Uudistettu elintarvikemarkkinalaki 

Laki (116/2021) elintarvikemarkkinalain muuttamisesta julkaistiin 2.2.2021. Uudistettu laki löytyy Finlexin sivuilta.

Uudistettu laki antaa kaupankäyntiin selkeät pelisäännöt ja tasapainottaa ruokajärjestelmän neuvotteluasemia. Lain avulla voidaan puuttua entistä paremmin ruokajärjestelmässä esiintyviin epäterveisiin kauppatapoihin. Lain valvontaviranomaisena toimii elintarvikemarkkinavaltuutettu.

Muutoksilla lakiin lisättiin huhtikuussa 2019 hyväksytyt EU-direktiivin (kauppatapadirektiivin) edellyttämät hyvän kauppatavan vastaiset kiellot.

Samalla säädettiin niiden noudattamisen valvonnasta ja kieltojen rikkomisen seuraamuksista. Lain tavoitteena on parantaa elintarvikemarkkinoiden toimivuutta ja turvata maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden kaupassa sopimussuhteen heikoimmassa asemassa olevien myyjien asemaa vahvemmilta ostajilta.  

Lain taustalla olevalla direktiivillä yhdenmukaistetaan jäsenmaiden jo olemassa olevia kansallisia lakeja määrittelemällä suojelun vähimmäistaso koko EU:n alueelle.
Laki  kieltää muun muassa liian pitkät maksuajat, tilausten viime hetken peruutukset, sopimusehtojen yksipuoliset muutokset, myyntiin liittymättömät maksut, kaupalliset kostotoimet sekä liikesalaisuuksien laittoman käytön. 

Myös ostettujen tuotteiden palauttamiseen, hävittämiseen, varastointiin, tuotevalikoimaan sisällyttämiseen ja tuotteiden markkinointiin liittyvien kustannusten periminen myyjältä on kiellettyä, ellei niistä ole erikseen sovittu. Ostaja ei voi myöskään kieltäytyä vahvistamasta ostosopimusta kirjallisesti myyjän sitä pyytäessä. 

Lain kieltoja sovelletaan kaikkeen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden myyntiin, kun ostaja on liikevaihdoltaan myyjää suurempi ja ostajan liikevaihto ylittää kaksi miljoonaa euroa. Vähimmäisrajan myötä kuitenkin esimerkiksi pienet kahvilat, ravintolat ja kioskit jäävät sääntelyn ulkopuolelle. Sääntely koskee myös julkista sektoria sekä hotelli- ja ravintola-alaa.

Uusi laki astuu voimaan 1.11.2021.
 

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Maija Heinonen, 0295 162 082, maija.heinonen(at)mmm.fi

Lainsäädäntöneuvos Aku-Petteri Korhonen, 0295 162 325, aku-petteri.korhonen (at)mmm.fi

Kysymyksiä ja vastauksia elintarvikemarkkinalaista

Uudistuksen tarve

Soveltamisala

Kiellot

Seuraamukset

Muita kysymyksiä