Mikä on Suomen ja suomalaisten rooli kestävän tulevaisuuden rahoittamisessa?

Suomi on sitoutunut YK:n Agenda 2030:n toteuttamiseen. Agenda 2030 -ohjelmassa korostetaan, että toimeenpanon tavat ovat yhtä tärkeitä kuin itse tavoitteet. Siinä peräänkuulutetaan moniulotteista yhteistyötä ja kumppanuutta eri maiden sekä eri toimijatahojen ja kansalaisten kesken, aktiivista tiedon ja kokemusten vaihtoa sekä parhaiden käytäntöjen jakamista sekä politiikan johdonmukaisuutta. 

Toteutusta ohjaavat YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitetta (SDG). Näissä tavoitteissa korostuvat köyhyyden poistaminen sekä taistelu eriarvoistumista ja ilmastonmuutosta vastaan. Ohjaavana periaatteena on, että kukaan ei jää kehityksestä jälkeen – ”no one is left behind”.

Julkinen rahoitus ei riitä globaalien kestävyyshaasteiden edellyttämien toimien ja investointien toteuttamiseen. YK on arvioinut, että tavoitteiden saavuttaminen vaatii pelkästään kehittyvissä maissa vuosittain yli 4 000 miljardin euron arvosta uusia investointeja. Tästä vain alle puolet pystytään kattamaan nykyisillä toimilla. Kun kansainvälisen julkisen kehitysyhteistyön varat ovat noin 130 miljardia euroa, on selvää, että tavoitteiden saavuttaminen edellyttää yksityistä pääomaa.

Kestävä kehitys on paitsi riskienhallintaa, se on myös suuri mahdollisuus. Uusiutuvat energiaratkaisut, kestävä maa- ja metsätalous, vastuullinen vesihuolto sekä globaalin terveyden tai naisten aseman edistäminen voivat olla myös kannattavaa liiketoimintaa ja tuottavaa sijoitustoimintaa. Useat kansainväliset selvitykset tukevat näkemystä siitä, että vain kestävän kehityksen mukaiset investoinnit voivat olla sekä lyhyellä että pidemmällä aikavälillä oikeasti kannattavia ja kestäviä valintoja myös sijoittajien näkökulmasta.

Tiekartan valmistelutyötä tehtiin osallistavasti, ja siihen osallistui useiden eri sidosryhmien, kuten institutionaalisten sijoittajien, ministeriöiden, yritysten ja julkisten rahoittajien edustajia. Suomen tiekartta yksityisten pääomien mobilisoimiseksi SDG-investointeihin julkaistiin 28. maaliskuuta.

Tilaisuuden tallenne katsottavissa myös jälkikäteen

Tiekartta – SDG-tavoitteiden edistäminen suomalaisilla sijoituksilla

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Timo Halonen, puh. 0295162411, timo.halonen(at)mmm.fi

kansainvälisen vesiyhteistyön päällikkö Seppo Rekolainen, puh. 0295162086, seppo.rekolainen(at)mmm.fi

Leading Consultant Mikko Halonen, Gaia Consulting Oy, puh. 0407002190, mikko.halonen(at)gaia.fi