Kansallinen vesihuoltouudistus

Maa- ja metsätalousministeriö on nimittänyt hankkeeseen johtoryhmän ja visioryhmän. Kansallisen vesihuoltouudistuksen johtoryhmä hyväksyi visioryhmän valmisteleman kansallisen vesihuoltouudistusohjelman 20.4.2021. Uudistusohjelman toimeenpano on käynnissä.

Kansallisen vesihuoltouudistuksen toteuttamiseksi laaditaan toimeenpanosuunnitelma. Toimeenpanosuunnitelmassa tarkennetaan vesihuoltouudistuksen ohjelmassa linjattuja tavoitteita ja suunnitelmaa päivitetään jatkossa säännöllisesti. Suunnitelman sisältöä oli mahdollista kommentoida keväällä 2022. Saaduista kommenteista on laadittu kommenttikooste, jonka perusteella suunnitelmaa päivitettiin syksyn 2022 aikana. Suunnitelman edistymistä seurataan puolivuosittain.

Kansallisen vesihuoltouudistuksen ohjelman mukaan osana kansallisen vesihuoltouudistuksen toimeenpanoa on selvitetty lainsäädännön uudistamistarpeet, mahdollisuudet sekä toteuttamiskelpoisuus. Selvityshenkilön laatima esivalmisteluvaiheen loppuraportti on julkaistu kesällä 2022. Lisäksi vesihuoltouudistuksen johtoryhmän toimeksiannosta visioryhmä on tarkastellut vesihuoltolain talouden valvonnan tehostamista ja laatinut ratkaisuehdotukset. Raportin luonnosversio on valmistunut kesäkuussa 2022. Syksyn 2022 aikana tehdään ratkaisu toteutettavista lainsäädäntömuutoksista ja käynnistetään hallituksen esitykseen tähtäävä lainsäädännön perusvalmisteluvaihe. Lue lisää lainsäädäntöhankkeen hankeikkunasta: https://mmm.fi/hanke2?tunnus=MMM033:00/2022

Julkaisuja

Lisätietoja

Olli-Matti Verta, vesitalousjohtaja 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö Puhelin:0295162123   Sähköpostiosoite: