Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmä 2020 - 2023

Valtioneuvosto asetti 8.10.2020 Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän Suomen harvaan asuttujen alueiden mahdollisuuksien parantamiseksi. Työryhmän toimikausi oli 12.10.2020-30.6.2023.

Työryhmän tehtävänä oli seurata harvaan asuttujen alueiden erityiskysymyksiä sekä vahvistaa näiden alueiden elinvoimaisuutta. Työryhmän työn pohjana olivat vuosina 2017-2019 toimineen edellisen työryhmän ehdotukset sekä Sanna Marinin hallitusohjelman kirjaukset harvaan asuttujen alueiden kehittämiseksi.

Työryhmä hyväksyi 22.6.2021 pidetyssä kokouksessaan toimintasuunnitelman, jossa määritellään työryhmän työssä tuettavat teemat:

  • Elinvoima
  • Koulutus
  • Monipaikkaisuus
  • Laajempaa lainsäädäntötyötä vaativat, pitkän aikavälin muutokset

Työryhmälle oli osoitettu valtion vuosien 2020 ja 2021 talousarvioissa yhteensä 12 miljoonaa euroa. Teemojen puitteissa tehtävät toimenpiteet ja rahoituksen jakautuminen eri teemojen välillä tarkentuivat ryhmän toimikauden edetessä.

Työryhmä teetti työnsä tueksi perustuslaillisen ennakkoarvioinnin neljästä ns. Norjan mallin mukaisesta aluekehittämistoimenpiteestä ja niiden soveltamismahdollisuuksista Suomen olosuhteisiin. 

Ajankohtaista

Kulttuurin kehittämishankkeet

Harvaan asuttujen alueiden kulttuuritoiminnan kehittämiseen on saatavilla avustuksia. Taiteen edistämiskeskus Taiken hallinnoimassa hankehaussa on mahdollista saada tukea esimerkiksi HAMA-alueiden kulttuurin projekteihin, tapahtumien kehittämiseen, osallisuuden kehittämiseen, taiteilijoiden työllistämiseen, saavutettavuuden parantamiseen ja aineettoman kulttuuriperinnön kohteisiin. Avustushaku on auki 15.2-15.3.2023. Lue lisää Taiken sivuilta.

Japanin kotiseutulahjoitusmalli

Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmä tilasi selvityksen ns. Japanin mallin mukaisesta kotiseutulahjoituksesta. Kotiseutulahjoitusmalli on Japanissa käytössä oleva suosittu toimintamalli, jossa kansalaiset voivat tehdä vapaaehtoisia rahalahjoituksia asuinkuntansa ulkopuoliselle kunnalle. Lahjoittaja voi valita, mihin käyttökohteeseen haluaa suunnata varat. Vastalahjaksi lahjoittaja saa paikallisia tuotteita. Vastaavan mallin soveltuvuutta Suomen oloihin kartoitettiin aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n selvityksessä. Valmis selvitys: https://www.mdi.fi/kotiseutulahjoitus/

Alueellisen opintolainahyvityksen esiselvitys

Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmä rahoitti OKM:n tilaaman esiselvityksen ns. Norjan mallin mukaisesta alueellisesta opintolainahyvityksestä. Esiselvityksen toteutti Itä-Suomen yliopiston yhteydessä toimivassa Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia. Linkki esiselvitykseen.

Lisätietoa

Vuosiraportti työryhmän toiminnasta 2020-2021 (linkki)

Perustuslaillinen ennakkoarvio harvaan asuttujen alueiden vero- ja aluetukiin liittyvistä kysymyksistä (linkki)

Työryhmän tiedot Hankeikkunassa (linkki)

Työryhmän toimintasuunnitelma (linkki)

Edellisen harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän loppuraportti (linkki)

Tiedotteita

Matkailun ja kulttuurin hankkeilla elinvoimaa harvaan asutuille alueille (linkki) 23.1.2023

Harvaan asuttujen alueiden kulttuurin tukeminen vahvistuu edelleen parlamentaarisen työryhmän lisärahoituksella (linkki) 23.9.2022

Japanin kotiseutulahjoitusmallille ideoidaan suomalaista vastinetta (linkki) 22.2.2022

Työ harvaan asutun Suomen hyväksi etenee harppauksin – hankkeet ja kokeilut käyntiin (linkki) 10.2.2022

Harvaan asuttujen alueiden toimenpiteet etenevät: luvassa tukea kulttuuriin ja osaavan työvoiman saatavuuteen (linkki) 12.10.2021

Suomessa taas lämmin kulttuurikesä - työryhmä kerää tietoa harvaan asuttujen alueiden kulttuuritoiminnasta (linkki) 1.7.2021

HAMA-työryhmän toiminta tähtää harvaan asuttujen alueiden elinvoiman takaamiseen (linkki) 27.5.2021

HAMA-työryhmä: Pienimuotoista majoitustoimintaa tulee helpottaa maaseudulla ja harvaan asutuilla alueilla (linkki) 25.5.2021

Työryhmän asettamistiedote (linkki) 8.10.2020

Lisätietoja

Auli Sihvola, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö Puhelin:0295162442   Sähköpostiosoite: