Uni hevosen hyvinvoinnin mittarina (UNIHEPO)

Hakija: Helsingin yliopisto
Vastuututkija: Anna Mykkänen (Helsingin yliopisto)
Kokonaisrahoitus: 107 000 €
Hankeaika: 1.1.2022-31.3.2025

Maassamme on noin 74 300 hevosta ja ala työllistää arviolta 15 000 henkeä. Hevosten määrä kasvaa tasaisesti ja siten myös välilliset vaikutukset kansantalouteen erilaisten palvelutarjoajien sekä rehu- ja varustekaupan kysynnän kasvun myötä ovat lisääntymässä. Hevostaloudella on tarve uusiutua, jotta se voi säilyä eettisesti ja sosiaalisesti hyväksyttävänä eläintalouden muotona myös jatkossa. Hevosten pidon lisääntyessä ja pitotapojen monipuolistuessa hyvinvoinnin arviointiin tarvitaan uusia, erilaisiin pitoympäristöihin sovellettavia työkaluja.

Sovellamme hankkeessa aikaisemmista tutkimuksistamme tuttuja metodeja; selvitämme hevosen lepo- ja unirytmien avulla niiden kokemusta pitoympäristön muutoksista ja muutoksiin sopeutumiseen kuluvaa aikaa. Uni on uusi lupaava eläinten hyvinvoinnin arvioinnin mitta, mutta hevosilta ei ole juuri ollenkaan aiheesta tutkimuksia. Hevosen makuuaikaan vaikuttavia tekijöitä on sen sijaan tutkittu kohtuullisesti. Hevosten päivittäinen lepoaika voi lisäksi vaihdella paljon hevosten välillä, lisäksi hevoset reagoivat yksilöllisesti ympäristön muutoksiin. Karsinassa käytettävällä kuivikkeella, sen tyypillä ja määrällä, on iso merkitys hevosen lepoaikaan. Karsinatallissa hevoset lepäävät usein myös päiväsaikaan, mikäli ympäristö on rauhallinen.

Levon ja unen jakautumisestä yö- ja päiväaikaan ja siihen vaikuttavista tekijöistä on tarjolla hyvin niukalti tietoa. Muutamat tehdyt tutkimukset eivät sellaisenaan sovellu Suomen olosuhteisiin. Selvitämme hankkeessa kuivikkeen määrän ja talliympäristön häiriötekijöiden vaikutusta hevosen uneen kokein sekä kyselyin. Tiiviinä osana hanketta on tulosten tiedottaminen ja hevosalan kouluttaminen koko hankkeen ajan. Tulokset hyödyntävät laajalti hevostaloutta lainsäätäjistä kuivikkeen valmistajiin ja hevosen omistajiin.