Kansallisen metsästrategian toteutus

Kansallista metsästrategiaa (KMS2035) toteutetaan vuosina 2023–2035. Maa- ja metsätalousministeriö koordinoi metsästrategian toimeenpanoa ja sen seurantaa. Kansallisen metsäneuvoston tehtävänä on seurata strategian toteutumisen edistymistä. Metsäneuvoston työvaliokunta valmistelee metsäneuvoston käsittelyyn tuotavat asiat ja edistää sen päätösten toimeenpanoa. Strategian toimeenpanoa edistävät myös asiantuntijoista ja sidosryhmien edustajista koostuvat verkostot, jotka perustetaan metsästrategian kärkihankkeille. Tämän lisäksi kansainvälisen metsäpolitiikan verkosto jatkaa toimintaansa. Toimeenpanon varmistamiseksi laaditaan tarkempi strategian tavoitteisiin liittyvä toimenpidesuunnitelma.

Metsästrategiaa toteutetaan maa- ja metsätalousministeriössä tulosohjauksen, lainsäädännön, tukijärjestelmien ja kehittämishankkeiden sekä alueellisten metsäohjelmien avulla. Metsästrategiaa toimeenpanevat myös useat eri ministeriöt. Alueelliset metsäohjelmat toteuttavat kansallista metsästrategiaa maakunnissa. Ne edistävät metsien hyödyntämistä monipuolisesti ja kestävästi siten, että paikalliset lähtökohdat, kehittämistarpeet ja tavoitteet otetaan huomioon.

Metsästrategiaa toteutetaan valtiontalouden kehyspäätösten ja talousarvion puitteissa. Vuosittain päätetään myönnettävien tukien tasosta sekä metsästrategian kärkihankkeiden ja niiden toimenpiteiden rahoituksesta valtiontalouden kehys- ja talousarvioprosesseissa. Toimenpiteiden toteuttamiseen voidaan myös hakea EU:n hankerahoitusta.

Metsästrategian kärkihankkeiden keskeiset toimenpiteet on konkretisoitu toimenpidesuunnitelmaan hankeaihioina, joilla kansallisen metsästrategian hanketyötä toteutetaan vuosina 20232027.

Kansallinen metsästrategia 2035. Toimenpidesuunnitelma 20232027

Lisätietoja

Erno Järvinen, metsäneuvos, yksikön päällikkö 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja biotalousyksikkö Puhelin:0295162150   Sähköpostiosoite:


Satu Rantala, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja biotalousyksikkö Puhelin:0295162045   Sähköpostiosoite: