FI SV

Kansalliset tuet

Kumotuiksi 1.1.2015

MMMa eräiden maatalouden tuista annettujen maa- ja metsätalousministeriön asetusten kumoamisesta (1289/2014) (kumoaa 27/2002, 268/2010, 440/2009)
 

Tukivuotta 2024 koskevat säädökset
 

VNa vuodelta 2024 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta (101/2024)

VNa sokerijuurikkaan viljelijöille vuodelta 2024 maksettavasta kansallisesta tuesta (42/2024)

VNa vuodelta 2024 maksettavasta pohjoisesta tuesta (41/2024)

VNa vuodelta 2024 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta (40/2024)

MMMa kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2024 (45/2024)

MMMa maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta vuonna 2024 (68/2024)

 

Tukivuotta 2023 koskevat säädökset


VNa vuodelta 2023 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 9 §:n muuttamisesta (99/2024)

VNa vuodelta 2023 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta (62/2024)

Muutokset:

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2023 maksettavasta lihan ja vuodelta 2022 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä vuodelta 2023 maksettavasta eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta (977/2023)

Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2023/2024 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta (915/2023)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2023 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta (274/2023)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2022 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta (273/2023)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2022 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta (162/2023)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2023 maksettavasta pohjoisesta tuesta (83/2023)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2023 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta (82/2023)

Muutokset:

Valtioneuvoston asetus sokerijuurikkaan viljelijöille vuodelta 2023 maksettavasta kansallisesta tuesta (81/2023)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta vuonna 2023 (165/2023)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2023 (84/2023)

Tukivuotta 2022 koskevat säädökset

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2022 maksettavasta lihan ja vuodelta 2021 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä vuodelta 2022 maksettavasta eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta (863/2022)

Valtioneuvoston asetus poikkeuksellisesta mukautustuesta ja sen lisätuesta maataloustuottajille vuonna 2022 (471/2022)

Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2022/2023 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta (470/2022)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2022 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta (185/2022)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2021 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta (110/2022)

Valtioneuvoston asetus sokerijuurikkaan viljelijöille vuodelta 2022 maksettavasta kansallisesta tuesta (88/2022)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2022 maksettavasta pohjoisesta tuesta (81/2022)

Muutokset:

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2022 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta (80/2022)

Muutokset:

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2022 (93/2022)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta vuonna 2022 (282/2022)

Tukivuotta 2021 koskevat säädökset

Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2021/2022 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta (585/2021)

VNa maataloustukihakemuksen siirtämisessä vuonna 2021 noudatettavasta menettelystä (344/2021)

VNa vuodelta 2021 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta (219/2021)

VNa vuodelta 2020 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta (129/2021)

VNa sokerijuurikkaan viljelijöille vuodelta 2021 maksettavasta kansallisesta tuesta (101/2021)

VNa vuodelta 2021 maksettavasta pohjoisesta tuesta (100/2021)

Muutokset:

VNa vuodelta 2021 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta (99/2021)

Muutokset:

MMMa maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta vuonna 2021 (350/2021)

MMMa kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2021 (102/2021)

 

Tukivuotta 2020 koskevat säädökset

VNa vuodelta 2020 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n ja liitteen muuttamisesta (218/2021)

VNa vuodelta 2020 maksettavasta lihan ja vuodelta 2019 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä vuodelta 2020 maksettavasta eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta (735/2020)

VNa poronhoitovuodelta 2020/2021 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta (467/2020)

VNa maatalouden alkutuotannon yritysten väliaikaisesta tuesta (370/2020)

Muutokset:

VNa maataloustukihakemuksen siirtämisessä vuonna 2020 noudatettavasta menettelystä (148/2020)

VNa vuodelta 2019 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta (116/2020)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2020 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta (106/2020)

Muutokset:

VNa vuodelta 2020 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta (105/2020)

Vna sokerijuurikkaan viljelijöille vuodelta 2020 maksettavasta kansallisesta tuesta (10/2020)

Vna vuodelta 2020 maksettavasta pohjoisesta tuesta (9/2020)

