Kalastuksen säätely

Suomen kalastuslain ja EU:n yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteena on kestävän kalastuksen varmistaminen. Euroopan unionin yhteinen kalastuspolitiikka sisältää toimia kaupallisen kalastuksen säätelemiseksi merialueella. EU:ssa tämä tehdään päättämällä kalastusmahdollisuuksista sekä antamalla määräyksiä kalastuksen muusta säätelystä kuten alueellisista ja ajallisista kalastusrajoituksista sekä pyydyksiä koskevista määräyksistä. EU:n kalastuksen säätelyä koskevia määräyksiä on täydennetty kansallisesti mm. säätelemällä silakan ja kilohailin kaupallista kalastusta sekä lohenkalastusta.

Lisätietoja

Orian Bondestam, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö Puhelin:0295162494   Sähköpostiosoite: