Vesistöt

Vesistöt ovat merkittävä osa Suomen maaseutua. Vesistöillä on myös tärkeä virkistysarvo.

Vesistöjen osuus Suomen pinta-alasta on suuri. Sisävesien pinta-ala on noin 10 % (34 539 km²) Suomen kokonaispinta-alasta. Merialueen pinta-ala on 52 471 km². Suomen rannikko on laaja, rikkonainen ja laajojen saaristoalueiden vuoksi sulkeutunut.

Suomen osuus Itämeren kuormituksesta on 3,8 % fosforista ja 3,7 % typestä. Maatalouden osuus ihmistoiminnasta peräisin olevasta fosforikuormituksesta on arvioitu olevan Suomessa noin 68,6 % ja typpikuormituksesta noin 56,2 %. Maataloudesta aiheutuvan kuormituksen vaikutus näkyy selvimmin Saaristomerellä, Etelä-Suomen jokivesistöissä ja Suomenlahdella. Näillä valuma-alueella on paljon peltoa ja eroosioherkkiä maita.

5–10 %:lle kasvintuotantotilojen pelloista on levitetty lantaa. Lannasta peräisin olevat ravinnehuuhtoumat ovat kasvava ongelma kotieläintuotannon keskittymisen ja kasvintuotannosta eriytymisen takia.

Kansallisen biotalousstrategian yksi kärkihanke on maatalouden ravinteiden kierrätyshanke. Maataloustuotantoa ohjaa EU:n nitraattidirektiivi ja siihen pohjautuva kansallinen lainsäädäntö.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma pyrkii eri toimenpiteiden avulla vähentämään maatalouden ympäristökuormitusta vesistöihin. Keskeisiä toimenpiteitä ovat ympäristökorvauksen toimenpiteet ja erilaiset koulutus- ja neuvontatoimenpiteet.

Muualla palvelussamme

Vedet

Muualla verkossa

Maaseutu.fi - Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman verkkopalvelu kaikille maaseudun kehittämisestä kiinnostuneille
Ruokavirasto.fi

Lisätietoja

Eero Pehkonen, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö 0295162406