Suomen metsävarat

Metsät peittävät yli 70 % Suomen maapinta-alasta. Suomi on suhteellisesti Euroopan metsäisin maa. Puuntuotantoon soveltuvaa metsämaata on 20,3 miljoonaa hehtaaria.

Suomen metsät kasvavat vuosittain 107 miljoonaa kuutiometriä. Tilastotietojen mukaan vuonna 2017 puuston vuotuinen kokonaispoistuma oli 87 miljoonaa kuutiometriä. Se koostuu tukki- ja kuitupuun hakkuista, joiden määrä vuonna 2017 oli 63,3 miljoonaa kuutiometriä, sekä polttopuusta, kotitarvepuusta, metsään hakkuutähteinä jäävästä metsähukkapuusta ja luonnonpoistumasta eli metsään jäävistä kuolleista puista. Viidennes metsiemme vuotuisesta kasvusta jää lisäämään puustopääoma.

Metsänomistus

Suomen metsät ovat muiden läntisen Euroopan maiden tavoin pääosin yksityisten henkilöiden ja perheiden omistuksessa. Etelä- ja Keski-Suomessa yksityiset henkilöt omistavat noin 3/4 metsistä. Valtion metsät sijaitsevat pääosin Pohjois- ja Itä-Suomessa.

Suomessa on suojeltuja ja rajoitetussa metsätalouskäytössä olevia metsiä 3 miljoonaa hehtaaria, eli 13 prosenttia metsäpinta-alasta (metsä- ja kitumaan pinta-alasta). Yhdeksän prosenttia metsistä on kokonaan hakkuiden ulkopuolella, eli tiukasti suojeltuja.

Suomalaisia metsävaroja käytetään kestävästi, jotta myös tuleville sukupolville turvataan metsien aikaansaamat hyödyt.

Muualla palvelussamme
Metsätalouden kestävyys
Kestävyyttä koskevat laskelmat
Talousmetsien monimuotoisuus
Infografiikkaa metsien hoidosta ja käytöstä Suomessa (2018)

Muualla verkossa
Metsänomistus (Suomen metsäkeskus)
MetINFO metsätietopalvelut (Luonnonvarakeskus)
Metsäsektorin suhdannekatsaus 2017–2018 (Luonnonvarakeskus)
Suomen metsävaroja koskevia graafeja (Forest.fi)

Lisätietoja:

Marja Kokkonen, Yksikön päällikkö 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö Maatalous- ja kalastusneuvosto  0295162444