Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmä

Valtioneuvosto asetti 8.10.2020 Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän Suomen harvaan asuttujen alueiden mahdollisuuksien parantamiseksi. Työryhmän toimikausi on 12.10.2020-30.6.2023.

Työryhmän tehtävänä on seurata harvaan asuttujen alueiden erityiskysymyksiä sekä vahvistaa näiden alueiden elinvoimaisuutta. Työryhmän työn pohjana ovat vuosina 2017-2019 toimineen edellisen työryhmän ehdotukset sekä Sanna Marinin hallitusohjelman kirjaukset harvaan asuttujen alueiden kehittämiseksi.

Työryhmä hyväksyi 22.6.2021 pidetyssä kokouksessaan toimintasuunnitelman, jossa määritellään työryhmän työssä tuettavat teemat:

  • Elinvoima
  • Koulutus
  • Monipaikkaisuus
  • Laajempaa lainsäädäntötyötä vaativat, pitkän aikavälin muutokset

Työryhmälle on osoitettu valtion vuosien 2020 ja 2021 talousarvioissa yhteensä 12 miljoonaa euroa. Teemojen puitteissa tehtävät toimenpiteet ja rahoituksen jakautuminen eri teemojen välillä tarkentuvat ryhmän toimikauden edetessä.

Työryhmä on teettänyt työnsä tueksi perustuslaillisen ennakkoarvioinnin neljästä ns. Norjan mallin mukaisesta aluekehittämistoimenpiteestä ja niiden soveltamismahdollisuuksista Suomen olosuhteisiin. 

Ajankohtaista

HAMA-työryhmä haluaa kuulla harvaan asuttujen alueiden toimijoiden ajatuksia paikkakuntansa kulttuurikentästä. Tarkoituksena on kartoittaa, millaista kulttuuritoimintaa harvaan asutuilla alueilla on tällä hetkellä, ja millaista toimintaa puolestaan kaivattaisiin vielä lisää. Vastauksia toivotaan laajalta joukolta, mm. kulttuurin tuottajilta ja kuluttajilta, yrittäjiltä sekä kuntien, järjestöjen, kehittämisorganisaatioiden ja maakuntaliittojen edustajilta.

Kyselyn löydät osoitteesta https://link.webropol.com/s/hama-kulttuurikysely. Kysely on auki 1.7.2021-8.9.2021, ja siihen voi vastata sekä suomeksi että ruotsiksi. 

Lisätietoa

Perustuslaillinen ennakkoarvio harvaan asuttujen alueiden vero- ja aluetukiin liittyvistä kysymyksistä

Linkki työryhmän tietoihin [Hankeikkuna]

Linkki työryhmän toimintasuunnitelmaan

Linkki edellisen harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän loppuraporttiin.

Tiedotteita

Linkki: Suomessa taas lämmin kulttuurikesä - työryhmä kerää tietoa harvaan asuttujen alueiden kulttuuritoiminnasta 1.7.2021

Linkki: HAMA-työryhmän toiminta tähtää harvaan asuttujen alueiden elinvoiman takaamiseen 27.5.2021

Linkki: HAMA-työryhmä: Pienimuotoista majoitustoimintaa tulee helpottaa maaseudulla ja harvaan asutuilla alueilla 25.5.2021

Linkki työryhmän asettamistiedotteeseen 8.10.2020

Lisätietoja

Auli Sihvola, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö 0295162442