Maaseudun kehittämisyksikkö

Maaseudun kehittämisyksikön tehtävänä on edistää maaseudun elinvoimaisuutta ja uudistumista, yritystoiminnan taloudellisia edellytyksiä ja kilpailukykyä, paikallista omaehtoista toimintaa sekä ympäristön hoitoa EU-osarahoitteisen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman (maaseutuohjelma) toimenpiteillä ja kansallisilla toimilla. 

Sähköpostit ovat muotoa [email protected]


Yksikön päällikkö
Vesanto Taina

maatalousneuvos
p. 0295 162 405

Julkunen Viljami
yksikön sihteeri
p. 0295 162 043

Repo Mia
hallinnollinen avustaja
p. 0295 162 201

Kiikkala Meri (vs.)
erityisasiantuntija
Maaseudun kehittämisen viestintätehtävät, Maaseuturahaston (maaseutuohjelma) viestintä ja Itämeri-viestintä
p. 0295 162 042

Latvakoski Laura
korkeakouluharjoittelija
p. 0295 162 073

Ruuskanen Hanna-Kaisa
korkeakouluharjoittelija
p. 0295 162 074

 

Maaseutuohjelman koordinaatiotiimi

Karlsson Joel
asiantuntija
CAP ohjelmavalmistelu
p. 0295 162 019

Loikkanen Eeva
erityisasiantuntija
Suomen EU-puheenjohtajuuskauden suunnittelu, valmistelu, seuranta ja raportointi
p. 0295 162 015

Malm Tiina
neuvotteleva virkamies, tiimivastaava
Maaseutuohjelman koordinaatiotehtävät (mm. ohjelmatyön suunnittelu, ohjelman valmistelu ja muutokset), Maaseutuohjelman toimenpiteet: neuvonta ja eläinten hyvinvointiasiat, Euroopan neuvoston maaseudun kehittämistyöryhmä ja Euroopan komission maaseutukomitea
p. 0295 162 428  

Pehkonen Eero
erityisasiantuntija
Maaseutuohjelman arvioinnin koordinointi ja tutkimusyhteistyö maaseudun kehittämisasioissa, maaseutuohjelman luonnonhaittakorvaukset
p. 0295 162 406

Tapio-Biström Marja-Liisa
neuvotteleva virkamies
Maaseutuohjelman ilmasto- ja ympäristövaikutukset, hallitusohjelman ravinteiden kierrätyksen kärkihanke
p. 0295 162 400

Terho Virva 
neuvotteleva virkamies
Maaseutuohjelman rahoituksen suunnittelu ja seuranta, maaseutuohjelman toteutuksen seuranta ja raportointi Euroopan komissioon, TAE ja TTS valmistelu (mom. 30.10.43. 30.20.43 ja 30.20.44 ), maaseudun kehittämisen strateginen suunnittelu ja seuranta (ml. kumppanuussopimus)
p. 0295 162 141

Alueellisen kehittämisen tiimi

Anttila Leena
neuvotteleva virkamies
Maaseutuohjelman tekninen apu, Maaseudun innovaatioryhmät (EIP), EU:n Itämeristrategia, kansainvälinen yhteistyö
p. 0295 162 240 

Auri Elina
johtava asiantuntija
Saaristoasiain neuvottelukunnan (SANK) pääsihteeri, saaristopolitiikka
p. 0295 162 066

Husberg Antonia
maaseutuylitarkastaja
Maaseutupolitiikan neuvoston (MANE) viestinnän suunnittelu ja koordinointi, valtakunnalliset maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeet, Maaseutupolitiikan kehittämistyöhön ja asioiden valmisteluun osallistuminen (MANE sihteeristö, MANE)
p. 0295 162 033

Jänis Laura
erityisasiantuntija
Paikallisen kehittämisen ja Leader-toiminnan suunnittelu, kehittäminen ja seuranta, EU-osarahoitteisten ja kansallisten maaseutupoliittisten toimien suunnittelu ja kehittäminen
p. 0295 162 090

Kalliokoski Juuso
johtava asiantuntija
Maaseudun yritystoiminnan kehittämistehtävät, maaseutuohjelman yritysrahoitus (elintarvikealan pk-yritysten investoinnit, muiden pienten yritysten investoinnit ja yritysten perustaminen)
p. 0295 162 470  

Karjalainen Sirpa
neuvotteleva virkamies
Biotalouden, erityisesti maatalouden ja maaseutuelinkeinojen edistäminen, innovaatioyhteistyö, EU:n maaseuturahaston tutkimus- ja innovaatiotoimet
p. 0295 162 103

McPartlin Maria
asiantuntija
SANK ja MANE viestintä
p. 0295 162 081

Selkäinaho Marianne
maaseutuylitarkastaja
Maaseutuohjelman kehittämishankkeisiin liittyvät tehtävät, koulutus ja tiedonvälitys, maaseudun palvelut (ml. laajakaista ja maahanmuuttajien kotouttaminen), kylien kehittäminen sekä elinkeinojen kehittämishankkeet (ns. yhteistyöhankkeet)
p. 0295 162 218

Sihvola Sanna
neuvotteleva virkamies, tiimivastaava
Alueellinen ja paikallinen maaseudun kehittäminen, ELY-keskusten toimialaohjaus, maakuntauudistuksen valmistelu
p. 0295 162 264

Åström Christell
erityisasiantuntija
Maaseutupolitiikan neuvoston (MANE) pääsihteri, päävastuu maaseutupolitiikan kehittämistyöstä ja asioiden valmistelusta (MANE, MANE sihteeristö, MANE verkostot), eräät maan käyttöön liittyvät tehtävät (VAT-alueet ja ToKaSu)
p. 0295 162 030

 

Rakennetiimi


Juvonen Esko
maatalousneuvos, tiimivastaava
Maa- ja puutarhatalouden pitkän aikavälin kilpailukyvyn kehittämistä koskeva rakennepolitiikka (maatalouden investoinnit, nuorten viljelijöiden aloittamisen tukeminen ja varhaiseläkejärjestelmä)
p. 0295 162 271   

Koivumäki Sanna
maatalousylitarkastaja
Maatalouden rakennetuet (maatalouden investointituki ja nuorten viljelijöiden aloitustuki), Poro- ja luontaiselinkeinojen rakennetuet
p. 0295 162 437

Meurasalo Saara
maaseutuekonomisti
Maatilatalouden kehittämisrahaston (MAKERA) sihteeri, TTS ja talousarviovalmistelu (mom. 30.10.40, 30.20.41 ja 30.20.42), EU:n uusien rahoitusinstrumenttien seuranta ja analysointi
p. 0295 162 035

Schulman Anna
ylitarkastaja
Maaseutuohjelman ympäristökorvaukset, luonnonmukaisen tuotannon korvaukset ja ei-tuotannolliset investoinnit, maatalouden ympäristökysymykset
p. 0295 162 199

Lisätietoja

14261174

Taina Vesanto, maatalousneuvos 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö Maatalous- ja kalastusneuvosto  0295162405