Nurmi hiilinieluna (JuuriHiili)

Toteuttajat: Luonnonvarakeskus, Itä-Suomen Yliopisto ja Helsingin Yliopisto

Vastuuhenkilö: Perttu Virkajärvi, Luonnonvarakeskus

Rahoitus: 250 000€ (MAKERA)

Toteutusaikataulu: 1/2019 – 12/2021

Tiivistelmä: Hankkeen ydinajatus on selvittää kvantitatiivisesti, mikä on säilörehunurmen hiilisidonnan potentiaali kivennäismailla Suomessa. Hanke keskittyy erityisesti selvittämään nurmikasvien juuriston sekä tavallisten viljelyteknisten keinojen (kyntö, nurmen ikä ja uusimisväli sekä kasvilajivalinta) merkitystä hiilensidontaan, ja siihen, millä edellä mainituista toimenpiteistä on merkittävimmät vaikutukset. Nurmen uusimisvälin ja nurmen iän vaikutusta hiilitaseeseen tutkitaan kasvihuonekaasumittauksin. Kasvilajin vaikutusta tutkitaan mittaamalla maan alaista hiilisyötettä. Saatuja tuloksia arvioidaan suhteessa sadon määrään ja laatuun. Hankkeessa kehitetään myös uutta tutkimustekniikkaa juuriston hiilen sidonnan arvioinnin helpottamiseksi ja tarkentamiseksi. Tuotettu kvantitatiivinen aineisto auttaa kehittämään maatalousmaan hiilenkierron mallinnusta. Mikäli hiilensidontapotentiaali osoittautuu merkittäväksi, arvioidaan eri tekijöiden indikaattoriarvoa ”hiilinielunurmien” tunnistamista mahdollisten tukipolitiikan muutoksien näkökulmasta.

Hankkeen tuotokset: