Mikrobilääkeresistenssin torjunta

Mikrobilääkkeet eli antibiootit ovat yksi lääketieteen merkittävimmistä keksinnöistä. Mikrobien muuttuminen resistenteiksi eli vastustuskykyisiksi lääkkeille uhkaa ihmisten ja eläinten terveyttä kaikkialla maailmassa. Tästä syystä resistenssin torjunta nostettiin kautta aikojen neljäntenä terveysaiheena YK:n yleiskokouksen asialistalle syksyllä 2016.

Suomessa resistenssin torjuntaa tehdään poikkihallinnollisessa yhteistyössä kaikilla tasoilla koko yhteiskunnassa. Torjuntatyössä on otettava huomioon ihmiset, eläimet, elintarvikkeet ja ympäristö. Huomiota on kiinnitettävä resistenttien mikrobien tunnistamiseen, leviämisen ehkäisyyn ja infektioiden torjuntaan. Lisäksi on varmistettava mikrobilääkkeiden oikea ja vastuullinen käyttö ihmisten ja eläinten hoidossa.

Kasvintuotannossa ei Suomessa käytetä mikrobilääkkeitä, mutta maailmalla tilanne on toinen. Siksi myös kasvintuotannon mikrobilääkekäyttö on huomioitava resistenssiä lisäävänä tekijänä. Mikrobilääkeresistenssin seurannalla mitataan torjuntatoimien tehokkuutta ja todetaan uudet uhat.

Lisää tietoa mikrobilääkeresistenssistä löytyy Eviran zoonoosikeskuksen sivuilta.

Valtioiden rajat ylittävä terveysuhka

Mikrobilääkeresistenssi on valtioiden rajat ylittävä terveysuhka, joka vaatii jatkuvaa valmiutta ja torjunnan hyvän tason säilyttämistä. Uusiin uhkiin on kyettävä reagoimaan nopeasti. Mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi tehty toimintaohjelma ohjaa torjuntatyötä Suomessa.

Tässä toimintaohjelmassa kuvataan mikrobilääkeresistenssin torjunnan nykytila Suomessa. Toimenpide-ehdotuksissa keskitytään korjaamaan havaitut puutteet ja esitetään toimenpiteitä, joilla mikrobilääkeresistenssin torjunnan eri osa-alueita voidaan jatkossa vahvistaa.

Toimenpiteiden osalta ollaan syksyn 2017 aikana laatimassa suunnitelmaa, jossa vahvistetaan, minä toimintaohjelman vuonna tai vuosina mikäkin toimenpide toteutetaan (toimeenpanosuunnitelma).

Lisää tietoa mikrobilääkeresistenssin torjunnasta Euroopan unionin ja Maailman terveysjärjestö WHO:n  toimintaohjelmissa:

 

Lisätietoja

Nina Kaario, eläinlääkintöylitarkastaja 
MMM, Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö 0295162107