Maa- ja metsätalousministeriön myöntämät avustukset

Maa- ja metsätalousministeriö myöntää hakemuksesta avustuksia valtakunnallisiin ja paikallisiin riistatalouden edistämisen hankkeisiin. Riistatalouden edistämisen määrärahaa voidaan myöntää riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 3 §:n 2 momentissa säädettyihin tarkoituksiin. Käyttötarkoituksia ovat esimerkiksi riistakonsernin strategian mukaiset kehittämishankkeet kuten esimerkiksi riistanhoitoyhdistysten toiminnan kehittäminen, suurpetokantojen hallinta ja riistan elinympäristöä parantavat hankkeet.

27.1.2023 käynnistyvän hankeavustushaun painopisteet:

1. riistanhoitoyhdistysten yhdistymistä tukevat hankkeet

2. riistanhoitoyhdistysten ammattimaista toiminnanohjausta tukevat hankkeet

Lue lisää edellä mainituista käynnissä olevista erityisavustushauista hakuilmoituksesta. Hakuilmoitus 27.1.2023 käynnistyvään erityisavustushakuun.

Hakuaika: 27.1.2023 alkaen toistaiseksi.

Määrärahojen tarkemmat hakuohjeet ja hakulomakkeet löytyvät alla olevista linkeistä:

Hakemukset tulee toimittaa maa- ja metsätalousministeriön kirjaamoon:

Postiosoite: Maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 Valtioneuvosto

Sähköposti: kirjaamo.mmm@gov.fi

Käyntiosoite: Hallituskatu 3 A, Helsinki

 

Myönteisen avustuspäätöksen jälkeen

Myönteisen avustuspäätöksen saaneiden tulee toimittaa avustuksen käytöstä jälkikäteen selvitys avustuspäätöksen ohjeiden mukaisesti. Tilityksessä tarvittavat lomakkeet löytyvät oheisista linkeistä:

 

Muualla palvelussamme:

 

Lisätietoa

Henna Väyrynen, asiantuntija (27.1.2023 avattu hankehaku)
Maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, erätalousyksikkö
029 516 2014, etunimi.sukunimi@gov.fi