Lammaslaitumien zoonoosit (LAMMASLAIDUN)

Hakijat: Helsingin yliopisto ja Ruokavirasto
Vastuututkija: Tarja Pitkänen (Helsingin yliopisto)
Kokonaisrahoitus: 285 000 €
Hankeaika: 1.3.2022-31.5.2025

Laidunnus on perinnebiotooppien ja uhanalaisten merenrantaniittyjen tehokkain hoitomuoto ja maisemalaiduntamisesta saatavat ympäristötuet muodostavat merkittävän tulonlähteen erityisesti lammastaloudessa. Lampailla esiintyy ajoittain zoonoottisia bakteeri- ja loistartuntoja, joiden ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi tarvitaan lisätietoa. Kun laiduntavan nautakarjan suolistossaan kantamat ja ulosteisiinsa erittämät zoonoottiset taudinaiheuttajat tunnetaan melko kattavasti, tietoa näistä bakteereista ja loisista lampailla, erityisesti Suomen oloissa, on merkittävästi vähemmän.

Tämä hanke keskittyy lammaslaitumiin liittyvien zoonoosien hallintaan tulevaisuudessa. Tällä hetkellä ongelmana on tiedonpuute siitä, millaisille zoonoottisille bakteeri- ja loistartunnoille lampaat voivat altistua tehdessään paitsi eläinten oman hyvinvoinnin, myös luonnon monimuotoisuuden ja perinnebiotooppien säilymisen kannalta tärkeää työtään kuivan maan ja rantojen laitumilla. Hanke kartoittaa millaisia uusia uhkia seuraavien 5-10 vuoden aikana lampaiden ulosteiden zoonoottiset bakteerit ja loiset voivat aiheuttaa ihmisten ja eläinten terveydelle esiintyessään laitumilla ja mahdollisesti myös laidunten alapuolisissa vesistöissä. On mahdollista, että sekä ympäristökuormituksen rajoittamisvaatimukset, että kuluttajien eläinten hyvinvointiin kohdistamat vaatimukset kiristyvät tulevaisuudessa. Lammaselinkeino voi vastata muuttuvan toimintaympäristön asettamiin haasteisiin tutkitun tiedon avulla. Hankkeen tuloksena lammaselinkeino saa tutkittua ja kattavaa tietoa elintarvike- ja vesivälitteisten zoonoosien esiintyvyydestä lampoloissa ja niiden laidunympäristöissä.