METSO-ohjelmalla turvataan metsien monimuotoisuutta

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2014–2025 eli METSO yhdistää metsien suojelun ja talouskäytön. Sen tavoitteena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen ja vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys. Ohjelmaa toteutetaan vapaaehtoisilla, ekologisesti tehokkailla keinoilla. Valtioneuvosto hyväksyi ohjelman kesäkuussa 2014. Ohjelma jatkuu ainakin vuoteen 2025.

METSO-ohjelmassa suojelu perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen ja sitä toteutetaan pysyvin ja määräaikaisin keinoin. Vapaaehtoisella suojelulla turvataan puuston rakennepiirteiltä edustavia ja lajistoltaan monimuotoisia metsäluonnon elinympäristöjä.

Maanomistaja saa neuvoja kohteensa monimuotoisuuden arviointiin Suomen metsäkeskuksesta, paikallisesta ELY-keskuksesta tai metsäneuvonnan ammattilaisilta (metsänhoitoyhdistykset, metsäteollisuus, metsäpalveluyrittäjät). Alueelliset metsä- ja ympäristöviranomaiset tekevät päätöksen kohteen soveltuvuudesta ohjelmaan.

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) valtakunnallisia luonnonhoidon kehittämishankkeita koskeva hankehaku avattu 16.10.2018, hakuaika 31.12.2018 saakka

Muualla palvelussamme
Valtakunnallisten METSO-luonnonhoitohankkeiden rahoitushaku on avattu (MMM:n tiedote 16.10.2018)
METSO-hankkeet ovat lisänneet metsä- ja ympäristöalan toimijoiden yhteistyötä ja osaamista (MMM:n, Luken ja SYKEn tiedote 19.9.2018)
METSO-ohjelman väliarviointi käynnistyi (MMM:n ja YM:n uutinen 23.5.2018)
10-vuotias METSO-ohjelma saavutti pääosin viime vuoden suojelutavoitteensa (MMM:n ja YM:n tiedote 21.2.2018)
Hallituksen puolivälitarkastelusta metsien suojeluun lisää rahoitusta (MMM:n ja YM:n uutinen 26.4.2017)
Metsäneuvostossa vedottiin METSO-ohjelman rahoituksen puolesta (MMM:n tiedote 22.3.2017)
METSO-ohjelma puolivälissä – Suojelu etenee aikataulussa (MMM:n ja YM:n tiedote 24.2.2017)
Talousmetsien monimuotoisuus on tärkeää - Uudet METSO -hankkeet kehittävät luonnonhoitoa (MMM:n tiedote 1.2.2017)

Muualla verkossa
Metsonpolku

Lisätietoja

Ville Schildt, neuvotteleva virkamies 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162190