Kuvassa äiti ja tytär ostamassa marjoja ja vihanneksia.

Kestävässä kehityksessä turvataan hyvät elinmahdollisuudet myös tuleville sukupolville

Kestävän kehityksen ydinajatuksena on turvata hyvät elinmahdollisuudet nykyisille ja tuleville sukupolville. Ihmisen hyvinvoinnin, talouden ja ympäristön välille pyritään löytämään tasapaino. Kestävän kehityksen toimikunta huolehtii kestävän kehityksen kansainvälisten tavoitteiden sisällyttämisestä kansalliseen politiikkaan. Kestävä kehitys on ollut tärkeässä roolissa Suomen hallituksen strategioissa ja ohjelmissa jo vuodesta 1990 alkaen.

Kestävän kehityksen toimikunta laati vuonna 2013 perinteisen strategian sijaan yhteiskuntasitoumukseen ”Suomi, jonka haluamme 2050”. Sitoumukseen on kirjattu tavoitteet kestävän kehityksen edistämiselle. Julkishallinto sitoutuu siinä yhdessä muiden yhteiskunnan toimijoiden kanssa edistämään kestävää kehitystä työssään ja toiminnassaan. Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on yhteinen pitkän aikavälin tahtotila tulevaisuuden Suomesta. Yhteiskunnan eri toimijat antavat omia sitoumuksiaan yhteiskuntasitoumuksen yhteisten tavoitteiden toteutumiseksi.

Maa- ja metsätalousministeriön yhteiskuntasitoumukset

  • Vesivastuusitoumus haastaa yritykset tunnistamaan vesiriskit arvoketjuissaan, huolehtimaan toimipaikkojensa ja alihankkijoiden veden käytön kestävyydestä ja kehittämään kestävää veden hallintaa yhdessä sidosryhmien kanssa. Sitoumuksen perustajat Aalto-yliopisto, Luke, MMM, VTT, WWF Suomi ja YM edistävät kestävää veden käyttöä ja kannustavat yrityksiä niiden vesivastuutyössä. Lue lisää sitoumuksesta.
     
  • Kansalle kotimaista kalaa! Sitoumuksen avulla kehitetään edellytyksiä kotimaisen kalan alkutuotannolle ja jatkojalostukselle, jotta suomalaiset saisivat kestävästi ja vastuullisesti tuotettua kalaa ruokapöytiinsä. Tavoitteena on kotimaisten kalatuotteiden tuotannon kasvattaminen kestävällä tavalla, kalavarojen tilan parantaminen, yhteistyön parantaminen kalataloussektorin sisällä ja muiden toimialojen, kuten lähiruokasektorin, kanssa sekä kalatalouteen liittyvien ristiriitojen hallinta. Lue lisää sitoumuksesta.

Lue lisää kestävästä kehityksestä ja osallistu keskusteluun

Muualla verkossa

Lisätietoja

Timo Halonen, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö Puhelin:0295162411   Sähköpostiosoite: