Ohjelmakautta 2014–2020 koskevat kansalliset säädökset

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma on toimeenpantu seuraavilla laeilla ja asetuksilla.

Lailla maaseudun kehittämisen tukemisesta 28/2014 ja sen nojalla annetuilla seuraavilla asetuksilla ja päätöksillä:

Lailla maatalouden rakennetuista 1476/2007 ja sen nojalla annetuilla seuraavilla asetuksilla ja päätöksillä:

Lailla maaseudun kehittämisohjelmien hallinnoinnista 27/2014 ja sen nojalla annetuilla seuraavalla asetuksella:

Lailla maatalouden tukien toimeenpanosta 192/2013

Lailla eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista 1360/2014 ja sen nojalla annetuilla seuraavilla asetuksilla ja päätöksillä:

Lailla porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituksesta 45/2000 ja sen nojalla annetulla seuraavalla asetuksella:

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoituksessa käytettävät valintakriteerit