Maaseudun kehittämisyksikkö

Maaseudun kehittämisyksikön tehtävänä on edistää maaseudun ja saaristoalueiden maatalouden kehittämistä, elinvoimaisuutta ja uudistumista, ympäristönhoitoa, yritystoiminnan taloudellisia edellytyksiä ja kilpailukykyä, osaamista, innovaatioita sekä paikallista omaehtoista toimintaa CAP-suunnitelman maaseuturahaston sekä maaseudun kehittämisohjelman toimenpiteillä ja kansallisilla toimilla

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi


Yksikön päällikkö, Vesanto Taina
maatalousneuvos
p. 0295 16 2405

Kiikkala Meri 
erityisasiantuntija
CAP-suunnitelman viestinnän hallintoviranomaistehtävät
Valtakunnallisen CAP-viestinnän johtaminen
p. 0295 16 2042

Repo Mia
hallinnollinen avustaja
yksikön hallinnolliset avustavat tehtävät
p. 0295 16 2201

Ohjelman koordinaatiotiimi

Hartman Tiina
erityisasiantuntija
CAP-valmistelu ja muutokset
AKIS, ympäristöasiat, ympäristötiimin varapj (CAP-asiat)
p. 0295 16 2271

Loikkanen Eeva
erityisasiantuntija
Eläinten hyvinvointitoimenpiteet
Seurantakomitea
p. 0295 16 2015

Malm Tiina
neuvotteleva virkamies, tiimivastaava
CAP-suunnitelman koordinaatiotehtävät (mm. strategia- ja ohjelmatyön suunnittelu, valmistelu ja muutokset)
Euroopan komission CAP komitea, neuvoston CAP työryhmä
CAP-suunnitelman neuvontatoimenpiteet ja eläinten hyvinvointitoimenpiteet
p. 0295 16 2428  

Pehkonen Eero
neuvotteleva virkamies
CAP-suunnitelman arvioinnin koordinointi ja tutkimusyhteistyö maaseudun kehittämisasioissa  Luonnonhaittakorvaukset, ympäristökorvaukset
OECD Joint Working Party on Agriculture and Environment
p. 0295 16 2217

Terho Virva
neuvotteleva virkamies
Maaseuturahaston rahoituksen suunnittelu ja seuranta
Seurantakomitea
Maaseutuohjelman ja CAP-suunnitelman toteutuksen seuranta ja raportointi Euroopan komissioon
Kehys- ja talousarviovalmistelu (mom. 30.10.43. 30.20.43 ja 30.20.44)
p. 0295 16 2141

Aluetiimi

Anttila Leena
neuvotteleva virkamies
Maaseutuohjelman ja CAP-suunnitelman tekninen apu
Maaseudun innovaatioryhmät (EIP)
EU:n Itämeristrategia ja pohjoismainen yhteistyö
Seurantakomitea
p. 0295 16 2240 

Auri Elina
johtava asiantuntija
Saaristoasiain neuvottelukunnan (SANK) pääsihteeri
saaristopolitiikka ja saariston kehittäminen
talousarviovalmistelu (mom. 30.10.63)
p. 0295 16 2041

Husberg Antonia
neuvotteleva virkamies
Maaseutupolitiikan neuvoston (MANE) pääsihteeri
Maaseutupolitiikka ja maaseudun kehittäminen
p. 0295 16 2033

Jänis Laura
erityisasiantuntija
Paikallinen kehittäminen ja Leader-toiminta
Maaseutupolitiikka ja maaseudun kehittäminen
Aluepolitiikka ja alueiden kehittäminen
Kolttatuet
p. 0295 16 2090

Kalliokoski Juuso
johtava asiantuntija
Maaseudun yritysrahoitus
Maatilojen muu yritystoiminta
Yritysrahoituksen yhteensovitustehtävät (TEM, Finnvera, Business Finland)
p. 0295 16 2470  

Latvakoski Laura
suunnittelija
Saaristopolitiikka, SANK
Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmä (HAMA)
p. 0295 16 2054

Rouvavuori Joel 
erityisasiantuntija
Maatalouden ja maaseutuyritysten riskienhallinta, TTS ja talousarviovalmistelu (mom. 30.10.64)

Selkäinaho Marianne
johtava asiantuntija
Maaseutuohjelman ja CAP-suunnitelman kehittämishankkeisiin liittyvät tehtävät:
koulutus ja tiedonvälitys, yleishyödylliset investoinnit ja laajakaistahankkeet, yhteistyö-, toimintaympäristön ja elinkeinojen kehittämishankkeet
Maaseutuverkoston hallintoviranomaistehtävät
p. 0295 16 2218

Sihvola Auli
erityisasiantuntija
Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmä (HARVA)
Kyläkauppatuki
Maaseutupolitiikka ja aluekehittäminen
p. 0295 16 2442

Sihvola Sanna
neuvotteleva virkamies, tiimivastaava
Alueellinen ja paikallinen maaseudun kehittäminen
ELY-keskusten tulos- ja toimialaohjaus
maaseutupolitiikka
p. 0295 16 2264

Tantarimäki Sami
erityisasiantuntija
Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE)
maaseutupolitiikka ja maaseudun kehittäminen
maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeet
p. 0295 16 2330

Maatalouden kehittämisen tiimi

Hellstedt Maarit
projektipäällikkö
Maatalousrakentaminen
Maatalousteknologia 
p. 0295 16 2083

Koivumäki Sanna
neuvotteleva virkamies, tiimivastaava
Maatalouden rakennetuet (maatalouden investointituki ja nuoren viljelijän aloitustuki)
Porotalouden rakennetuet
p. 0295 16 2437

Meurasalo Saara
maaseutuekonomisti
Maatilatalouden kehittämisrahaston (MAKERA) sihteeri
TTS ja talousarviovalmistelu (mom. 30.10.40, 30.20.41 ja 30.20.42)
EU:n uusien rahoitusinstrumenttien seuranta ja analysointi
p. 0295 16 2035

Pethman Kaisa
erityisasiantuntija
Maatalouden investointituet
CAP-suunnitelman vaikuttavuuden arviointi
CAP-suunnitelman tutkimusyhteistyö
p. 0295 16 2211

Schulman Anna
neuvotteleva virkamies
CAP-suunnitelman ympäristökorvaukset, luonnonmukaisen tuotannon korvaukset ja ei-tuotannolliset investoinnit
Maatalouden ympäristökysymykset
p. 0295 16 2199

Tikander Sanna
erityisasiantuntija
Ravinteiden kiertotalouden ja maatalouden vesiensuojelun edistäminen
HELCOM
p. 0295 16 62178

Lisätietoja

Taina Vesanto, maatalousneuvos 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö Maatalous- ja kalastusneuvosto  Puhelin:0295162405   Sähköpostiosoite: