FI SV EN

Metsätalous

Metsäpolitiikan päämääränä on turvata kestävän metsätalouden ja metsien monikäytön edellytykset siten, että toiminta on taloudellisesti kannattavaa ja metsäluonnon monimuotoisuutta pidetään yllä. Suomen metsäpolitiikkaa johdetaan maa- ja metsätalousministeriön luonnonvaraosastolla. Metsäpolitiikan ohjauskeinoja ovat lainsäädäntö, julkinen rahoitus, informaatio-ohjaus ja institutionaaliset järjestelyt. Politiikkatoimien vaikutuksia, vaikuttavuutta ja tehokkuutta arvioidaan hyödyntäen politiikan arvioinnin teorian systemaattista tarkastelutapaa.

Suomen metsäpolitiikkaa koskevat keskeiset linjaukset on koottu 1990-luvun puolesta välistä lähtien kansallisiin metsäohjelmiin. Viimeisin kansallinen metsäohjelma, vuoteen 2025 ulottuva kansallinen metsästrategia laadittiin vuonna 2015. Sen keskeinen visio on ”Metsien kestävä hoito ja käyttö on kasvavan hyvinvoinnin lähde”. Kansallinen metsästrategia laadittiin metsiemme käyttöä vuoteen 2050 asti ohjaavan metsäpoliittisen selonteon pohjalta.

Muualla palvelussamme
Kansallinen metsästrategia 2025
Metsäpoliittinen selonteko 2050

Muualla verkossa
Video: Metsätalous Suomessa

Lisätietoja