Kansallinen vesihuoltouudistus

Maa- ja metsätalousministeriö on nimittänyt hankkeeseen johtoryhmän ja visioryhmän. Kansallisen vesihuoltouudistuksen johtoryhmä hyväksyi visioryhmän valmisteleman kansallisen vesihuoltouudistusohjelman 20.4.2021. Uudistusohjelman toimeenpano on käynnissä.

Kansallisen vesihuoltouudistuksen toteuttamiseksi laaditaan toimeenpanosuunnitelma. Toimeenpanosuunnitelmassa tarkennetaan vesihuoltouudistuksen ohjelmassa linjattuja tavoitteita ja suunnitelmaa päivitetään jatkossa säännöllisesti. Suunnitelman sisältöä oli mahdollista kommentoida keväällä 2022 ja päivitetty versio julkaistaan 05/2022.

Poiminta keskeisistä toimenpiteistä (luonnos 22.2.2022)

Toimeenpanosuunnitelma (luonnos 22.2.2022) (xlsx, 62kt)

Hankkeen toimikausi on 16.1.2020–31.12.2022.

Julkaisuja

Kansallisen vesihuoltouudistuksen Ohjelma
Vesihuoltolain toimivuuden arviointi, Risto Saarinen
Vesihuollon regulaatio (valvonta ja ohjaus) Euroopassa, Paul Silfverberg 

Lisätietoja

Olli-Matti Verta, vesitalousjohtaja 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162123