Muutokset:

Vna vuodelta 2020 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta (8/2020)

Muutokset:

MMMa maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta vuonna 2020 (170/2020)

MMMa kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2020 (14/2020)

Tukivuotta 2019 koskevat säädökset

Vna vuodelta 2019 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta (104/2020)

VNa poronhoitovuodelta 2019/2020 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta (761/2019)

VNa maataloustukihakemuksen siirtämisessä vuonna 2019 noudatettavasta menettelystä (450/2019)

VNa vuodelta 2019 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta (494/2019)

Muutokset:

VNa vuodelta 2018 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta (449/2019)

VNa vuodelta 2019 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta (448/2019)

VNa sokerijuurikkaan viljelijöille vuodelta 2019 maksettavasta kansallisesta tuesta (107/2019)

VNa vuodelta 2019 maksettavasta pohjoisesta tuesta (106/2019)

VNa vuodelta 2019 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta (105/2019)

Muutokset:

MMMa maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta vuonna 2019 (501/2019)

MMMa kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2019 (151/2019)


Tukivuotta 2018 koskevat säädökset


Valtioneuvoston asetus vuodelta 2018 maksettavasta Etelä-Suomen rehunurmen, rehuohran ja kevätvehnän väliaikaisesta kansallisesta erityistuesta (1250/2018)

Muutokset:

VNa vuodelta 2018 maksettavasta lihan ja vuodelta 2017 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä vuodelta 2018 maksettavasta eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta (848/2018)

VNa poronhoitovuodelta 2018/2019 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta (455/2018)

VNa vuodelta 2017 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta (224/2018)

VNa vuodelta 2018 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta (193/2018)

VNa vuodelta 2018 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta (189/2018)

VNa vuodelta 2018 maksettavasta pohjoisesta tuesta (79/2018)

Muutokset:

VNa vuodelta 2018 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta (78/2018)

Muutokset:


VNa sokerijuurikkaan viljelijöille vuodelta 2018 maksettavasta kansallisesta tuesta (75/2018)

MMMa maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta vuonna 2018 (230/2018)

MMMa kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2018 (89/2018)

MMMa maatalouden investointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista (77/2018)

Tukivuotta 2017 koskevat säädökset

VNa poronhoitovuodelta 2017/2018 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta (336/2017)

VNa vuodelta 2017 maksettavasta lihan ja vuodelta 2016 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä vuodelta 2017 maksettavasta eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta (730/2017)

VNa vuodelta 2017 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta (224/2017)

VNa vuodelta 2017 maksettavasta pohjoisesta tuesta (36/2017)

Muutokset:

VNa vuodelta 2017 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta (35/2017)

Muutokset:

VNa sokerijuurikkaan viljelijöille vuodelta 2017 maksettavasta kansallisesta tuesta (30/2017)

MMMa kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2017 (37/2017)

Tukivuotta 2016 koskevat säädökset

VNa vuodelta 2016 maksettavasta lihan ja vuodelta 2015 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta vuodelta 2016 (905/2016)

VNa poronhoitovuodelta 2016/2017 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta (493/2016)


VNa vuodelta 2016 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta (282/2016)

VNa vuodelta 2016 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta (269/2016)

VNa vuodelta 2016 maksettavasta sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta (42/2016)

VNa vuodelta 2016 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta (41/2016)

Muutokset:

VNa vuodelta 2016 maksettavasta pohjoisesta tuesta (40/2016)

Muutokset:

MMMa maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta vuonna 2016 (274/2016)

MMMa kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2016 (45/2016)

Tukivuotta 2015 koskevat säädökset

VNa vuodelta 2015 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta (221/2016)

VNa vuodelta 2015 maksettavasta maa- ja puutarhatalouden väliaikaisesta kansallisesta lisätuesta (1520/2015)

Muutokset:

VNa poronhoitovuodelta 2015/2016 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta 715/2015

VNa vuodelta 2015 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta (442/2015)

