Peltomaan ravinnevarojen parempi hyödyntäminen (FOSFORIYRITYS)

Hakijat: Luonnonvarakeskus Luke ja Perunantutkimuslaitos Petla
Vastuututkija: Pirjo Yli-Hemminki
Kokonaisrahoitus: 340 000 €
Hankeaika: 1.3.2024-30.6.2027

Fosforiyritys-hankkeessa testataan ja kehitetään biologisia menetelmiä, joilla peltomaahan kertyneitä ravinnereservejä saadaan paremmin viljelykasvien käyttöön. Hankkeessa pyritään vähentämään taloudellista riippuvuutta mineraalilannoitteista ja niistä aiheutuvaa ympäristökuormitusta vesistöihin. Viljelymenetelmien vaikutuksen kohteina ovat yksivuotiset satokasvit, kuten peruna ja viljoista esim. kaura, joista jää vähän korjuutähteitä peltoon. Hankkeessa kehitetään sekaviljelyä ja mikrobiymppäystä. Kumppanikasveiksi valittavilla kasvilajeilla on juurieritteisiin sekä bakteereihin ja sieniin liittyviä keinoja maapartikkeleihin sitoutuneen fosforin liuottamiseksi ja ilmasta saatavan typen sitomiseksi. Fosforin suhteen tarvetta on samankaltaiselle sovellukselle kuin typpeä sitovat bakteeriympit jo ovat, ja viljelijöitä opastetaan lisäämään itse hyödyllisiä keräsieniä ja fosforia louhivia bakteereita kasvituotantoon tiloillaan. Hanke on suunniteltu yhdessä yritysedustajien ja kahden tutkimuslaitoksen tutkijoiden kesken. Hankkeen aikana kehitystyötä tehdään yhteistyötahojen tiloilla toimintatutkimuksen strategialla, jolla pyritään muuttamaan viljelytekniikoita uusilla toimintatavoilla. Tutkimustulosten perusteella viljelijöitä koulutetaan asiassa, miten peltomaan ravinteita louhivia bakteereita ja sieniä aktivoidaan viljelemällä oikeita kasvikombinaatioita tai peittaamalla siemeniä kasvien kasvua edistävillä mikrobeilla.