Tietopyyntö ministeriöön

Viranomaisella olevan asiakirjan julkisuus on pääperiaate, eikä maa- ja metsätalousministeriö rajoita tiedonsaantia ilman laillista perustetta eikä enempää kuin suojattavan edun vuoksi on tarpeen. Näin ollen annamme pyytämäsi tiedot, ellei sille ole laista johtuvaa estettä. Mikäli emme voi antaa pyytämääsi tietoa, annamme sinulle pyynnöstä valituskelpoisen päätöksen, josta sinulla on oikeus valittaa hallinto-oikeuteen. 

Tyypillisesti valmisteluvaiheessa olevat asiakirjat eivät ole vielä julkisia asiakirjoja, joista voidaan luovuttaa tietoa. Jos pyytämäsi tieto on riittävästi yksilöity ja tunnistetusti kuuluu jollekin toiselle viranomaiselle, siirrämme sen eteenpäin.

Tietopyynnön käsittelyä nopeuttaa se, että käännyt suoraan oikean viranomaisen puoleen. 

Yksilöi tietopyyntösi mahdollisimman tarkasti, jotta asiakirjat voidaan helposti löytää. Esimerkiksi asiakirjan päivämäärä tai otsikko kannattaa aina ilmoittaa, mikäli se on tiedossa.

Osa maa- ja metsätalousministeriön aineistoista säilytetään ministeriössä ja osa on siirretty muualle. Tutustu maa- ja metsätalousministeriön aineiston sijaintipaikkoihin, jotta pystyt ohjaamaan tietopyynnön oikealle viranomaiselle.

Asiakirjapyyntöihin pyritään vastaamaan kahden viikon kuluessa. Laajoissa tiedonhakutehtävissä toimitusaika voi olla pidempi (neljä viikkoa).

Asiakirjojen antamisesta ja tiedon esille hakemisesta voidaan periä maksu julkisuuslain 34 § mukaisesti.

* HUOM! Viesti lähtee MMM:n kirjaamoon, josta tulee annettuun sähköpostiosoitteeseen vastaanottokuittaus. Mikäli selain ei palaa tälle sivulle vaan antaa virheilmoituksen, on se virhe selaimessa eikä vaikuta tietopyynnön käsittelyyn.

Lisätietoja: Maa- ja metsätalousministeriön asiakirjajulkisuuskuvaus

Tietopyyntö maa- ja metsätalousministeriölle

Tällä lomakkeella lähetetyt tietopyynnöt ohjautuvat maa- ja metsätalousministeriön kirjaamoon.

Pyyntöihin voidaan vastata vain, mikäli lähettäjä antaa lomakkeella yhteystietonsa.