Maa- ja metsätalousministeriön myöntämät avustukset

Maa- ja metsätalousministeriö myöntää hakemuksesta avustuksia valtakunnallisiin ja paikallisiin riistatalouden edistämisen hankkeisiin. Riistatalouden edistämisen määrärahaa voidaan myöntää riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 3 §:n 2 momentissa säädettyihin tarkoituksiin. Käyttötarkoituksia ovat esimerkiksi riistakonsernin strategian mukaiset kehittämishankkeet kuten esimerkiksi riistanhoitoyhdistysten toiminnan kehittäminen, suurpetokantojen hallinta ja riistan elinympäristöä parantavat hankkeet.

27.1.2023 käynnistyvän hankeavustushaun painopisteet:

1. riistanhoitoyhdistysten yhdistymistä tukevat hankkeet

2. riistanhoitoyhdistysten ammattimaista toiminnanohjausta tukevat hankkeet

Lue lisää edellä mainituista käynnissä olevista erityisavustushauista hakuilmoituksesta. Hakuilmoitus 27.1.2023 käynnistyvään erityisavustushakuun.

Huom. Hakuilmoitusta (julkaistu 27.1.2023) on täsmennetty 24.5.2023 tarkentamalla riistanhoitoyhdistysten ammattimaista toiminnanohjausta tukevien hankkeiden taulukkoa. Lisäksi sivulle 4 kohtaan ”Edellytykset” on korjattu virheellinen summa 11 700 euroa ja muutettu se 8 775 euroksi. Kyseisessä kohdassa enintään kolmea henkilötyökuukautta vastaava määrä avustusta on 8 775 euroa, eikä 11 700 euroa.

Hakuaika: 27.1.2023 alkaen toistaiseksi.

Määrärahojen tarkemmat hakuohjeet ja hakulomakkeet löytyvät alla olevista linkeistä:

Huom. Valtionapuviranomaisia koskee uusi tietojen toimittamisvelvoite. Käytännössä tämä tarkoittaa, että 1.10.2023 alkaen kaikki valtionapuviranomaiset toimittavat Valtiokonttorin järjestelmään vähimmäistiedot valtionavustushauistaan sekä niihin liittyvistä valtionavustushakemuksista ja -päätöksistä. Lisätietoja vähimmäistietojen toimittamisvelvollisuudesta on Valtiokonttorin sivuilla. Valtionavustushakemuksia ja –päätöksiä koskevista tietovarantoon toimitettavista tiedoista on säädetty valtioneuvoston asetuksen (1394/2022) 2 §:ssä.

Hakemukset tulee toimittaa maa- ja metsätalousministeriön kirjaamoon:

Postiosoite: Maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 Valtioneuvosto

Sähköposti: kirjaamo.mmm@gov.fi

Käyntiosoite: Hallituskatu 3 A, Helsinki

 

Myönteisen avustuspäätöksen jälkeen

Myönteisen avustuspäätöksen saaneiden tulee toimittaa avustuksen käytöstä jälkikäteen selvitys avustuspäätöksen ohjeiden mukaisesti. Tilityksessä tarvittavat lomakkeet löytyvät oheisista linkeistä:

 

Muualla palvelussamme:

 

Lisätietoa

Henna Väyrynen, asiantuntija (27.1.2023 avattu hankehaku)
Maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, erätalousyksikkö
029 516 2014, etunimi.sukunimi@gov.fi