FI SV EN

Saaristoasiain neuvottelukunta

Saaristoasiain neuvottelukunta (SANK) on pysyvä valtioneuvoston asettama neuvottelukunta, jonka toiminta perustuu saaristolakiin (494/1981) ja saaristoasiain neuvottelukunnasta annettuun asetukseen (387/1987, 1316/1993).

Neuvottelukunta osallistuu saaristoalueiden kehittämiseen yhdessä maakuntien, kuntien, valtion viranomaisten ja muiden osapuolten kanssa. Neuvottelukunnalla on oma sihteeristö, johon kuuluu päätoiminen pääsihteeri. Sihteeristön jäsenet edustavat ministeriöitä, valtion laitoksia ja maakunnallisia liittoja, kuntia ja elinkeinoelämää. Lisäksi Ahvenanmaan maakunnan saaristotoimikunnan edustaja osallistuu neuvottelukunnan kokouksiin asiantuntijajäsenenä.

Saaristoasian neuvottelukunnalla on keskeinen rooli saaristolain toteuttamisessa. Neuvottelukunta valmistelee saariston kehityksen edistämistä koskevia toimenpiteitä sekä seuraa niiden vaikutuksia. Asetuksessa määritetyt saaristoasian neuvottelukunnan tehtäviä ovat: 

  • seurata saariston kehityksen edistämisestä annetun lain toteutumista, 
  • seurata saariston oloja ja hankkia niitä koskevia, tarpeellisiksi katsottavia tietoja sekä siinä tarkoituksessa olla yhteistoiminnassa saaristokuntien ja muiden saaristoalueiden sekä niillä toimivien järjestöjen kanssa,
  • osallistua alueiden kehittämisestä annetun asetuksen (1315/93) 6 §:ssä tarkoitetun saaristo-ohjelman valmisteluun yhteistyössä kuntien, valtion viranomaisten, maakunnan liittojen ja muiden tahojen kanssa, 
  • käsitellä 2 kohdassa mainittujen kuntien järjestöjen neuvottelukunnalle tekemiä esityksiä
  • tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja ministeriöille sekä muille viranomaisille. 

Edellä lueteltujen tehtävien lisäksi saaristoasian neuvottelukunta organisoi vuosittain useita kehittämishankkeita, jotka kohdistuvat esimerkiksi saariston elinkeinoelämän kehittämiseen, vapaa-ajan asumisen ja mökkeilyn hyödyntämiseen alueiden voimavarana ja liikenteen palvelutason parantamiseen.

Lisää saaristoasian neuvottelukunnan toimeenpanemista hankkeista on kohdassa selvitykset, arvioinnit ja esitteet.  

Saaristoasiain neuvottelukunnan jäsenet ja varajäsenet 

Linkkejä: 

Saaristoasiain neuvottelukunnan jäseniä ja sihteeristöä 13.3.2013 kokouksessa.

päivitetty 9.1.2019

Lisätietoja

Elina Auri, johtava asiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö 0295162041