Sokerijuurikkaan optimaalisen tuholaistorjunnan ja varoitusjärjestelmien kehittäminen muuttuvassa ympäristössä

Hakija: Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus
Vastuututkija: Marja Palomäki (Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus)
Kokonaisrahoitus: 111 571 €
Hankeaika: 1.3.2021-31.3.2024

Hankkeen tavoitteena on optimoida sokerijuurikasta vioittavien tuhohyönteisten hallintamenetelmiä ja kehittämää varoitusjärjestelmiä muuttuvassa toimintaympäristössä. Tuholaisten torjunta tulee olemaan isommassa roolissa juurikkaan viljelyssä EU:n kiellettyä neonikotinoidien käytön peltoviljelyssä. Tässä tilanteessa viljelijät tarvitsevat käytäntöön soveltuvaa tietoa siitä, mitä mahdollisuuksia kasvinsuojeluun on tulevaisuudessa tarjolla ja mitä toimenpiteitä se viljelijältä edellyttää. Siemenen peittaus on yleisesti tehokkain menetelmä torjua tuholaisten vioitukset taimivaiheen kasvilla. Tehokasta peittausainetta maanpäällä liikkuvien tuholaisten torjuntaan ei tällä hetkellä ole juurikkaalla käytettävissä. Tällä hetkellä on suuri tarve löytää ja kehittää uusia keinoja sokerijuurikkaan tuhohyönteisten hallintaan, koska kasvinviljelysektorin toimintaan ja tuholaislajeihin on tulossa suuria muutoksia ilmastonmuutoksen ja ympäristövaatimusten kautta. Ilman tehokasta peittausainetta, tuholaisten torjuntaruiskutukset ovat ainoa tehokas vaihtoehto tuholaisten torjumiseksi. Torjuntaruiskutus vaikuttaa epäsuotuisasti kaikkiin pellon selkärangattomiin ja selkärankaisiin, mistä syystä sille tarvitaan vaihtoehtoja. Maatalouden rakennemuutoksen takia tilakoot ovat kasvaneet ja viljelijöillä on yksin paljon havainnoitavaa usealla viljelykasvilla muiden peltotöiden lisäksi tai päätoiminen viljelijä on tilan ulkopuolella töissä. Hankkeen tarkoituksena on auttaa viljelijän arjessa, koska suuren työmäärän takia ei ehdi havaitsemaan kaikkea ympärillä olevaa. Seuranta- ja varoitusjärjestelmien kautta jaettu tieto leviää viljelijöiden keskuudessa laajemmin, ja viljelijä aktivoituu ajoissa satomenetysten minimoimiseksi. Koska riskit ja epävarmuus ilman peitatun siemenen käyttömahdollisuutta viljelyssä kasvavat, on tärkeää, että viljelijöiden kiinnostus juurikkaan viljelyyn säilyy, koska tuholaisten hallintamenetelmiä optimoidaan ja kehitetään. Juurikkaan kasvintuhoojien tehokkaalla tarkkailulla ja oikea-aikaisella torjunnalla ja uusilla torjuntamenetelmillä voidaan vähentää tuhohyönteisten torjunnasta aiheutuvia kustannuksia ja satomenetyksiä. Riittävän kotimaisen raaka-aineen saanti on edellytys Suomen ainoan sokeritehtaan toiminnan jatkumiselle. Juurikkaan viljelyn jatkuminen Suomessa on myös tärkeä osa maamme huoltovarmuutta ajatellen, jos kohdataan kriisi tai Euroopan laajuinen katovuosi. Silloin ei voida taata, että sokeria saadaan ostettua muualta.