FI SV EN

Metsätalous

Metsäpolitiikan päämääränä on turvata kestävän metsätalouden ja metsien monikäytön edellytykset siten, että toiminta on taloudellisesti kannattavaa ja metsäluonnon monimuotoisuutta pidetään yllä. Suomen metsäpolitiikkaa johdetaan maa- ja metsätalousministeriön luonnonvaraosastolla.

Metsäpolitiikan ohjauskeinoja ovat lainsäädäntö, julkinen rahoitus, informaatio-ohjaus ja institutionaaliset järjestelyt. Politiikkatoimien vaikutuksia, vaikuttavuutta ja tehokkuutta arvioidaan hyödyntäen politiikan arvioinnin teorian systemaattista tarkastelutapaa.

Suomen metsäpolitiikkaa koskevat keskeiset linjaukset on koottu 1990-luvun puolesta välistä lähtien kansallisiin metsäohjelmiin. Viimeisin kansallinen metsäohjelma, vuoteen 2025 ulottuva kansallinen metsästrategia laadittiin vuonna 2015 ja päivitettiin vuonna 2019. Sen keskeinen visio on ”Metsien kestävä hoito ja käyttö on kasvavan hyvinvoinnin lähde”. Strategia laadittiin metsiemme käyttöä vuoteen 2050 asti ohjaavan metsäpoliittisen selonteon pohjalta. Strategia uudistetaan vuoden 2022 aikana laajassa vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa.

Muualla palvelussamme

Valtion talousmetsät ja luonnon monimuotoisuus (MMM:n blogi 3.9.2021)
Kansallista metsästrategiaa 2035
Esite Kansallinen metsästrategia 2025 -päivityksestä e-julkaisu
Esite Kansallinen metsästrategia 2025 -päivityksestä
Kansallinen metsästrategia 2025 - päivitys (VN:n periaatepäätös 21.2.2019)
Metsäpoliittinen selonteko 2050
Hakkuut ja metsänhoito Suomessa -infokuvia
Metsien taloudellinen merkitys Suomessa -infokuvia

Muualla verkossa

Video: Suomalainen metsä – täynnä mahdollisuuksia
Suomen metsät vuoden 2020 eurooppalaisessa vertailussa valituilla FOREST EUROPE:n kestävän metsänhoidon kriteereillä ja indikaattoreilla (Luonnonvarakeskus)

Lisätietoja

Erno Järvinen, metsäneuvos, yksikön päällikkö 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162150  


Satu Rantala, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162045