Kansallinen kalatiestrategia

Kalatiestrategia tähtää uhanalaisten ja vaarantuneiden vaelluskalakantojen elinvoimaisuuden vahvistamiseen. Strategian toiminta-ajatuksena on siirtää painopistettä kalojen istutuksista luontaisen lisääntymiskierron ylläpitämiseen ja palauttamiseen.

Tarkemmat tavoitteet ja toimenpiteet jakautuvat monialaisesti vastuu- ja yhteistyötahoille.

  • kalatiehankkeiden monitavoitteinen arviointi ja priorisointi
  • yhteistyön lisääminen ja rahoituksen järjestäminen
  • velvoitehoidon suuntaaminen kalojen luontaista elinkiertoa tukevaksi
  • kalojen kulun ja lisääntymisen huomioiminen säännöstelykäytäntöjen kehittämisessä
  • kalastuksen säätelyn kehittäminen kalan kulun turvaamiseksi
  • tutkimuksen ja seurannan lisääminen
  • muiden vaelluskalakantojen elvyttävien ja suojelevien toimenpiteiden toteuttaminen

Kansallinen kalatiestrategia - valtioneuvoston periaatepäätös 2012

Kalatiestrategia – Kohti luonnollista elinkiertoa

Lisätietoja

Jouni Tammi, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö Puhelin:0295162313   Sähköpostiosoite: