FI SV EN

Saaristoasiain neuvottelukunta

Saaristoasiain neuvottelukunta (SANK) on pysyvä valtioneuvoston asettama neuvottelukunta, jonka toiminta parustuu saaristolakiin (494/1981) ja saaristoasiain neuvottelukunnasta annettuun asetukseen (387/1987, 1316/1993). SANK toimii vuodesta 2016 lähtien maa- ja metsätalousministeriön yhteydessä. Neuvottelukunta osallistuu saaristoalueiden kehittämiseen yhdessä maakuntien, kuntien, valtion viranomaisten ja muiden osapuolten kanssa. Neuvottelukunnalla on oma sihteeristö, johon kuuluu päätoiminen pääsihteeri. Sihteeristön jäsenet edustavat ministeriöitä, valtion laitoksia ja maakunnallisia liittoja, kuntia ja  elinkeinoelämää. Lisäksi Ahvenanmaan maakunnan saaristotoimikunnan edustaja osallistuu neuvottelukunnan kokouksiin asiantuntijajäsenenä.

Saaristoasiain neuvottelukunta on laatinut yhdessä ministeriöiden, maakunnan liittojen, kuntien, järjestöjen ja elinkeinoelämän kanssa valtakunnallisen saaristo-ohjelman tai vastaavan periaatepäätöksen hallituksen toimikaudeksi.

Neuvottelukunta osallistuu lausunnoin lakien, asetusten ja valtioneuvoston päätösten valmisteluun ja antaa myös kunnille ja maakunnille saaristoasioita koskevia lausuntoja. Vuosittain SANK on järjestänyt noin kolmenkymmenen vuoden ajan valtakunnallisen saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden seminaarin eri puolilla maata. Neuvottelukunta on osallistunut Helsingin suurille vene-,  mökki- ja matkailumessuille. Selvitys- ja tutkimusprojektit sisältyvät saaristoasiain neuvottelukunnan vuosittaisiin toimintasuunnitelmiin. Kaikki Suomen maakunnat ja puolet maan kunnista ovat osallistuneet vuosien varrella saaristoasiain neuvottelukunnan laajoihin kehittämisprojekteihin.
 

Katso myös

Saaristopolitiikan historiikki 1949–2018
Asetus saaristoasiain neuvottelukunnasta (387/1987)
Muutos asetukseen saaristoasiain neuvottelukunnasta (1316/93)
SANKn tarkistettu toimintasuunnitelma 2017
Saaristoaluekriteeriselvitys 2016
VNA  saaristokunnista ja kuntien saaristo-osista 2016
VNA saaristokunnista ja kuntien saaristo-osista 2016 sv
Saaristoaluekriteeriselvitys (2016)


Saaristoasiain neuvottelukunnan jäseniä ja sihteeristöä 13.3.2013 kokouksessa.

päivitetty 28.11.2017

Lisätietoja