Maa- ja metsätalousministeriön myöntämät avustukset

Maa- ja metsätalousministeriö myöntää hakemuksesta avustuksia valtakunnallisiin ja paikallisiin riistatalouden edistämisen hankkeisiin. Riistatalouden edistämisen määrärahaa voidaan myöntää riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 3 §:n 2 momentissa säädettyihin tarkoituksiin. Käyttötarkoituksia ovat esimerkiksi riistakonsernin strategian mukaiset kehittämishankkeet kuten esimerkiksi riistanhoitoyhdistysten toiminnan kehittäminen, suurpetokantojen hallinta ja riistan elinympäristöä parantavat hankkeet.

Maa- ja metsätalousministeriö avasi 8.12.2021 rahoitushaun riistanhoitoyhdistysten toimintaa kehittäville sekä valtakunnallisille ja paikallisille riistataloutta edistäville hankkeille.

Erityisinä painopistealueina 8.12.2021 käynnistyvässä haussa ovat:

1. riistanhoitoyhdistysten yhdistymistä tukevat hankkeet, 
2. riistanhoitoyhdistysten ammattimaista toiminnanohjausta tukevat hankkeet,
3. riistanhoitoyhdistysten yhteistyössä tekemä suurpetovahinkojen ennaltaehkäisy,
4. riistanhoitoyhdistysten ja muiden toimijoiden kouluyhteistyötä edistävät hankkeet,
5. metsästyksen turvallisuutta ja kestävyyttä edistävät hankkeet sekä
6. muut julkisen riistakonsernin strategian mukaiset kehittämishankkeet 

Hakemuksia edellä mainittuihin (1–5) riistanhoitoyhdistysten toimintaa tukeviin ja kehittäviin hankkeisiin toivotaan erityisesti riistanhoitoyhdistyksiltä.

Hakuilmoitus 8.12.2021 käynnistyvään erityisavustushakuun.

Huom. Hakuilmoitusta ja hakuohjetta on täsmennetty 13.12.2021. Molempiin on lisätty tarkennus siitä, että päätöksiä riistanhoitoyhdistysten yhdistymistä ja riistanhoitoyhdistysten ammattimaista toiminnanohjausta tukeviin avustuksiin voidaan tehdä jo hakuajan puitteissa. 

Määrärahojen tarkemmat hakuohjeet suomeksi sekä ruotsiksi ja hakulomakkeet löytyvät alla olevista linkeistä:

Hakemukset tulee toimittaa maa- ja metsätalousministeriön kirjaamoon:

Postiosoite: Maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 Valtioneuvosto

Sähköposti: [email protected]

Käyntiosoite: Hallituskatu 3 A, Helsinki

Hakemusten tulee olla perillä maa- ja metsätalousministeriössä hankehaun päättymispäivänä kello 16.15 mennessä.

 

Myönteisen avustuspäätöksen jälkeen

Myönteisen avustuspäätöksen saaneiden tulee toimittaa avustuksen käytöstä jälkikäteen selvitys avustuspäätöksen ohjeiden mukaisesti. Tilityksessä tarvittavat lomakkeet löytyvät oheisista linkeistä:

 

Muualla palvelussamme:

 

Lisätietoa

Henna Väyrynen, asiantuntija
Maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, erätalousyksikkö
029 516 2014, [email protected]