Maa- ja metsätalousministeriön myöntämät avustukset

Maa- ja metsätalousministeriö myöntää hakemuksesta avustuksia valtakunnallisiin ja paikallisiin riistatalouden edistämisen hankkeisiin. Riistatalouden edistämisen määrärahaa voidaan myöntää riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 3 §:n 2 momentissa säädettyihin tarkoituksiin.

Käyttötarkoituksia ovat esimerkiksi riistakonsernin strategian mukaiset kehittämishankkeet kuten esimerkiksi riistanhoitoyhdistysten toiminnan kehittäminen, suurpetokantojen hallinta ja riistan elinympäristöä parantavat hankkeet.

12.2.2024 käynnistyvän hankeavustushaun painopisteet:

1. riistanhoitoyhdistysten yhdistymistä tukevat hankkeet

2. riistanhoitoyhdistysten ammattimaista toiminnanohjausta tukevat hankkeet

Lue lisää edellä mainituista käynnissä olevista erityisavustushauista hakuilmoituksesta: Hakuilmoitus ja -ohje 

Hakuaika: 12.2.2024 - 31.12.2024. Haku on jatkuva.

Määrärahojen tarkemmat hakuohjeet ja hakulomakkeet löytyvät alla olevista linkeistä:

Hakemukset tulee toimittaa maa- ja metsätalousministeriön kirjaamoon:

Postiosoite: Maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 Valtioneuvosto

Sähköposti: kirjaamo.mmm@gov.fi

Käyntiosoite: Hallituskatu 3 A, Helsinki

Huom. Valtionapuviranomaisia koskee uusi tietojen toimittamisvelvoite. Käytännössä tämä tarkoittaa, että 1.10.2023 alkaen kaikki valtionapuviranomaiset toimittavat Valtiokonttorin järjestelmään vähimmäistiedot valtionavustushauistaan sekä niihin liittyvistä valtionavustushakemuksista ja -päätöksistä. Lisätietoja vähimmäistietojen toimittamisvelvollisuudesta on Valtiokonttorin sivuilla. Valtionavustushakemuksia ja –päätöksiä koskevista tietovarantoon toimitettavista tiedoista on säädetty valtioneuvoston asetuksen (1394/2022) 2 §:ssä.

Myönteisen avustuspäätöksen jälkeen

Myönteisen avustuspäätöksen saaneiden tulee toimittaa avustuksen käytöstä jälkikäteen selvitys avustuspäätöksen ohjeiden mukaisesti. Tilityksessä tarvittavat lomakkeet löytyvät oheisista linkeistä:

 

Muualla palvelussamme:

 

Lisätietoa

asiantuntija Henna Väyrynen 
Maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, erätalousyksikkö
029 516 2014, etunimi.sukunimi@gov.fi

asiantuntija Ida Anomaa 
Maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, erätalousyksikkö
029 516 2364, etunimi.sukunimi@gov.fi

Menneet hakuilmoitukset:


Erityisavustushaku riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja riistataloutta kehittäville hankkeille (27.1.2023 – 31.12.2023)