FI SV EN

Luonnontuotteet ovat osa Suomen biotalousvarantoa

Luonnontuotteita ovat marjat, sienet, yrtit ja mahla sekä esimerkiksi koristekasvit ja hyvinvointi- ja kosmetiikkatuotteiden raaka-aineet. Luonnontuoteala poikkeaa muista maatalous- ja puutarhatuotannon sektoreista korkean vientivolyymin osalta: kauppaan poimituista metsämarjoista ja -sienistä menee vientiin jopa puolet.

Valtioneuvosto ohjaa luonnonvarojen ja luonnontuotealan toimintaa seuraavasti:

  • valtioneuvoston selonteko "Älykäs ja vastuullinen luonnonvaratalous"
  • Kansallinen metsästrategia 2035
    Metsästrategia tavoittelee metsiin perustuvan liiketoiminnan monipuolistumista ja kasvamista. Tavoitteena on myös, että metsien tarjoamat ekosysteemipalvelut lisäävät ihmisten hyvinvointia ja luovat uusia ansaintamahdollisuuksia.

Luonnontuotealaan panostetaan

 Suomen CAP-suunnitelman (2023-2027) yritys- ja hanketuet antavat mahdollisuuksia myös luonnontuotealan kehittämiselle. Ohjelma mahdollistaa erilaisia tiedotus- ja yhteistyöhankkeita sekä mikro- ja pienyritysten yrityskohtaisia kehittämistoimia.

Ruokasektorin hanketoiminnan tehostamiseksi hankeavustusta on myönnetty myös sektorin koordinaatiohankkeelle, joka toimii sateenvarjona muille luonnontuotehankkeille.

Luonnontuotteet ovat tärkeitä sekä taloudellisesti että sosiaalisesti

Hyvänä satovuonna marjojen kotitalouspoiminta on noin 50 miljoonaa kiloa ja kaupallinen poiminta 20 miljoonaa kiloa. Vuosittain metsäsieniä poimitaan kotitalouksiin 5–10 miljoonaa kiloa ja myyntiin noin 1,5 miljoonaa kiloa. Yrttien kaupallinen talteenotto on kasvussa elintarvike-, hyvinvointi- ja kosmetiikkateollisuuden tuotteissa sekä ravitsemisalalla.

Luonnontuotealalla toimii noin 150 sellaista yritystä, jotka harjoittavat luonnontuotteiden keruuta, viljelyä tai puoliviljelyä. Luonnonkasvien otto viljelyyn lisää satovarmuutta ja vähentää painetta luonnonvaraisten kasvien keruuseen; se on tärkeää sellaisten lajien kohdalla, joiden esiintymiä on harvassa ja jotka kestävät heikosti keruuta.

Luonnontuotealan kokonaisliikevaihto vuonna 2020 oli noin 780 miljoonaa euroa. Jokamiehenoikeuksien nojalla luonnontuotteiden talteenotto antaa ansaitsemismahdollisuuden kaikille, myös ulkomaisille poimijoille. Alalla toimii useita satoja pieniä ensiosto- ja jalostusyrityksiä.

Luonnontuotealan liiketoimintaa voidaan kasvattaa alkutuotannon lisäksi esimerkiksi elintarvike-, bioteknologia-, kosmetiikka- sekä lääke- ja rohdosteollisuudessa. Merkittävää on lisäksi luonnontuotteiden yhdistäminen erilaisiin hyvinvointipalveluihin ja matkailuun. Metsiin pohjautuvien uusien innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä tehdään toimialarajapinnat ylittävää yhteistyötä ja verkostoidutaan alan eri liiketoiminta-alueilla.

Luomuluonnontuotteet ovat tärkeä osa luonnontuotesektoriamme. Suomessa luonnontuotteet ja digitaalisuus ovat yhdistyneet ainutlaatuisella tavalla. Metsäkeskuksen metsään.fi –järjestelmä on kehitetty sellaiseksi, että metsänomistajat voivat ilmoittaa luomualueitaan sen kautta. 

Lisätietoa

Muualla palvelussamme

Muualla verkossa

Lisätietoja

Ville Schildt, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162190  


Petri Koskela, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Markkinayksikkö 0295162382