Kansallinen vesihuoltouudistus

Maa- ja metsätalousministeriö on nimittänyt hankkeeseen johtoryhmän ja visioryhmän. Kansallisen vesihuoltouudistuksen johtoryhmä hyväksyi visioryhmän valmisteleman kansallisen vesihuoltouudistusohjelman 20.4.2021. Uudistusohjelman toimeenpano on käynnissä.

Kansallisen vesihuoltouudistuksen toteuttamiseksi laaditaan toimenpidesuunnitelma 31.12.2021 mennessä. Toimenpidesuunnitelmassa tarkennetaan vesihuoltouudistuksen ohjelmassa linjattuja tavoitteita ja suunnitelmaa päivitetään jatkossa säännöllisesti.

Hankkeen toimikausi on 16.1.2020–31.12.2022.

Julkaisuja

Kansallisen vesihuoltouudistuksen Ohjelma
Vesihuoltolain toimivuuden arviointi, Risto Saarinen
Vesihuollon regulaatio (valvonta ja ohjaus) Euroopassa, Paul Silfverberg 

Lisätietoja

Olli-Matti Verta, vesitalousjohtaja 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162123