FI SV EN

Luonnontuotteet ovat osa Suomen biotalousvarantoa

Luonnontuotteita ovat marjat, sienet, yrtit ja mahla sekä esimerkiksi koristekasvit ja hyvinvointi- ja kosmetiikkatuotteiden raaka-aineet. Luonnontuoteala poikkeaa muista maatalous- ja puutarhatuotannon sektoreista korkean vientivolyymin osalta: kauppaan poimituista metsämarjoista ja -sienistä menee vientiin jopa puolet.

Valtioneuvosto ohjaa luonnonvarojen ja luonnontuotealan toimintaa seuraavasti:

  • valtioneuvoston selonteko "Älykäs ja vastuullinen luonnonvaratalous"
  • Kansallinen metsästrategia 2025
    Strategian yhtenä tavoitteena on, että metsiin perustuva monipuolinen palveluliiketoiminta ja luonnontuoteala kasvavat. Luonnontuotteiden mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää innovaatioita, kansainvälistymistä, kehittyneempää teknologiaa sekä luontoalan yrittäjyyden kehittämistä. Metsästrategian hankkeista erityisesti tilastoinnin kehittäminen koskee luonnontuotealaa.

Luonnontuotealaan panostetaan

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman (2014–2020) yritys- ja hanketuet antavat mahdollisuuksia myös luonnontuotealan kehittämiselle. Ohjelma mahdollistaa erilaisia tiedotus- ja yhteistyöhankkeita sekä mikro- ja pienyritysten yrityskohtaisia kehittämistoimia.

Luonnontuotealan hanketoiminnan tehostamiseksi hankeavustusta myönnetään myös alan koordinaatiohankkeelle, joka toimii sateenvarjona ohjelman muille luonnontuotehankkeille.

Luonnontuotteet ovat tärkeitä sekä taloudellisesti että sosiaalisesti

Hyvänä satovuonna marjojen kotitalouspoiminta on noin 50 milj. kiloa ja kaupallinen poiminta 20 milj. kiloa. Vuosittain metsäsieniä poimitaan kotitalouksiin 5–10 milj. kiloa ja myyntiin noin 1,5 milj. kiloa. Yrttien kaupallinen talteenotto on kasvussa elintarvike-, hyvinvointi- ja kosmetiikkateollisuuden tuotteissa sekä ravitsemisalalla.

Luonnontuotealalla toimii yli 200 sellaista yritystä, jotka harjoittavat luonnontuotteiden keruuta, viljelyä tai puoliviljelyä. Luonnonkasvien otto viljelyyn lisää satovarmuutta ja vähentää painetta luonnonvaraisten kasvien keruuseen; se on tärkeää sellaisten lajien kohdalla, joiden esiintymiä on harvassa ja jotka kestävät heikosti keruuta.

Jokamiehenoikeuksien nojalla luonnontuotteiden talteenotto antaa ansaitsemismahdollisuuden kaikille, myös ulkomaisille poimijoille. Pieniä ensiosto- ja jalostusyrityksiä alalla toimii useita satoja. Niiden työllistävä vaikutus on 2 000 – 3 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihto noin 200 milj. euroa. Perinteisten metsien luonnontuotteiden, marjojen, sienten ja riistan, kokonaisarvo on satoja miljoonia euroja vuodessa.

Luonnontuotealan liiketoimintaa voidaan kasvattaa alkutuotannon lisäksi esimerkiksi elintarvike-, bioteknologia-, kosmetiikka- sekä lääke- ja rohdosteollisuudessa. Merkittävää on lisäksi luonnontuotteiden yhdistäminen erilaisiin hyvinvointipalveluihin ja matkailuun. Metsiin pohjautuvien uusien innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä tehdään toimialarajapinnat ylittävää yhteistyötä ja verkostoidutaan alan eri liiketoiminta-alueilla.

Liitteet
Suomi kestävän luonnonvaratalouden edelläkävijäksi 2050
Luonnontuotealan toimialaraportti, kevät 2018 (Työ- ja elinkeinoministeriö)
Luonnontuotealan toimialaraportti, kevät 2017
Luonnontuotealan toimintaohjelma 2020
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Muualla palvelussamme
Luonnontuotteet ovat osa Suomen biotalousvarantoa (MMM:n tiedote 26.6.2018)
Kansallinen metsästrategia 2025

Ruokapoliittinen selonteko – #ruoka2030

 

Muualla verkossa
Luontoyrittäjyysverkosto (Aitoluonto.fi)
Arktiset Aromit ry
Luonnontuotealan valtakunnallinen koordinaatiohanke (LUMOA)

Lisätietoja

Seija Ahonen-Siivola, ylitarkastaja 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Markkinayksikkö 0295162173  


Ville Schildt, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162190