Kansallinen vesihuoltouudistus

Maa- ja metsätalousministeriö on nimittänyt hankkeeseen johtoryhmän ja visioryhmän. Kansallisen vesihuoltouudistuksen johtoryhmä hyväksyi visioryhmän valmisteleman kansallisen vesihuoltouudistusohjelman 20.4.2021. Uudistusohjelman toimeenpano on käynnissä.

Kansallisen vesihuoltouudistuksen toteuttamiseksi laaditaan ohjelma 31.10.2020 mennessä. Ohjelman valmistelua ohjaa johtoryhmä ja sitä valmistelee visioryhmä, jotka maa- ja metsätalousministeriö on nimittänyt. Ensimmäisinä valmisteluhankkeina on käynnistetty vesihuoltolainsäädännön toimivuuden arviointi sekä selvitys vesihuoltolaitosten talouden ja toiminnan valvonnasta eräissä Euroopan maissa.

Hankkeen toimikausi on 16.1.2020–31.12.2022.

Julkaisuja

Kansallisen vesihuoltouudistuksen Ohjelma
Vesihuoltolain toimivuuden arviointi, Risto Saarinen
Vesihuollon regulaatio (valvonta ja ohjaus) Euroopassa, Paul Silfverberg 

Lisätietoja

Olli-Matti Verta, vesitalousjohtaja 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162123