Keskeinen lainsäädäntö - kasvintuotanto ja eläinravitsemus

Maatalouden tuotantopanoksia (kasvien lisäysaineistot, lannoitteet, torjunta-aineet ja rehut) ja kasvinterveyttä koskeva lainsäädäntö koostuu yhdeksästä laista. Luonnonmukaisen tuotannon valvonnan järjestämistä säädellään Euroopan yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain (1100/1994) perusteella asetuksilla. Lakien nojalla annettuja maa- ja metsätalousministeriön päätöksiä/asetuksia on yhteensä noin viitisenkymmentä.

Kasvintuotanto

Rehut

Luonnonmukainen tuotanto

Bio- ja geenitekniikka

Katso myös