VNa vuodelta 2015 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta (444/2015)

VNa vuodelta 2014 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta (243/2015)

VNa sikatalouden kriisituesta (120/2015)

VNa vuodelta 2015 maksettavasta pohjoisesta tuesta (44/2015)

Muutokset:

VNa vuodelta 2015 maksettavasta sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta (24/2015)

VNa vuodelta 2015 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta (23/2015)

Muutokset:

MMMa maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta vuonna 2015 (348/2015)

MMMa kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2015 (50/2015)

Toistaiseksi voimassa olevat asetukset:

VNa eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa (45/2015)

Muutokset:

VNa sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetusta tuesta ja rakennemuutoskorvauksesta (759/2008)

Muutokset:

VNa toiminnallisesti ja taloudellisesti itsenäisen maatilan tunnusmerkeistä (213/2007)

Muutokset:

MMMa maa- ja puutarhatalouden kansallisissa tuissa saaristoksi luettavista kuntien osa-alueista (27/2002)

Muutokset:

VNa kasvihuonetuotannon tuen, puutarhatuotteiden varastointituen ja metsämarjojen ja -sienten varastointituen alentamisperusteista (211/2002)

Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta metsämarjojen ja -sienten varastointituesta (426/2002)

MMMa maidon tuotantotuen hakemisesta ja maksamisen edellytyksistä (440/2009)

Muutokset:

MMMa maatalousyrittäjien opintorahan hakemisesta (619/2002)

Muutokset:

MMMa maatalousyrittäjien opintorahan hakemisesta (268/2010)

Tukivuotta 2014 koskevat säädökset

VNa vuodelta 2014 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta (297/2014)

VNa maataloustukihakemuksen siirtämisestä vuonna 2014 noudatettavasta menettelystä (242/2014)

VNa vuodelta 2013 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta (241/2014)

VNa vuodelta 2014 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta (240/2014)

VNa vuodelta 2014 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta (45/2014)

Muutokset:

  • 523/2014

VNa vuodelta 2014 maksettavasta sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta (44/2014)

VNa vuodelta 2014 maksettavasta pohjoisesta tuesta (14/2014)

Muutokset:

VNa vuodelta 2014 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta (13/2014)

Muutokset:

MMMa kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2014 (49/2014)

MMMa maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien kotieläinten laskentapäivistä ja -ajankohdista vuonna 2014 (15/2014)

Tukivuotta 2013 koskevat säädökset

VNa poronhoitovuodelta 2013/2014 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta (521/2013)

VNa vuodelta 2013 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta (378/2013)

VNa vuodelta 2013 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta (18/2013)

Muutokset:

VNa vuodelta 2013 maksettavasta pohjoisesta tuesta (19/2013)

Muutokset:

VNa vuodelta 2013 maksettavasta sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta (21/2013)

VNa vuodelta 2012 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta (171/2013)

VNa vuodelta 2013 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta (225/2013)

VNa vuodelta 2013 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta (20/2013)

Muutokset:

MMMa maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakemusten toimittamisesta sekä kotieläinten laskentapäivistä ja -ajankohdista vuonna 2013 (22/2013)

Muutokset:

MMMa kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2013 (74/2013)

Muutokset:

MMMa maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta vuonna 2013 (234/2013)

Tukivuotta 2012 koskevat säädökset

VNa vuodelta 2012 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta (169/2012)

MMMa kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2012 (36/2012)

MMMa maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakemusten toimittamisesta sekä kotieläinten laskentapäivistä ja -ajankohdista vuonna 2012 (35/2012)

VNa vuodelta 2012 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta (7/2012)

Muutokset:

VNa vuodelta 2012 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta (6/2012)

VNa vuodelta 2012 maksettavasta sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta (5/2012)

VNa vuodelta 2012 maksettavasta pohjoisesta tuesta (4/2012)

Muutokset:

VNa vuodelta 2012 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta (3/2012)

Muutokset:

Tukivuotta 2011 koskevat säädökset

VNa vuodelta 2011 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta (47/2011)

VNa vuodelta 2011 maksettavasta sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta (46/2011)

VNa vuodelta 2011 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta (45/2011)

Muutokset:

VNa vuodelta 2011 maksettavasta pohjoisesta tuesta (44/2011)

Muutokset:

VNa vuodelta 2011 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta (43/2011)

Muutokset:

VNa vuodelta 2011 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta (560/2011)

MMMa maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta vuonna 2011 (240/2011)

MMMa kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2011 (80/2011)

MMMa maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakemusten toimittamisesta sekä kotieläinten laskentapäivistä ja -ajankohdista vuonna 2011 (79/2011)

Tukivuotta 2010 koskevat säädökset:

VNa vuodelta 2010 maksettavasta lihan kuljetusavustuksesta (1132/2010)

VNa maidon kuljetusavustuksesta vuodelle 2010 (826/2010)

VNa maa- ja puutarhatalouden väliaikaisesta kansallisesta tuesta (574/2010)

Muutokset:

VNa vuodelta 2010 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta (37/2010)

Muutokset:

VNa vuodelta 2010 maksettavasta pohjoisesta tuesta (38/2010)

Muutokset:

VNa vuodelta 2010 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta (41/2010)

Muutokset:

VNa vuodelta 2010 maksettavasta sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta (42/2010)

VNa maatalousyrittäjien opintorahan määrästä vuonna 2010 (44/2010)

Muutokset:

VNa poronhoitovuodelta 2010/2011 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta (108/2010)

VNa vuodelta 2010 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta(109/2010)

VNa vuodelta 2009 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta (173/2010)

VNa vuodelta 2010 maksettavasta nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta tuesta (265/2010)

VNa vuodelta 2010 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta (454/2010)

MMMa maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta vuonna 2010 (263/2010)

MMMa maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakemusten toimittamista sekä kotieläinten laskentapäivistä ja -ajankohdista vuonna 2010 (75/2010)

Muutokset:

MMMa kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2010 (74/2010)

MMMa poronhoitovuodelta 2010/2011 maksettavan eläinkohtaisen tuen hakemisesta (320/2010)

Vuosittain annettavat asetukset:

MMMa vuoden 2012 eräiden tulvavahinkokorvausten maksamisesta (648/2013)

VNa vuodelta 2009 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta (40/2009)

Muutokset:

VNa vuodelta 2009 maksettavasta pohjoisesta tuesta (41/2009)

Muutokset:

VNa vuodelta 2009 maksettavasta ympäristötuen kansallisesta lisäosasta (42/2009)

Muutokset:

VNa vuodelta 2010 maksettavasta ympäristötuen kansallisesta lisäosasta (39/2010)

VNa vuodelta 2009 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta (43/2009)

Muutokset:

VNa vuodelta 2010 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta (40/2010)

Muutokset:

VNa vuodelta 2011 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta (51/2011)

Muutokset:

VNa vuodelta 2009 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta (399/2009)

VNa vuodelta 2009 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta (44/2009)

Muutokset:

VNa vuodelta 2009 maksettavasta sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta (45/2009)

VNa poronhoitovuodelta 2009/2010 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta (111/2009)

VNa maatalousyrittäjien opintorahan määrästä vuonna 2009 (112/2009)

VNa vuodelta 2009 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta (166/2009)

VNa vuodelta 2008 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta (182/2009)

VNa vuodelta 2009 maksettavasta nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta tuesta (318/2009)

VNa maidon kuljetusavustuksesta vuonna 2009 (1035/2009)

VNa vuodelta 2009 maksettavasta lihan kuljetusavustuksesta (1033/2009)

MMMa maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta vuonna 2009 (248/2009)

MMMa maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakemusten toimittamista sekä kotieläinten laskentapäivistä ja -ajankohdista vuonna 2009 (76/2009)

Muutokset:

MMMa kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2009 (75/2009)

MMMa poronhoitovuodelta 2009/2010 maksettavan eläinkohtaisen tuen hakemisesta (361/2009)