China-Europe Water Platform 2017 Annual high-level dialogue conference. CEWP-foorumin kokous Turussa syyskuussa 2017.

Kiina-Eurooppa -vesifoorumi

Kiina-Eurooppa vesifoorumi CEWP (China-Europe Water Platform) on Euroopan unionin ja Kiinan vesivaraministeriön välinen vesialan hallinnon, tutkimuksen ja yritysten yhteistyöverkosto. CEWP on perustettu yhteisellä julistuksella vuonna 2012.

CEWP toimii kolmen pilarin kautta: politiikkadialogi, tutkimusyhteistyö ja liiketoimintaan liittyvä yhteistyö. Kaikkia pilareita viedään eteenpäin neljällä teema-alueella, jotka ovat vesi ja kaupungistuminen, vesi ja ruokaturvallisuus, vesi ja energiaturvallisuus sekä vesi ja ekosysteemipalvelut. Kaikilla teema-alueilla järjestetään vuosittain useita tapahtumia, joihin kaikki kiinnostuneet voivat osallistua. Menneisiin ja tuleviin tapahtumiin voit tutustua CEWP:n internet-sivuilla.

CEWP järjestää vuosittain myös korkean tason kokouksen. Kokouksessa käsitellään valittuja Kiinassa ja Euroopassa ajankohtaisia aiheita ja kokouksen tarkoituksena on myös vahvistaa EU:n ja Kiinan yhteistä näkemystä näiden ajankohtaisten teemojen kehittämisestä. Tämä tapahtuu deklaraatioiden muodossa, joista viimeisin allekirjoitettiin korkean tason kokouksessa Turussa syksyllä 2017. Tavoitteena on rakentaa yhdessä kestävää kehitystä sekä parantaa vesiturvallisuutta.

Vesifoorumin käytännön toimintaa hoitaa sihteeristö, josta osa työskentelee Kiinassa vesivaraministeriössä ja toinen osa sihteeristöstä on puolestaan Euroopassa. Maa- ja metsätalousministeriön johdolla Suomi oli vastuussa Euroopan sihteeristöstä vuosina 2018-2019.

CEWP:n toiminta tukee myös Suomen ja Kiinan kahdenvälistä vesiyhteistyötä, joka perustuu maa-ja metsätalousministeriön sekä Kiinan vesiministeriön väliseen yhteisymmärryspöytäkirjaan, joka uudistettiin vuonna 2014. Yhteistyö on viime vuosina ollut erittäin aktiivista rankkasadetulvien ja hulevesien hallinnassa, järvien kunnostuksessa, patoturvallisuusteknologiassa sekä hydrologiassa. Käytännössä yhteistyötä toteutetaan yritysten ja tutkimuslaitosten välillä ministeriöiden ja muiden viranomaisten tuella.

CEWP:n verkkosivut

Tilaa CEWP-uutiskirje

Twitter: @ChinaEUwater

Kuvia vuoden 2017 kokouksesta (Flickr)

Lisätietoja

Olli-Matti Verta, vesitalousjohtaja 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö Puhelin:0295162123   Sähköpostiosoite: