Saaristoluokitus

Saaristoluokitus on vuonna 2022 valmistunut tilastollinen ja paikkatietopohjainen alueluokitus, jossa Suomen saaristoalueet luokitellaan neljään alueluokkaan.

Suomen saaristoalueet jakautuvat sisäsaaristoon, välisaaristoon, ulkosaaristoon ja saaristomaisiin manneralueisiin. Saaristomaiset manneralueet muodostavat tietyiltä olosuhteiltaan saaristoa muistuttavia alueita vesistöjen aiheuttaman rikkonaisuuden ja sen tuottamien vaikutusten myötä. Saaristoalueisiin kuulumattomat alueet on luokiteltu muiksi vesi- ja manneralueiksi.
Saaristoluokitus on toteutettu hallinnollisista rajoista riippumattomalla 250 metrin tilastoruutujaolla. Luokitus mahdollistaa muiden aineistojen ja luokitusten yhdistämisen saaristoalueisiin ja siten erityyppisten saaristoalueiden ja saaristomaisten manneralueiden kehityksen seuraamisen.

Saaristoluokituksen ovat laatineet Suomen ympäristökeskus yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön kanssa perustuen osaltaan Ubigu Oy:n aiempaan menetelmä- ja aineistokehitykseen. 

Lisätietoa saaristoluokituksesta ja alueluokkien kuvaukset löytyvät Suomen ymparistökeskuksen –sivustolta
 

Infograafi: Suomen saaristoalueet

Lisätietoja

Elina Auri, johtava asiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö Puhelin:0295162041   Sähköpostiosoite: