Selvitys paikkatietopoliittista selontekoa varten - teknisen kehityksen vaikutukset

Teknisen kehityksen vaikutuksia paikkatietotoimintoihin selvittää Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus yhdessä Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kanssa. Tämä selvitys tuottaa näkemyksiä siitä miten tekninen kehitys näyttää vaikuttavan paikkatietotoimintoihin suomalaisessa yhteiskunnassa seuraavien kymmenen vuoden aikana. Selvitys siis tuottaa visioita pohjaksi paikkatietoihin ja -palveluihin liittyvien tarpeiden kehittymisen arvioinnille.

Tekninen kehitys on nopeaa ja se vaikuttaa monella tavalla kaikenlaisen tiedon keruuseen ja ylläpitoon. Uusien teknisten ratkaisujen käyttöönotto tuo mukanaan myös uusia tietojen tarpeita: samalla kun erilaisten anturien lisääntyvä käyttö mahdollistaa ajantasaisten tietojen keruun, itseohjautuvat laitteet tarvitsevat ajantasaista ja sijaintitarkkaa tietoa kyetäkseen toimimaan. Tarkempaa tietoa Teknisen kehityksen vaikutukset -osaselvityksestä saa projektisuunnitelmasta.

Selvitystyöstä vastaavat Maanmittauslaitoksessa Panu Muhli, sähköposti panu.muhli(at)maanmittauslaitos.fi sekä Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen Sirkka Heinonen, sähköposti sirkka.heinonen(at)utu.fi. Maa- ja metsätalousministeriössä projektia valvoo Kari-Pekka Karlsson, sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mmm.fi, puh: 050 325 8730.

Selvitys valmistuu toukokuun loppuun mennessä (v. 2017). Julkaisemme väliaikatietoja selvityksen etenemisestä tällä sivustolla.

Kommentoi osaselvityksen loppuraportin luonnosta (linkki loppuraporttiin alla). Kommentit voi lähettää  sähköpostitse Projektipäällikkö Panu Muhlille (etunimi.sukunimi(at)maanmittauslaitos.fi.

Katso myös:

Teknisen kehityksen vaikutukset -osaselvityksen loppuraportti

Projektisuunnitelma - teknisen kehityksen vaikutukset