monimuotoisuutta

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2014–2025 eli METSO yhdistää metsien suojelun ja talouskäytön. Sen tavoitteena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen ja vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys. Ohjelmaa toteutetaan vapaaehtoisilla, ekologisesti tehokkailla keinoilla. Valtioneuvosto hyväksyi ohjelman kesäkuussa 2014. Ohjelma jatkuu ainakin vuoteen 2025.

METSO-ohjelmassa suojelu perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen ja sitä toteutetaan pysyvin ja määräaikaisin keinoin. Vapaaehtoisella suojelulla turvataan puuston rakennepiirteiltä edustavia ja lajistoltaan monimuotoisia metsäluonnon elinympäristöjä.

Maanomistaja saa neuvoja kohteensa monimuotoisuuden arviointiin Suomen metsäkeskuksesta, paikallisesta ELY-keskuksesta tai metsäneuvonnan ammattilaisilta (metsänhoitoyhdistykset, metsäteollisuus, metsäpalveluyrittäjät). Alueelliset metsä- ja ympäristöviranomaiset tekevät päätöksen kohteen soveltuvuudesta ohjelmaan.

Muualla palvelussamme
Metsien monimuotoisuus ja suojelu Suomessa -infokuvia
Hankehakulomakkeet
METSO -ohjelman luonnontuotehankkeisiin ja ympäristötukihankkeisiin ja ympäristötukisopimuksiin 9,3 miljoonan euron rahoitus vuodelle 2021 (MMM:n tiedote 28.4.2021)
Tämän syksyn METSO-rahoitushaku talousmetsien luonnonhoidon kehittämishankkeille on avattu (MMM:n tiedote 15.9.2020)
Paikkatietopohjainen suunnittelu ja metsänomistajien osallistaminen tärkeää uusissa METSO-ohjelman hankkeissa (MMM:n ja YM:n tiedote 3.4.2020)

METSO-ohjelman metsiensuojelu edennyt aikataulussa – ympäristötukeen ja luonnonhoitohankkeisiin kaivataan lisää resursseja (MMM:n ja YM:n tiedote 31.3.2020)
Seminaari METSO-ohjelmaa tukevan tutkimuksen tuloksista (MMM:n ja YM:n tiedote 18.10.2019)
METSO -yhteistoimintaverkostohankkeiden rahoitushaku avattu (MMM:n ja YM:n tiedote 15.10.2019)
METSO-ohjelman väliarviointi kertoo vapaaehtoisen suojelun onnistumisesta (MMM:n ja YM:n tiedote 27.2.2019)
Valtakunnallisten METSO-luonnonhoitohankkeiden rahoitushaku on avattu (MMM:n tiedote 16.10.2018)
METSO-hankkeet ovat lisänneet metsä- ja ympäristöalan toimijoiden yhteistyötä ja osaamista (MMM:n, Luken ja SYKEn tiedote 19.9.2018)
METSO-ohjelman väliarviointi käynnistyi (MMM:n ja YM:n uutinen 23.5.2018)
10-vuotias METSO-ohjelma saavutti pääosin viime vuoden suojelutavoitteensa (MMM:n ja YM:n tiedote 21.2.2018)
Hallituksen puolivälitarkastelusta metsien suojeluun lisää rahoitusta (MMM:n ja YM:n uutinen 26.4.2017)
Metsäneuvostossa vedottiin METSO-ohjelman rahoituksen puolesta (MMM:n tiedote 22.3.2017)
METSO-ohjelma puolivälissä – Suojelu etenee aikataulussa (MMM:n ja YM:n tiedote 24.2.2017)
Talousmetsien monimuotoisuus on tärkeää - Uudet METSO -hankkeet kehittävät luonnonhoitoa (MMM:n tiedote 1.2.2017)

Muualla verkossa
Metsonpolku
METSO on metsien monimuotoisuuden turvaamista monella rintamalla (Luonnonvarakeskus)
Yhdessä tekeminen kannustaa metsänomistajia vapaaehtoiseen suojeluun (Luonnonvarakeskus)

Lisätietoja

Ville Schildt, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162190