Kansallinen vesihuoltouudistus

Kansallisella vesihuoltouudistuksella etsitään ratkaisuja Suomen vesihuollon uudistamiseen ja toimintaympäristön muutosten ennakointiin. Tavoitteena on varmistaa kaikille vesihuoltolaitosten asiakkaille turvallinen ja laadukas vesihuolto. Samanaikaisesti tavoitteena on ottaa harppauksia kohti Suomen vesihuoltolaitosten ilmastoneutraaliutta ja resurssiviisautta. Uuden teknologian ja kiertotalouden avulla voidaan edistää näitä tavoitteita.

Kansallisen vesihuoltouudistuksen toteuttamiseksi laaditaan ohjelma 31.10.2020 mennessä. Ohjelman valmistelua ohjaa johtoryhmä ja sitä valmistelee visioryhmä, jotka maa- ja metsätalousministeriö on nimittänyt. Ensimmäisinä valmisteluhankkeina on käynnistetty vesihuoltolainsäädännön toimivuuden arviointi sekä selvitys vesihuoltolaitosten talouden ja toiminnan valvonnasta eräissä Euroopan maissa.

Hankkeen toimikausi on 16.1.2020–31.12.2022.

Julkaisuja

Vesihuoltolain toimivuuden arviointi, Risto Saarinen
Vesihuollon regulaatio (valvonta ja ohjaus) Euroopassa, Paul Silfverberg 

Lisätietoja