Kasvien ja kasvituotteiden tuonti ja vienti – kasvinterveysvaatimukset

 

Kasvien tai kasvituotteiden tuonti Euroopan unionin ulkopuolelta

Kasvien tai kasvituotteiden tuonnilla tarkoitetaan niiden tuontia EU:n ulkopuolisista maista eli kolmansista maista EU:n alueelle. Kuitenkin jos kyseessä on kasvien tai kasvituotteiden tuonti sellaisesta valtiosta, joka rinnastetaan EU:n jäsenvaltioon EU:n ja kyseisen valtion (muun muassa Sveitsi) välillä tehdyn sopimuksen perusteella, ei sitä katsota tuonniksi kolmannesta maasta vaan sisämarkkinatuonniksi tai -siirroksi. Kasvinterveyden tuontivaatimukset ovat EU-lainsäädännössä pääosin harmonisoituja eli samat vaatimukset koskevat tuontia kaikkiin EU-jäsenvaltioihin. Yhteisten tuontivaatimusten lisäksi joillain alueilla on niin kutsuttuihin suoja-alueisiin perustuvia erityisvaatimuksia. Suomella on suoja-alueoikeus tulipoltteen, etelänjauhiaisen eurooppalaisten populaatioiden, valkoperuna-ankeroisen, koloradonkuoriaisen, juurikkaan nekroottisen keltasuoniviruksen ja tomaatin pronssilaikkuviruksen/palsamin kuoliolaikkuviruksen suhteen.

Kasvien ja kasvituotteiden vienti Euroopan unionin ulkopuolelle

Kasvien tai kasvituotteiden viennillä tarkoitetaan niiden vientiä kolmansiin maihin. Kolmanteen maahan vietävien kasvien tai kasvituotteiden tulee täyttää määränpää- ja mahdollisen kauttakulkumaan vaatimukset. Toimija vastaa vientivaatimusten selvittämisestä ja täyttymisestä. Jos kasvien tai kasvituotteiden viennistä on tehty sopimus Suomen tai EU:n ja kolmannen maan välillä, viennissä on noudatettava myös mainitun sopimuksen määräyksiä.

Tuonnin ja viennin valvonta

Toimijan, joka tuo tai vie kasveja ja kasvituotteita tulee olla rekisteröitynyt Ruokavirastonylläpitämään rekisteriin. Kolmansista maista tuotavien kasvien tai kasvituotteiden tuonti on sallittua vain hyväksyttyjen rajatarkastusasemien kautta. Kasvinterveydellisessä rajatarkastuksessa varmistetaan, että EU:n alueelle tuotavat kasvit tai kasvituotteet täyttävät niille asetetut kasvinterveysvaatimukset. Kasvinterveydellisessä rajatarkastuksessa hyväksytty tuontierä voidaan eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta saattaa markkinoille koko EU:n alueella. Ruokavirasto valvoo, että vientierä täyttää määränpäämaan asettamat tuontivaatimukset. Kasvinterveysvaatimusten lisäksi kasveille ja kasvituotteille on muita laatuvaatimuksia ja elintarviketurvallisuuteen liittyviä vaatimuksia. Näistä löytyy enemmän tietoa taimien, siementen, metsänviljelyaineiston, elintarvikkeiden ja rehujen sivuilta.

Lisätiedot ja linkit

Kasvien tai kasvituotteiden kasvinterveyden tuontivaatimuksia koskeva kansallinen lainsäädäntö.

Lisätietoja kasvien tai kasvituotteiden tuonnista, viennistä ja valvonnasta saa Ruokavirastosta.

Lisätietoja

Ralf Lopian, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö 0295162329