FI SV

Maatalouteen liittyvää lainsäädäntöä

Euroopan unionilla on jaettu toimivalta yhteisön maatalouspolitiikan tavoitteiden toteuttamiseksi. Jäsenvaltiot eivät voi noudattaa kansallista maatalouspolitiikkaa tai antaa kansallisia säännöksiä asioista, joista on säännelty yhteisötasolla. Kansalliset lait ja asetukset kuitenkin täydentävät Euroopan unionin lainsäädäntöä silloin kun yhteisön säännökset sisältävät jonkin asian osalta ainoastaan vähimmäisvaatimukset.

Maatalouden harjoittamista säätelevät useat Euroopan unionin neuvoston sekä komission asetukset sekä lisäksi kansalliset lait. Kansallisia lakeja täydentävät valtioneuvoston ja maa- ja metsätalousministeriön asetukset. Myös maataloushallinnon organisaatiosta säädetään kansallisilla laeilla.