FI SV EN

Kasvinterveys


Kasvien terveyttä koskevien sääntöjen tavoitteena on suojella maa-, metsä- ja puutarhataloudessa käytettäviä kasveja (esimerkiksi vilja-, mukula- ja puutarhakasveja sekä pensaita ja puita), julkisten ja yksityisten viheralueiden kasveja (esimerkiksi katupuita, julkisiin tai yksityisiin puutarhoihin istutettuja kasveja) sekä turvata samalla biologinen monimuotoisuus ja ympäristö ehkäisemällä kasvintuhoojien kulkeutuminen ja leviäminen. 

Unionin kasvinterveysasetus (2016/2031) ja virallista valvontaa koskeva asetus (2017/625) tulivat sovellettaviksi 14.12.2019 lähtien. Kasvinterveysasetuksen tavoitteena on torjua kasvien terveyttä uhkaavien tuhoojien kulkeutuminen unionin alueelle ja toteuttaa toimenpiteet kasvinterveysriskien vähentämiseksi ja estämiseksi yhdenmukaisen valvonnan kautta. Kansallinen kasvinterveyslaki täydentää unionin kasvinterveysasetusta ja virallista valvontaa koskevaa asetusta. Kasvinterveyslaissa säädetään toimivaltaisista viranomaisista ja niiden tehtävistä sekä säännösten rikkomisesta tuomittavista rangaistuksista. Lisäksi kansallisesti voidaan tehdä toimenpiteitä Suomessa pysyvästi esiintymättömän muun kuin EU:n asetuksen mukaisen säännellyn kasvintuhoojan leviämisen estämisestä. Biologiseen torjuntaan ja pölytykseen käytettävistä makroeliöistä säädetään kasvinterveyslaissa (1110/2019) ja maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (1300/2019) biologisessa torjunnassa ja pölytyksessä käytettävien makroeliöiden markkinoinnista, käytöstä ja maahantuonnista.