Keskeinen lainsäädäntö - luonnonmukainen tuotanto

Luonnonmukaiseen tuotantotapaan sovellettavat vähimmäisvaatimukset ovat Euroopan yhteisöjen neuvoston asetuksessa (EY) N:o 834/2007 ja niitä on sovellettava sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. Perusasetusta on muutettu ja täydennetty neuvoston ja komission asetuksilla. Eräät osat asetuksesta ovat edelleen jatkuvan muutostyön kohteena.

Ajantasainen luettelo EU:ssa toimivien tarkastuslaitosten ja tarkastusviranomaisten koodinumeroista löytyy EU:n komission verkkosivuilta otsikon Code numbers of control bodies and control authorities alta.

Kansallinen lainsäädäntö (1.5.2015 alkaen)

  • Laki luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta 294/2015
  • Laki elintarvikelain 3 ja 5 §:n muuttamisesta 295/2015
  • Maa- ja metsätalousministeriön asetus 454/2015 luonnonmukaisesta tuotannosta
  • Ajantasainen koostettu säädös löytyy Suomen säädöskokoelman sivuilta.

Tarkempaa tietoa löytyy Eviran verkkosivuilta.

Lainsäädännön uudistus

EU:ssa on vuonna 2014 alkanut luomulainsäädännön kokonaisuudistus, joka perustuu komission ehdotukseen KOM(2014) 180 lopullinen.

Valmistelua voi seurata esimerkiksi ehdotusta koskevalta Euroopan parlamentin sivulta.