Maaseudun kehittämisyksikkö

Maaseudun kehittämisyksikön tehtävänä on edistää maaseudun elinvoimaisuutta ja uudistumista, yritystoiminnan taloudellisia edellytyksiä ja kilpailukykyä, paikallista omaehtoista toimintaa sekä ympäristön hoitoa EU-osarahoitteisen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman (maaseutuohjelma) toimenpiteillä ja kansallisilla toimilla. 

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi


Yksikön päällikkö, Vesanto Taina
maatalousneuvos
p. 0295 16 2405

Kiikkala Meri 
erityisasiantuntija
Maaseudun kehittämisen viestintätehtävät, Maaseuturahaston Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman viestintä ja Itämeri-viestintä
p. 0295 16 2042

Repo Mia
hallinnollinen avustaja
p. 0295 16 2201

Maaseutuohjelman koordinaatiotiimi

Hartman Tiina
erityisasiantuntija
CAP-rahoituskauden valmistelu
p. 0295 16 2271

Loikkanen Eeva
erityisasiantuntija
Maaseutuohjelman eläinten hyvinvointikorvaukset
p. 0295 16 2015

Malm Tiina
neuvotteleva virkamies, tiimivastaava
Maaseutuohjelman koordinaatiotehtävät (mm. ohjelmatyön suunnittelu, ohjelman valmistelu ja muutokset), Maaseutuohjelman toimenpiteet: neuvonta ja eläinten hyvinvointiasiat, Euroopan neuvoston maaseudun kehittämistyöryhmä ja Euroopan komission maaseutukomitea
p. 0295 16 2428  

Pehkonen Eero
neuvotteleva virkamies
Maaseutuohjelman arvioinnin koordinointi ja tutkimusyhteistyö maaseudun kehittämisasioissa, maaseutuohjelman luonnonhaittakorvaukset, ympäristökorvaukset, OECD Joint Working Party on Agriculture and Environment
p. 0295 16 2217

Terho Virva
neuvotteleva virkamies
Maaseutuohjelman rahoituksen suunnittelu ja seuranta, maaseutuohjelman toteutuksen seuranta ja raportointi Euroopan komissioon, kehys- ja talousarviovalmistelu mom. 30.10.43. 30.20.43 ja 30.20.44 osalta, maaseudun kehittämisen strateginen suunnittelu ja seuranta (ml. kumppanuussopimus)
p. 0295 16 2141

Alueellisen kehittämisen tiimi

Anttila Leena
neuvotteleva virkamies
Maaseutuohjelman tekninen apu, Maaseudun innovaatioryhmät (EIP), EU:n Itämeristrategia, kansainvälinen yhteistyö
p. 0295 16 2240 

Auri Elina
johtava asiantuntija
Saaristoasiain neuvottelukunnan (SANK) pääsihteeri, saaristopolitiikka
p. 0295 16 2041

Husberg Antonia
neuvotteleva virkamies
Maaseutupolitiikan neuvoston (MANE) pääsihteeri, maaseutupolitiikka
p. 0295 16 2033

Jänis Laura
erityisasiantuntija
Paikallisen kehittämisen ja Leader-toiminnan suunnittelu, kehittäminen ja seuranta, EU-osarahoitteisten ja kansallisten maaseutupoliittisten toimien suunnittelu ja kehittäminen
p. 0295 16 2090

Kalliokoski Juuso
johtava asiantuntija
Maaseudun yritystoiminnan kehittämistehtävät, maaseutuohjelman yritysrahoitus (elintarvikealan pk-yritysten investoinnit, muiden pienten yritysten investoinnit ja yritysten perustaminen)
p. 0295 16 2470  

Latvakoski Laura
asiantuntija
Maaseutupolitiikan ja saaristopolitiikan tehtävät
p. 0295 16 2054

McPartlin Maria
suunnittelija
Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmä (HAMA)
p. 0295 16 2061

Rouvavuori Joel
erityisasiantuntija
Maatalouden ja maaseutuyritysten riskienhallinta, TTS ja talousarviovalmistelu (mom. 30.10.64)
p. 0295 16 2019

Selkäinaho Marianne
maaseutuylitarkastaja
Maaseutuohjelman kehittämishankkeisiin liittyvät tehtävät, koulutus ja tiedonvälitys, maaseudun palvelut (ml. laajakaista ja maahanmuuttajien kotouttaminen), kylien kehittäminen sekä elinkeinojen kehittämishankkeet (ns. yhteistyöhankkeet)
p. 0295 16 2218

Sihvola Auli
erityisasiantuntija
Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmä (HAMA), kyläkauppatuki, sekä maaseutupolitiikan kehittämistyöhön osallistuminen.
p. 0295 16 2442

Sihvola Sanna
neuvotteleva virkamies, tiimivastaava
Alueellinen ja paikallinen maaseudun kehittäminen, ELY-keskusten tulos- ja toimialaohjaus, maaseutupolitiikka
p. 0295 16 2264

Tantarimäki Sami
erityisasiantuntija
Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE), maaseudun kehittäminen, maaseutupolitiikka, maaseudun tutkimus ja kehittämishankkeet, maaseutupolitiikan neuvoston viestintä
p. 0295 16 2330

Rakennetiimi

Hellstedt Maarit
projektipäällikkö
Maatalousrakentamisen- ja teknologiakehityksen ennakointi, sääntely- ja tukitarpeet 
p. 0295 16 2083

Koivumäki Sanna
neuvotteleva virkamies, tiimivastaava
Maa- ja porotalouden rakennetuet (investointituki ja nuorten viljelijöiden aloitustuki)
p. 0295 16 2437

Meurasalo Saara
maaseutuekonomisti
Maatilatalouden kehittämisrahaston (MAKERA) sihteeri, TTS ja talousarviovalmistelu (mom. 30.10.40, 30.20.41 ja 30.20.42), EU:n uusien rahoitusinstrumenttien seuranta ja analysointi
p. 0295 16 2035

Schulman Anna
neuvotteleva virkamies
Maaseutuohjelman ympäristökorvaukset, luonnonmukaisen tuotannon korvaukset ja ei-tuotannolliset investoinnit, maatalouden ympäristökysymykset
p. 0295 16 2199

Tikander Sanna
erityisasiantuntija
Kiertotalous
p. 0295 16 62178

Lisätietoja

Taina Vesanto, maatalousneuvos 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö Maatalous- ja kalastusneuvosto  0295162405