Perunan kuoppataudin syyt ja seuraukset

Hakijat: Helsingin yliopisto, Luonnonvarakeskus (Luke), Perunan tutkimuslaitos (Petla)

Vastuututkija: Minna Pirhonen (Helsingin yliopisto)

Kokonaisrahoitus: 310 000 €, josta 180 000 € vuonna 2020

Hankeaika: 1.1.2020-31.3.2023

Viime vuosina perunan ulkonäköä ja laatua heikentävä kuoppatauti on aiheuttanut merkittäviä taloudellisia tappioita ja uhkaa nyt kotimaisen siementuotannon jatkuvuutta, mainetta ja vientiä. Tässä hankkeessa halutaan selvittää, mitkä tekijät liittyvät kuoppataudin syntymiseen ja oireiden määrään. Sekvensoimalla oireisen perunasolukon sekä siinä esiintyvien taudinaiheuttajien DNA halutaan selvittää, liittyykö oireiden syntymiseen jokin tietty mikrobi. Oireiden vakavuuteen saattavat vaikuttaa ratkaisevasti myös kasvupaikka tai varastointi-, lajittelu- tai pakkausolosuhteet, minkä vuoksi selvitetään, löytyykö erien taustasta jokin yhdistävä tekijä, joka lisää oireiden määrää. Myös selvitetään kenttäkokein, onko kuoppainen siemenperuna riski, joka heikentää satoa, vaikuttaa sadon säilymiseen seuraavalla varastointikaudella tai säilyy maassa ja siemenessä.

Hankkeessa pyritään selvittämään, mitkä tekijät aiheuttavat ja lisäävät kuoppataudin yleisyyttä. Tulosten perusteella pyritään löytämään konkreettisia keinoja perunassa esiintyvää kuoppatautia aiheuttavien tekijöiden ja satohävikkien vähentämiseksi. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Keskeisen tutkimusalustan ja tulosten hyödyntäjän muodostavat perunaa tuottavat yritykset. Kasvinäytteet kerätään toimijoiden tuotannon eri vaiheista: pellolta, varastoista, kauppakunnostusprosessista ja tuotteiden loppukäyttäjiltä. Analyysituloksiin, viljelytietoihin ja sadonkäsittelyprosessien kuvauksiin perustuen selvitetään yhdessä tuottajien kanssa, mitä parannuksia tulisi tehdä viljelyssä ja varastoinnissa kuoppataudin vähentämiseksi. Hankkeella tuotetaan tietoa myös päätöksenteon tueksi, eli sen ymmärtämiseksi miten kuoppaiseen siemenperunaan tulisi suhtautua.

Hankkeessa tuotetuista tuloksista tiedotetaan peruna-alan toimijoille digitaalisesti hankkeen verkkosivuilla ja ne otetaan mukaan siemenperuna-alan oppaisiin. Lisäksi tuotetaan ammattilehtiartikkeleita ja soveltuvilta osin tuloksia julkaistaan tieteellisinä artikkeleina ja kansallisissa ja kansainvälisissä kokouksissa.