Hyppää sisältöön
Media

Vesihuoltolainsäädännön toimivuus tarkastellaan toukokuun loppuun mennessä

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 19.2.2020 9.05
Uutinen
Kansallisen vesihuoltouudistuksen johtoryhmä kokoontui Helsingissä. Vasemmalta Osmo Seppälä (VVY); Jarkko Rapala (STM), Ari Kangas (YM), Minna Hanski (MMM), Riitta Syvälä (Pirkanmaan ELY-keskus), puheenjohtaja Jaana Husu-Kallio (MMM), Karoliina Laakkonen-Pöntys (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus), Jyrki Hakola (Huoltovarmuuskeskus) ja Paavo Taipale (Kuntaliitto).

Kansallisessa vesihuoltouudistuksessa käynnistyy sen ensimmäinen valmisteluhanke, jossa arvioidaan vesihuoltolainsäädännön sekä siihen liittyvien säädösten toimivuus toukokuun loppuun mennessä. Lisäksi tehtävänä on ohjata selvitystä, jolla kartoitetaan muiden Euroopan maiden kokemuksia vesihuoltolaitosten talouden ja toiminnan valvonnasta.

Maa- ja metsätalousministeriön asettaman Kansallinen vesihuoltouudistus -hankkeen johtoryhmä on kokoontunut ensimmäisen kerran. Helsingissä 5.2. pidetyssä kokouksessa keskusteltiin hankkeen tavoitteista.

– Vaikka keskustelu vesihuollon omistajuudesta käy kuumana, vesihuoltoa koskevat akuutit haasteet ovat esimerkiksi ikääntyvä verkosto sekä osaamis- ja resurssivaje. Hankkeen tavoitteena on muodostaa yhteinen näkemys siitä, miten tiedossa oleviin haasteisiin tartutaan ja varmistetaan toimiva vesihuolto kaikille, toteaa johtoryhmän puheenjohtaja, kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio.

Uudistuksen tärkeänä lähtökohtana on varmistaa vesihuoltopalvelujen toimivuus myös jatkossa. Tavoitteissa ei unohdeta kiertotaloutta, ilmastonmuutokseen sopeutumista ja hillintää eikä suomalaisen vesiosaamisen vientiä.

Johtoryhmässä keskusteltiin tarvittavista toimenpiteistä, ja yhteinen näkemys oli, että parasta lopputulosta ei saavuteta vain lisäämällä velvoitteita vesihuoltolainsäädäntöön. Niiden lisäksi tarvitaan kannustimia, joilla onnistutaan tavoitteessa kohti parempaa vesihuollon tasoa.

Kesään mennessä vesihuolto tarkastellaan monelta kantilta

Johtoryhmä päätti ensimmäisen valmisteluhankkeen käynnistämisestä. Sitä varten perustetaan projektiryhmä, jonka tehtävänä on arvioida vesihuoltolainsäädännön sekä siihen liittyvien säädösten toimivuus 31.5.2020 mennessä. Projektiryhmän tehtävänä on lisäksi ohjata selvitystä, jolla kartoitetaan muiden Euroopan maiden kokemuksia vesihuoltolaitosten talouden ja toiminnan valvonnasta.

Vesilaitosyhdistyksen tilaama selvitys hyvän vesihuollon kriteereistä on jo käynnistynyt. Tarkoituksena on, että kriteerityöstä saadaan vesihuollon tavoitetila, joka toimii pohjana Kansallisen vesihuoltouudistuksen ohjelman valmistelulle. Ohjelman on tarkoitus valmistua 31.10.2020 mennessä.

Kansallisen vesihuoltouudistuksen ohjelman valmistelemiseksi pyritään kartoittamaan laajasti vesihuollon toimijoiden, viranomaisten, yritysten ja tutkimuslaitosten näkemyksiä alan keskeisimmistä haasteista ja niiden ratkaisukeinoista.

Kevään 2020 aikana järjestetään muun muassa seuraavat tilaisuudet: ELY-keskusten edistämis- ja valvontatehtävät osana vesihuoltouudistusta (Koli 17.-18.3.2020), Kiertotalous ja yhteistyö jäte- ja energiatoimijoiden kanssa (Tampere 27.3.2020) sekä Laitosten talous, korjausvelka ja omaisuuden hallinta (Helsinki 4.6.2020).

Johtoryhmän selkeä näkemys oli, että hankkeen etenemisestä tiedotetaan mahdollisimman avoimesti. Sosiaalisessa mediassa hankkeesta keskustellaan aihetunnisteella #vesihuoltouudistus.

Lisätiedot:
Johtoryhmän puheenjohtaja, kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, maa- ja metsätalousministeriö, p. 040 029 1910, etunimi.sukunimi@mmm.fi
Visioryhmän puheenjohtaja Minna Hanski, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295162360, etunimi.sukunimi@mmm.fi.

Lue lisää:
Tiedote: Kansallinen vesihuoltouudistus turvaamaan tulevaisuuden vesihuoltopalveluita

Kansallinen vesihuoltouudistus Vesi