Sipilän hallituksen 2015-2019 kärkihanke

Vaeltavien ja uhanalaisten kalakantojen elvyttäminen -kärkihanke

Hallituksen kolmivuotinen Vaeltavien ja uhanalaisten kalakantojen elvyttäminen -kärkihanke päättyi vuoden 2018 lopussa. Maa- ja metsätalousministeriö sijoitti vaelluskalakantoja elvyttäviin toimenpiteisiin yhteensä 7,85 miljoonaa euroa vuosina 2016–2018. 

Kärkihankerahoitusta suunnattiin erityisesti yhteisrahoitteisesti toteutettaviin, konkreettisiin ja ripeästi liikkeelle lähteviin hankkeisiin, joissa oli vahva alueellinen sitoutuneisuus. Samalla edistettiin uusien ratkaisujen käyttöön ottamista vaelluskalojen kulun ja lisääntymisen turvaamiseksi.

Valtion tuki edellytti myös aluetoimijoiden merkittävää omarahoitusosuutta. Käytännössä alueelliset toimijat haluttiin sitouttaa vähintään yhtä suurella summalla mukaan kuin mitä valtion tuki oli. Yksittäisten hankkeiden valtionosuus vaihteli n. 11–50 %:n välillä.

Tuettavia toimenpiteitä olivat muun muassa

  • ratkaisut kalan kulun järjestämiseksi (ylös- ja alasvaellus)
  • kalojen siirrot vaellusesteiden yli, kotiuttamis- ja tuki-istutukset (lisääntymisalueet käyttöön)
  • elinympäristöjen parantaminen (ennallistaminen ja uudet ympäristöt)

Hankkeen myötä luvanhaku ja rakentaminen ovat käynnissä useilla alueilla. Pääosa rakennushankkeista käynnistyi vuonna 2018, osa käynnistyy vuoden 2019 aikana. 

Työtä vaelluskalakantojen hyväksi jatketaan kärkihankkeen päättymisen jälkeenkin. Vahvistuneet vaelluskalakannat parantavat kestävän kalastusmatkailun, vapaa-ajankalastuksen sekä kaupallisen kalastuksen toimintaedellytyksiä. Samalla edistetään luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä sekä jokivesien ja Itämeren hyvän ekologisen tilan saavuttamista.

 

 

Lue lisää valtioneuvoston sivuilta:
Luontopolitiikkaa luottamuksella ja reiluin keinoin -kärkihanke