Sipilän hallituksen 2015-2019 kärkihanke

Osaselvitykset

Paikkatietopoliittinen selonteko -hankkeen osaselvitykset aloittivat työnsä tammi- ja helmikuussa 2017. Ne käynnistivät hankkeen selvitysvaiheen nopeatahtisen tiedonhankintatyön. Osaselvitysten tehtävänä on kerätä aineistoja hankkeen analysointivaiheelle. Aineistot ovat käytännössä tietoja eri sidosryhmien ilmaisemista paikkatietotoimintoihin (paikkatietoinfrastruktuuriin) liittyvistä tarpeista ja näkemyksistä siitä miten paikkatietotoiminnot eri näkökulmista tarkasteltuina tulisi parhaimmillaan järjestää.  

Lisäksi yksi osaselvityksistä kerää näkemyksiä siitä miten nopeasti kehittyvä teknologia näyttää seuraavien viiden - kymmenen vuoden aikana muuttavan paikkatietotoimintoja. Siitä miten paikkatietojen keruun ja ylläpidon tekniset mahdollisuudet muuttuvat. Toisaalta siitä miten tekniset muutokset vaikuttavat paikkatietoon kohdistuviin tarpeisiin esimerkiksi ajantasaisuuden ja laadun osalta.

Osaselvitystöiden aikataulu on kireä

Paikkatietopoliittista selontekoa varten tehtävien selvitysten ”Julkishallinto”, ”Koulutus ja tutkimus” ja ”Yrityssektori” tavoitteina on olla valmiita toukokuun alkuun mennessä. ”Teknisen kehityksen vaikutukset” -selvityksen tavoitteena on valmistua toukokuun loppuun mennessä.

Osaselvitykset ovat valmistuneet, katso niiden loppuraportit selvitysten sivuilta: