FI SV EN

Saaristoasiain neuvottelukunta

Saaristoasiain neuvottelukunta (SANK) on pysyvä valtioneuvoston asettama neuvottelukunta, jonka toiminta perustuu saaristolakiin (494/1981) ja saaristoasiain neuvottelukunnasta annettuun asetukseen (387/1987, 1316/1993, 752/2019).

Neuvottelukunta osallistuu saaristoalueiden kehittämiseen yhdessä maakuntien, kuntien, valtion viranomaisten ja muiden osapuolten kanssa. Neuvottelukunnalla on oma sihteeristö, johon kuuluu päätoiminen pääsihteeri. Sihteeristön jäsenet edustavat ministeriöitä, maakuntien liittoja ja kuntia. Lisäksi neuvottelukunnalla on asiantuntijaverkosto, joka tukee neuvottelukunnan työskentelyä erityisasiantuntijuutta vaativissa.  Ahvenanmaan maakunnan saaristotoimikunnan edustaja osallistuu neuvottelukunnan kokouksiin asiantuntijajäsenenä.

Saaristoasiain neuvottelukunnalla on keskeinen rooli saaristolain toteuttamisen seurannassa. Neuvottelukunta valmistelee saariston kehityksen edistämistä koskevia toimenpiteitä sekä seuraa niiden vaikutuksia. Asetuksessa määritetyt saaristoasiain neuvottelukunnan tehtäviä ovat:

  • seurata saariston kehityksen edistämisestä annetun lain toteutumista, 
  • seurata aktiivisesti saariston oloja ja hankkia niitä koskevia tarpeelliseksi katsottavia
    tietoja
  • olla yhteistoiminnassa saaristokuntien, saaristo-osakuntien, muiden saaristoalueiden
    ja sisävesialueiden sekä niillä toimivien järjestöjen ja valtion viranomaisten kanssa
  • valmistella saaristo-ohjelma sekä osallistua valtioneuvoston mahdollisen saaristopoliittisen periaatepäätöksen tai vastaavan muun päätöksen valmisteluun yhteistyössä kuntien, maakuntien liittojen, valtion viranomaisten ja muiden tahojen kanssa
  • käsitellä kuntien, maakuntien liittojen, valtion viranomaisten, järjestöjen sekä tarvittaessa muiden tahojen neuvottelukunnalle tekemiä esityksiä
  • tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja.

Edellä lueteltujen tehtävien lisäksi saaristoasiain neuvottelukunta organisoi vuosittain kehittämishankkeita.

Lisää saaristoasiain neuvottelukunnan toimeenpanemista hankkeista on kohdassa selvitykset, arvioinnit ja esitteet.

Saaristoasiain neuvottelukunnan jäsenet löydät täältä: https://www.saaristopolitiikka.fi/saaristopolitiikka/saaristoasiain-neuvottelukunta/saaristoasiain-neuvottelukunnan-jasenet

Linkkejä: 

 

päivitetty 9.1.2019

Lisätietoja

Elina Auri, johtava asiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö 0295162041