Kestävän kehityksen rahoitus

Suomi on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) saavuttamiseen sekä kotimaassa että kansainvälisessä yhteistyössä. Työtä SDG-tavoitteiden saavuttamiseksi ohjaa YK:n Agenda 2030 -ohjelma, jossa korostetaan, että toimeenpanon tavat ovat yhtä tärkeitä kuin itse tavoitteet. Kestävän kehityksen tavoitteissa korostuvat köyhyyden poistaminen sekä taistelu eriarvoistumista ja ilmastonmuutosta vastaan. 

Julkinen rahoitus ei riitä globaalien kestävyyshaasteiden edellyttämien toimien ja investointien toteuttamiseen. YK on arvioinut, että tavoitteiden saavuttaminen vaatii pelkästään kehittyvissä maissa joka vuosi yli 4 000 miljardin euron arvosta uusia investointeja aina vuoteen 2030 asti. Kansainvälinen kehitysyhteistyörahoitus ei riitä tämän vajeen kattamiseksi, sillä kansainvälisen julkisen kehitysyhteistyön varat ovat vain noin 130 miljardia euroa. 

Tämä koskee myös yksittäisiä luonnonvarojen kestävään käyttöön liittyviä tavoitteita, joita ovat esimerkiksi vesi (SDG6), ruoka (SDG2) maanpäällinen (SDG15) sekä vedenalainen elämä (SDG14). Yksityistä pääomaa tarvitaan myös kansallisten kestävään kehitykseen ja systeemisiin muutoksiin liittyvien kysymysten, kuten bio- ja kiertotalouden ratkaisujen edistämiseen. Kestävä kehitys on paitsi riskienhallintaa, se on myös suuri mahdollisuus.

Uusiutuvat energiaratkaisut, kestävä maa- ja metsätalous, vastuullinen vesihuolto sekä globaalin terveyden tai naisten aseman edistäminen voivat olla myös kannattavaa liiketoimintaa ja tuottavaa sijoitustoimintaa. Useat kansainväliset selvitykset tukevat näkemystä siitä, että vain kestävän kehityksen mukaiset investoinnit voivat olla sekä lyhyellä että pidemmällä aikavälillä oikeasti kannattavia ja kestäviä valintoja myös sijoittajien näkökulmasta.

Mikä on Suomen ja suomalaisten rooli kestävän tulevaisuuden rahoittamisessa?

Suomessa käynnistettiin syksyllä 2018 kansallinen prosessi yhteisen tahtotilan luomiseksi ja tarvittavien investointien vauhdittamiseksi. Työhön osallistuneiden sidosryhmien kanssa on keskusteltu rahoituksen tarpeista, tunnistettu pullonkauloja ja ideoitu ratkaisuja, joiden avulla suurempia yksityisiä rahavirtoja saadaan mobilisoitua SDG-tavoitteiden saavuttamiseksi sekä edistettyä suomalaisten ratkaisujen kilpailukykyä. Työn tuloksena syntyi tiekartta, joka tarjoaa askelmerkkejä prosessin eteenpäin viemiseksi.

Tiekartan valmistelutyötä tehtiin osallistavasti, ja siihen osallistui useiden eri sidosryhmien, kuten institutionaalisten sijoittajien, ministeriöiden, yritysten ja julkisten rahoittajien edustajia. Suomen tiekartta yksityisten pääomien mobilisoimiseksi SDG-investointeihin julkaistiin 28. maaliskuuta.

Tilaisuuden tallenne katsottavissa myös jälkikäteen

Tiekartta – SDG-tavoitteiden edistäminen suomalaisilla sijoituksilla

Kansainvälisen luonnonvarapolitiikan yhteistyöverkoston tilaisuus 21.5.2019

Kestävän kehityksen tavoitteiden edistämistä suomalaisilla sijoituksilla käsiteltiin myös kansainvälisen luonnonvarapolitiikan yhteistyöverkoston tilaisuudessa 21.5.2019. Tilaisuudessa esiteltiin valmistunutta tiekarttaa sekä kuunneltiin yrityspuheenvuoroja, joissa korostettiin tarvetta tarkastella kestävän kehityksen tavoitteita kokonaisuutena. Lisäksi paneelikeskustelussa painotettiin suomalaiseen vesiosaamiseen, ruokajärjestelmien kähittämiseen, kestävään metsätalouteen liittyvää osaamispotentiaalia, jota ei tällä hetkellä hyödynnetä riittävästi liiketoiminnassa. 

Esitysmateriaalit:

Tilaisuuden ohjelma

Yrityspuheenvuorot:

Kestävä metsäsijoittaminen - Tapani Pahkasalo, Dasos Capital Oy

Kestävän kehityksen tavoitteiden edistäminen suomalaisilla sijoituksilla - Vesialan yrityksen näkökulma - Jani Härkki, Vesiotec Oy

Kommenttipuheenvuoro:

Kestävän kehityksen tavoitteet riskien hallinnan välineenä - Eeva Primmer, Suomen ympäristökeskus

 

Lisätietoja:

suunnittelija Heidi Alatalo, puh. 0295162046, heidi.alatalo(at)mmm.fi

neuvotteleva virkamies Timo Halonen, puh. 0295162411, timo.halonen(at)mmm.fi

kansainvälisen vesiyhteistyön päällikkö Seppo Rekolainen, puh. 0295162086, seppo.rekolainen(at)mmm.fi

Leading Consultant Mikko Halonen, Gaia Consulting Oy, puh. 0407002190, mikko.halonen(at)gaia.fi