Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmä

Valtioneuvosto asetti 8.10.2020 Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän Suomen harvaan asuttujen alueiden mahdollisuuksien parantamiseksi. Työryhmän toimikausi on 12.10.2020-30.6.2023.

Työryhmän tehtävänä on seurata harvaan asuttujen alueiden erityiskysymyksiä sekä vahvistaa näiden alueiden elinvoimaisuutta. Työryhmän työn pohjana ovat vuosina 2017-2019 toimineen edellisen työryhmän ehdotukset sekä Sanna Marinin hallitusohjelman kirjaukset harvaan asuttujen alueiden kehittämiseksi.

Työryhmä laatii keväällä 2021 toimenpideohjelman, jossa määritellään harvaan asuttujen alueiden elinvoiman ja hyvinvoinnin kehittämiseksi toteutettavat kokeiluhankkeet. Hankkeiden toteutukseen on osoitettu valtion vuosien 2020 ja 2021 talousarvioissa yhteensä 12 miljoonaa euroa. Työryhmä on teettänyt työnsä tueksi perustuslaillisen ennakkoarvioinnin neljästä ns. Norjan mallin mukaisesta aluekehittämistoimenpiteestä ja niiden soveltamismahdollisuuksista Suomen olosuhteisiin.

Perustuslaillinen ennakkoarvio harvaan asuttujen alueiden vero- ja aluetukiin liittyvistä kysymyksistä

Linkki työryhmän tietoihin [Hankeikkuna]

Linkki työryhmän toimintasuunnitelmaan

Linkki edellisen harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän loppuraporttiin.

Tiedotteita

Linkki: HAMA-työryhmän toiminta tähtää harvaan asuttujen alueiden elinvoiman takaamiseen 27.5.2021

Linkki: HAMA-työryhmä: Pienimuotoista majoitustoimintaa tulee helpottaa maaseudulla ja harvaan asutuilla alueilla 25.5.2021

Linkki työryhmän asettamistiedotteeseen 8.10.2020

Lisätietoja

Auli Sihvola, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö 0295162442