Sipilän hallituksen 2015 kärkihanke

Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön

Ravinteet kiertoon – vesistöt kuntoon!

Suomi on sitoutunut kehittymään ravinteiden kierrätyksen mallimaana. Maatalouden ravinteiden tehokas kierrätys parantaa vesistöjen tilaa, vahvistaa ruokaturvaa ja tuo liiketoimintamahdollisuuksia. Uusia innovaatioita syntyy koko ajan, mutta ravinteiden kierrätyksen tehostamiseksi tarvitaan lisää tekijöitä, ennakkoluulottomia kumppanuuksia ja kaikkien hallinnonalojen yhteistyötä.

Haasteeseen vastaa pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman kiertotalouden kärkihanke. Kärkihankkeen toimenpiteisiin sisältyy Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön –hankkeen toinen vaihe. Hankkeen tavoitteena on edistää hallitusohjelman tavoitetta saattaa Itämeren ja muiden vesistöjen kannalta herkillä alueilla vähintään 50 % Suomessa syntyvästä lannasta ja yhdyskuntajätevesilietteestä kehittyneen prosessoinnin piiriin vuoteen 2025 mennessä.

Tavoitteen saavuttamiseksi Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön -hanke

  • välittää tietoa ravinteiden kierrätykseen liittyvistä rahoitusmahdollisuuksista
  • edistää ravinteiden kierrätyksen toimijoiden verkostoitumista ja uusia kokeiluja
  • välittää olennaista tutkimustietoa käytännön toimijoille
  • kokoaa tietoa olemassa olevien tutkimus- ja kokeiluhankkeiden tuloksista ja uusista tutkimustarpeista
  • tunnistaa ravinteiden kierrätyksen pullonkauloja ja vaikuttaa niiden poistamiseen

Hanke on maa- ja metsätalousministeriön rahoittama ja se jatkuu 30.6.2019 saakka. Hanketta koordinoi Luonnonvarakeskus, tiiviissä yhteistyössä kiertotalouden kärkihankkeesta vastaavien maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön kanssa.

Kokeiluohjelmasta rahoitusta uusiin ratkaisuihin

Kärkihankkeeseen kuulunut Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma tarjosi vuosina 2016-2018 rahoitusta innovatiivisten teknologioiden ja logististen ratkaisujen kehittämiseen ja kokeiluun. Kokeiluohjelman avulla käynnistyi  useita kymmeniä pienten ja keskisuurten yritysten käytännön pilottia. Rahoitusta koordinoi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. 

Lisätietoa: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ravinteiden-kierratyksen-kokeiluohjelma

Maaseutuohjelman erillisrahoituksella yhteistyötä vesiensuojeluun

Myös Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta korvamerkittiin on korvamerkitty 6,5 miljoonaa euroa vesistöjen kannalta herkkien alueiden ravinnekierrätystoimiin. Rahoituksella on käynnistynyt reilu parikymmentä yhteistyöhanketta rannikkoseuduille.

Lue lisää ja tutustu rahoitettuihin hankkeisiin maaseutuohjelman verkkosivuilla

Lue hankkeen ajankohtaiset kuulumiset uutiskirjeestä

 

Lue ja katso lisää

Katso videot ja tutustu kiertotalouden pilotteihin

 

Mikä ravinteiden kierrätys?

Ravinteiden kierrätys tarkoittaa esimerkiksi lannan, puhdistamolietteen, biojätteen ja muiden biomassojen käsittelyä niin, että niiden sisältämät hyödylliset ravinteet - erityisesti fosfori ja typpi - saadaan kiertoon ja hyödynnettyä, esimerkiksi lannoitteena. 

 

Lisätietoja

Mikko Rahtola, hankekoordinaattori
Luonnonvarakeskus (Luke)
p. 029 532 4701, [email protected]

Anna Toppari, asiantuntija, viestintä
Luonnonvarakeskus (Luke)
p. 029 532 5828, [email protected]