Digitalisaatio kansainvälisessä luonnonvarapolitiikassa

Teknologia tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia Suomelle uusiutuvien luonnonvarojen kestävään ja vastuulliseen käyttöön. Erilaisten digitaalisten sovellusten ja alustojen avulla voidaan luonnonvarojen käytöstä ja tilasta jakaa entistä helpommin tietoa, jota voidaan hyödyntää myös globaalien haasteiden ratkaisemisessa ja edistää samalla kestävän kehityksen agenda 2030 toimeenpanoa.

Digitalisaatio luo mahdollisuuksia niin yksilöille, yrityksille kuin julkiselle sektorille. Digitalisaatio (esim. Big data, kaukokartoitus, esineiden internet, robotiikka ja keinoäly) antaa hyviä työkaluja niin luonnonvarojen kestävyyden varmistamiseen, resurssitehokkuuteen kuin luonnonvarojen aineettoman arvon luontiin. Se mahdollistaa myös vesi- ja metsävarojen laadun, määrän ja käytön vaikutusten entistä paremman seurannan ja hyödyntämisen päätöksenteossa. Digitalisaatio edistää myös uusien liiketoimintamahdollisuuksien syntymistä. 

Elinkeinoelämän keskusliitto EKn tiloissa 7.6. järjestetyssä työpajassa runsas joukko niin hallinnon, tutkimuksen kuin yrityksien edustajia jakoi ajatuksiaan digitalisaation hyödyntämisestä kansainvälisessä luonnonvarapolitiikassa ja pohti toimenpiteitä kansainvälisen liiketoiminnan edistämiseksi. Työpajan teemoina olivat 1) metsävarojen seuranta ja metsäkadon vähentäminen, 2) ruokahävikin vähentäminen ja 3) puhdas vesi.

Työpajassa nostettiin tärkeäksi muun muassa kansainväliseen liiketoimintaan suuntautuvien ekosysteemien muodostaminen ja vahvistaminen, myynti- ja markkinointiosaamisen kehittäminen sekä kokonaisratkaisujen luominen sekä Suomen osaamisen tarjoaminen referenssien avulla kansainvälisille markkinoille. Näihin tarvitaan uudenlaista yhteistyötä läpi sektorirajojen sekä vuoropuhelun tiivistämistä niin hallinnon, yksityisen kuin tutkimuksen ja (loppu)kuluttajienkin välille.

Työpajan materiaalia ja esitykset löydät alta.

Työpajan ohjelma

Digitalisaation hyödyntäminen kansainvälisessä luonnonvarapolitiikassa; Juha S. Niemelä, maa- ja metsätalousministeriö

Luonnonvarapolitiikasta elinvoimaa – kestävän kehityksen ehdoilla; Jouni Hakala, Elinkeinoelämän keskusliitto

Digitalisation, What it is and What it Offers; Mika Klemettinen, Business Finland

Kansainvälinen luonnonvarapolitiikka, kestävä kehitys ja digitalisaatio; Ulla Heinonen, Gaia Consulting Oy

Yritysesitykset digitalisaation hyödyntämisestä kansainvälisessä liiketoiminnassa

1. Monitoring of Forest Resources Using Low-Cost Satellite Images and Cloud Processing Engine; Jyrki Salmi, Indufor Oy
2. Fighting Food and Waste with Data; Juho Friberg, Oy Karl Fazer Ab
3. Digitalisaation hyödyntäminen kansainvälisessä luonnonvarapolitiikassa, näkökulmia vesialalta; Jani Härkki, Vesiotec Oy

Digitalisation Based Business Opportunities of Forest, Food and Water; Ilmari Absetz, Business Finland

Työpajan yhteenvetoraportti; Gaia Consulting Oy