Kasvien ja kasvituotteiden tuonti ja vienti – kasvinterveysvaatimukset

 

Kasvien tai kasvituotteiden tuonti Euroopan unionin ulkopuolelta

Kasvien tai kasvituotteiden tuonnilla tarkoitetaan niiden tuontia EU:n ulkopuolisista maista eli kolmansista maista EU:n alueelle. Kuitenkin jos kyseessä on kasvien tai kasvituotteiden tuonti sellaisesta valtiosta, joka rinnastetaan EU:n jäsenvaltioon EU:n ja kyseisen valtion (muun muassa Sveitsi) välillä tehdyn sopimuksen perusteella, ei sitä katsota tuonniksi kolmannesta maasta, vaan sisämarkkinatuonniksi tai -siirroksi. Kasvinterveyden tuontivaatimukset ovat EU-lainsäädännössä harmonisoituja eli samat vaatimukset koskevat tuontia kaikkiin EU-jäsenvaltioihin. Yhteisten tuontivaatimusten lisäksi joillain jäsenmailla tai niiden alueilla on niin kutsuttuihin suoja-alueisiin perustuvia erityisvaatimuksia. Suomella on suoja-alueoikeus tulipoltteen, koloradonkuoriaisen ja juurikkaan nekroottisen keltasuoniviruksen suhteen.

Tuonnin ja viennin valvonta

EU:n valvonta-asetus (EU) 2017/625 muodostaa puitteet koko elintarvikeketjun valvonnalle. Valvonta-asetuksen tavoitteena on varmistaa, että elintarvikeketjua koskevaa EU-lainsäädäntöä sovelletaan jäsenvaltioissa asianmukaisesti ja yhtenäisesti. Valvonta-asetuksen mukaan kaikki kasvinterveysasetuksessa mainitut kasvit ja kasviperäiset tuotteet tulee tuoda EU:n alueelle jäsenmaiden nimeämien rajatarkastusasemien kautta lukuun ottamatta matkustajien mukanaan tuomia tai postipaketteina lähetettäviä tuliaisia (tuliaistuonti). Kasvinterveysvaatimukset koskevat m.yös tuliaistuontia (linkki Ruokaviraston sivuille)

Kasvien vientivaatimukset ovat aina maakohtaisia. Ruokavirasto myöntää viennin edellyttämät kasvinterveystodistukset, mikäli viennin edellytykset täyttyvät tarkastuksessa. Kasvinterveysvaatimusten lisäksi kasveille ja kasvituotteille voi olla myös muita vaatimuksia mm. laadun tai elintarviketurvallisuuden suhteen. Näistä löytyy enemmän tietoa taimien, siementen, metsänviljelyaineiston, elintarvikkeiden ja rehujen sivuilta.

Lisätiedot ja linkit

Lisätietoja kasvien tai kasvituotteiden tuonnista, viennistä ja valvonnasta saa Ruokavirastosta.

Yhteystiedot - Yhteystietonosto

Johanna Nykyri, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö Puhelin:0295162452   Sähköpostiosoite:


Marja Savonmäki, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö Puhelin:0295162280   Sähköpostiosoite: